قیمت دستگاه حضور و غیاب
مرجع قیمت روز کالاهای دیجیتال و معرفی منابع فروش بازار آی تی ایران

خرید تجهیزات فروشگاهی قیمت بارکدخوان پرینتر بارکد فیش پرینتر مواد مصرفی کارتریج اسکنر بارکد لیست قیمت پرینتر قیمت دستگاه کپی صندوق فروشگاهی

تگ ها


ماشینهای اداری خرید پرینتر بارکدخوان دستگاه حضوروغیاب

دستگاه حضور و غیاب

لطفاً پس از انتخاب زیر گروه کالا، برند مورد نظرتان را انتخاب کنید
iTiME
Kara2000
Nanotime
palizafzar
Pishgaman
Suprema
ViRDI
ZKT
افق فرا ویژن
بعد پنجم
پیشگامان کویر یزد
جهان گستر
دنیای پردازش
فراتکنو
Faratechno Attendance Machine
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو F400
6,700,000 ریال
8,200,000 ریال
5th Dimension Attendance Machine
دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم EB-102
6,500,000 ریال
6,500,000 ریال
5th Dimension Attendance Machine
دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم HB-130 BA
10,500,000 ریال
10,500,000 ریال
5th Dimension Attendance Machine
دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم EB-103
5,300,000 ریال
5,300,000 ریال
5th Dimension Attendance Machine
دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم EB-109
7,250,000 ریال
7,250,000 ریال
5th Dimension Attendance Machine
دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم EB-141
8,900,000 ریال
8,900,000 ریال
5th Dimension Attendance Machine
دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم MB-202
13,900,000 ریال
13,900,000 ریال
5th Dimension Attendance Machine
دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم MB-906
14,900,000 ریال
14,900,000 ریال
5th Dimension Attendance Machine
دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم HB-730
15,200,000 ریال
15,200,000 ریال
5th Dimension Attendance Machine
دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم MP-51
9,900,000 ریال
9,900,000 ریال
5th Dimension Attendance Machine
دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم MP-52
8,900,000 ریال
9,000,000 ریال
5th Dimension Attendance Machine
دستگاه حضور و غیاب بعد پنجم G3
17,600,000 ریال
17,900,000 ریال
دستگاه حضور و غیاب جهان گستر V800C02FL
10,000,000 ریال
10,000,000 ریال
Attendance Device ZkT
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی UA300
7,900,000 ریال
8,200,000 ریال
Attendance Device ZkT
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی UA400
7,550,000 ریال
8,200,000 ریال
Attendance Device ZkT
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی VF300
8,000,000 ریال
9,500,000 ریال
Attendance Device ZkT
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی iFace 702
10,300,000 ریال
12,500,000 ریال
Attendance Device ZkT
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی T-38321
7,450,000 ریال
7,900,000 ریال
Attendance Device ZkT
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی T-28307
7,800,000 ریال
8,000,000 ریال
ZKT Time Attendance
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی VF780-UPS
11,500,000 ریال
11,500,000 ریال
ZKT Time Attendance
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی VF780
10,500,000 ریال
10,500,000 ریال
Attendance Device ZkT
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی T-28306
8,300,000 ریال
9,000,000 ریال
Attendance Device ZkT
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی T-28561
8,400,000 ریال
8,500,000 ریال
Nanotime Attendance Machine
دستگاه حضور و غیاب نانوتایم TX628
7,300,000 ریال
7,300,000 ریال
Nanotime Attendance Machine
دستگاه حضور و غیاب نانوتایم K30
7,900,000 ریال
7,900,000 ریال
Nanotime Attendance Machine
دستگاه حضور و غیاب نانوتایم VF380
10,500,000 ریال
10,500,000 ریال
Nanotime Attendance Machine
دستگاه حضور و غیاب نانوتایم VF300
8,900,000 ریال
8,900,000 ریال
Nanotime Attendance Machine
دستگاه حضور و غیاب نانوتایم KF200
8,900,000 ریال
8,900,000 ریال
Nanotime Attendance Machine
دستگاه حضور و غیاب نانوتایم MB800
12,000,000 ریال
12,000,000 ریال
Nanotime Attendance Machine
دستگاه حضور و غیاب نانوتایم iFace 402
14,500,000 ریال
14,500,000 ریال
Nanotime Attendance Machine
دستگاه حضور و غیاب نانوتایم uFace 602
14,900,000 ریال
14,900,000 ریال
Nanotime Attendance Machine
دستگاه حضور و غیاب نانوتایم N30
8,900,000 ریال
8,900,000 ریال
Nanotime Attendance Machine
دستگاه حضور و غیاب نانوتایم MB300
10,500,000 ریال
10,500,000 ریال
Nanotime Attendance Machine
دستگاه حضور و غیاب نانوتایم IFace102
12,500,000 ریال
12,500,000 ریال
Superma Attendance Machine
دستگاه حضور و غیاب سوپرما BioStation L2
22,770,000 ریال
23,000,000 ریال
Superma Attendance Machine
دستگاه حضور و غیاب سوپرما BioStation
29,700,000 ریال
30,000,000 ریال
Nanotime Dimension Attendance Machine
دستگاه حضور و غیاب نانوتایم 101 SilkBio
12,900,000 ریال
12,900,000 ریال
Kara2000 Attendance Machine
دستگاه حضور و غیاب کارا2000 W7
28,800,000 ریال
28,800,000 ریال
Kara2000 Attendance Machine
دستگاه حضور و غیاب کارا2000 Smart
18,700,000 ریال
18,700,000 ریال
3 2 1   
تمامی حقوق سایت آی تی بازار ، نزد موسسه سروش ارتباطات محفوظ است، کپی برداری به هر نحو از محتوای سايت طبق شرع و قانون مجاز نمی باشد و بر اساس ماده 12 قانون جرايم رايانه ای پيگرد قانونی دارد.
Copyright 2005-2017, Itbazar.com