کارت شبکه - Network adapter

لیست قیمت کارت شبکه - Network adapter

کارت شبکه فرانت USB 3.0 Faranet USB Adapter
قیمت فروش

890,000 ریال

890,000 ریال

کارت شبکه وایرلس فرانت FN-U2WA150 Wireless Network Adapter Faranet FN-U2WA150
قیمت فروش

290,000 ریال

290,000 ریال

کارت شبکه وایرلس فرانت USB2.0 Faranet Wireless Network Adapter
قیمت فروش

280,000 ریال

280,000 ریال

کارت شبکه فرانت USB 2.0 Faranet USB Adapter
قیمت فروش

550,000 ریال

550,000 ریال

کارت شبکه بی سیم تندا W311M Wireless Network Adapter Tenda W311M
قیمت فروش

220,000 ریال

370,000 ریال

کارت شبکه وایرلس لینکسیس AE2500 Linksys AE2500 N600 Dual-Band Wireless-N USB Adapter
قیمت فروش

1,100,000 ریال

2,510,000 ریال

کارت شبکه تی پی لینک TP-Link PCI TG-3468
قیمت فروش

570,000 ریال

730,000 ریال

کارت شبکه وایرلس تی پی لینک TL-WN725N Wireless Network Adapter TP-Link TL-WN725N
قیمت فروش

280,000 ریال

460,000 ریال

کارت شبکه وایرلس دی لینک DWA-582 D-Link Wireless Network Adapter
قیمت فروش

1,580,000 ریال

2,600,000 ریال

کارت شبکه وای فای ایسوس USB-AC68 Asus USB Wi-Fi Adapter
قیمت فروش

4,250,000 ریال

4,600,000 ریال

کارت شبکه وایرلس تی پی لینک TL-WN727N Wireless Network Adapter TP-Link TL-WN727N
قیمت فروش

230,000 ریال

550,000 ریال

کارت شبکه وایرلس ایسوس USB-N10 Wireless Network Adapter Asus
قیمت فروش

650,000 ریال

650,000 ریال

کارت شبکه وایرلس Tenda USB Adapter W311MI
قیمت فروش

300,000 ریال

470,000 ریال

کارت شبکه وایرلس لینکسیس AE1200 Linksys AE1200 N300 Wireless-N USB Adapter
قیمت فروش

890,000 ریال

1,570,000 ریال

کارت شبکه وایرلس TP-Link TL-WN821N USB
قیمت فروش

500,000 ریال

900,000 ریال

کارت شبکه وایرلس ایسوس USB-N10 NANO Wireless Network Adapter Asus
قیمت فروش

485,000 ریال

650,000 ریال

کارت شبکه وایرلس لینکسیس WUSB6300 Linksys WUSB6300 AC1200 Wireless-AC USB Adapter
قیمت فروش

2,342,000 ریال

3,760,000 ریال

کارت شبکه وایرلس لینکسیس AE6000 Linksys AE6000 Wireless-AC Mini USB Adapter
قیمت فروش

1,200,000 ریال

2,510,000 ریال

کارت شبکه وایرلس لینکسیس WUSB6100M Linksys WUSB6100M Max-Stream MU-MIMO USB Adapter
قیمت فروش

2,800,000 ریال

4,110,000 ریال

کارت شبکه وایرلس تی پی لینک TL-WN823N Network Adaptor Tplink TL-WN823N
قیمت فروش

430,000 ریال

800,000 ریال

کارت شبکه وایرلس دی لینک DWA-131 Wireless Network Adapter D-Link DWA-131
قیمت فروش

68,000 ریال

710,000 ریال

کارت شبکه وایرلس دی لینک DWA-525 Wireless Network Adapter D-Link DWA-525
قیمت فروش

395,000 ریال

830,000 ریال

کارت شبکه وایرلس دی لینک DWA-548 D-Link Wireless Network Adapter
قیمت فروش

800,000 ریال

1,010,000 ریال

کارت شبکه وایرلس دی لینک DWA-125 Wireless Network Adapter D-Link DWA-125
قیمت فروش

450,000 ریال

620,000 ریال

کارت شبکه وایرلس دی لینک DWA-123 Wireless Network Adapter D-Link DWA-123
قیمت فروش

264,000 ریال

515,000 ریال

کارت شبکه وایرلس نتیس WF2117 Netis Wireless PCI Adapter
قیمت فروش

620,000 ریال

620,000 ریال

کارت شبکه وایرلس توتولینک N300PE Totolink Wireless PCI-E Adapter
قیمت فروش

570,000 ریال

570,000 ریال

کارت شبکه دی لینک DGE-528T Network Adapter D-Link DGE-528T
قیمت فروش

300,000 ریال

700,000 ریال

کارت شبکه دی لینک DFE-520TX Network Adapter D-Link DFE-520TX
قیمت فروش

175,000 ریال

200,000 ریال

کارت شبکه وایرلس تی پی لینک Archer T1U TP-Link AC450 Wireless Nano USB Adapter
قیمت فروش

853,000 ریال

853,000 ریال

کارت شبکه وایرلس دی لینک DWA-137 D-Link DWA-137 Wireless Network Adapter
قیمت فروش

740,000 ریال

930,000 ریال

کارت شبکه وایرلس تی پی لینک Archer T2UH TP-Link AC600 High Gain Wireless Dual Band USB Adapter
قیمت فروش

1,194,000 ریال

1,194,000 ریال

کارت شبکه وایرلس زایکسل G-302 V3 Wireless Network Adapter Zyxel G-302 V3
قیمت فروش

520,000 ریال

520,000 ریال

کارت شبکه وایرلس تی پی لینک Archer T6E TP-Link Wireless PCI-E Adapter
قیمت فروش

2,488,000 ریال

2,488,000 ریال

کارت شبکه دی لینک DUB-E100 USB 2.0 D-Link USB Adapter
قیمت فروش

700,000 ریال

1,330,000 ریال

کارت شبکه وایرلس دی لینک DWA-127 Wireless Network Adapter D-Link DWA-127
قیمت فروش

450,000 ریال

600,000 ریال

کارت شبکه دی لینک DFE-530TX D-Link Network Adapter
قیمت فروش

120,000 ریال

480,000 ریال

کارت شبکه وای فای USB دی لینک DWA-192 D-Link AC1900 Wi-Fi USB Adapter
قیمت فروش

2,160,000 ریال

12,000,000 ریال

کارت شبکه وایرلس تندا U1 Tenda U1 Wireless Network Adapter
قیمت فروش

560,000 ریال

610,000 ریال

کارت شبکه وایرلس دی لینک DWA-171 D-Link Wireless USB Adapter
قیمت فروش

770,000 ریال

1,285,000 ریال

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری