قیمت تجهیزات شبکه سیسکو لگراند نگزنس

ماژول شبکه - Network Modules

لیست قیمت ماژول شبکه - Network Modules

ماژول شبکه سیسکو WIC-1SHDSL-V3 Network Module Cisco
قیمت فروش

4,500,000 ریال

1,400,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو HWIC-4SHDSL Cisco G.SHDSL Router Module
قیمت فروش

14,400,000 ریال

8,000,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو C3850-NM-2-10G Network Module Cisco
قیمت فروش

55,000,000 ریال

30,000,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو Cisco GLC-LH-SM
قیمت فروش

2,800,000 ریال

300,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو PVDM2-64 Cisco Network Module
قیمت فروش

65,500,000 ریال

1,500,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو HWIC-2CE1T1-PRI Cisco Channelized T1-E1 and ISDN PRI Router Module
قیمت فروش

39,000,000 ریال

24,000,000 ریال

ماژول سیسکو Module Cisco SFP10G-LR
قیمت فروش

4,000,000 ریال

1,400,000 ریال

ماژول سیسکو Module Cisco C3KX-NM-1G
قیمت فروش

13,500,000 ریال

3,500,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو C3850-NM-4-10G Cisco Network Module
قیمت فروش

85,000,000 ریال

38,000,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو HWIC-4ESW Cisco EtherSwitch Router Module
قیمت فروش

9,500,000 ریال

2,700,000 ریال

ماژول سیسکو Cisco VWIC2-2MFT-G703
قیمت فروش

27,500,000 ریال

8,000,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو HWIC-2SHDSL Cisco G.SHDSL Router Module
قیمت فروش

20,500,000 ریال

5,500,000 ریال

ماژول سیسکو Module Cisco SFP10G-SR
قیمت فروش

2,500,000 ریال

850,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو GLC-SX-MM Network Module Cisco
قیمت فروش

12,000,000 ریال

350,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو GLC-BX-U Module Cisco
قیمت فروش

3,500,000 ریال

600,000 ریال

ماژول صدا سیسکو PVDM3-128 Voice Interface Module Cisco
قیمت فروش

55,000,000 ریال

1,200,000 ریال

ماژول سیسکو Module Cisco WIC-1ADSL
قیمت فروش

13,000,000 ریال

400,000 ریال

Module Cisco 2Port WIC-2T Interface Card ماژول 2 پورت سیسکو
قیمت فروش

3,000,000 ریال

800,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو NM-HD-2VE Cisco NM-HD-2VE Network Module
قیمت فروش

17,500,000 ریال

17,500,000 ریال

ماژول سیسکو Cisco Module PVDM2-32
قیمت فروش

3,500,000 ریال

1,300,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو XENPAK-10GB-SR Cisco Network Module
قیمت فروش

9,000,000 ریال

3,800,000 ریال

ماژول صدا شبکه سیسکو VIC3-4FXS-DID Voice Network Module Cisco
قیمت فروش

17,400,000 ریال

6,000,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو HWIC-1CE1T1-PRI Cisco HWIC-1CE1T1-PRI Network Module
قیمت فروش

29,000,000 ریال

21,000,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو PVDM2-48 Cisco PVDM2-48 Fax and Voice DSP Module
قیمت فروش

1,750,000 ریال

1,500,000 ریال

ماژول صوتی سیسکو Cisco Module VIC-4FXS DID
قیمت فروش

9,500,000 ریال

5,000,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو HWIC-1ADSL Cisco ADSL2 and ADSL2 Plus Router Module
قیمت فروش

36,500,000 ریال

4,000,000 ریال

ماژول صدا سیسکو CISCO VIC2-2FXO
قیمت فروش

8,000,000 ریال

2,500,000 ریال

ماژول صدا سیسکو PVDM3-32 Voice Interface Module Cisco
قیمت فروش

17,000,000 ریال

1,150,000 ریال

ماژول صدا سیسکو VWIC3-2MFT-T1-E1 Voice Interface Module Card Cisco
قیمت فروش

36,500,000 ریال

15,000,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو NM-HDV2-2T1-E1 Cisco Voice-Fax Router Module
قیمت فروش

21,000,000 ریال

4,000,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو HWIC-2T Cisco Serial and Asynchronous Router Module
قیمت فروش

18,000,000 ریال

1,000,000 ریال

ماژول سیسکو Cisco VWIC-1MFT-E1
قیمت فروش

4,000,000 ریال

1,900,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو HWIC-8A Cisco HWIC-8A Network Module
قیمت فروش

21,000,000 ریال

15,000,000 ریال

Module Cisco X2-10GB-LR ماژول سیسکو ایکس 2 10 گیگابایت ال آر
قیمت فروش

12,000,000 ریال

4,100,000 ریال

ماژول صدا سیسکو PVDM3-64 Voice Interface Module Cisco
قیمت فروش

31,000,000 ریال

1,900,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو VWIC3-4MFT-T1-E1 Cisco Multiflex Voic WAN Interface Card
قیمت فروش

34,500,000 ریال

34,500,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو NME-16ES-1G-P Cisco NME-16ES-1G-P Network Module
قیمت فروش

33,000,000 ریال

33,000,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو VWIC2-1MFT-G703 Cisco VWIC2-1MFT-G703 Network Module
قیمت فروش

6,100,000 ریال

6,000,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو VWIC3-1MFT-G703 Cisco VWIC3-1MFT-G703 Network Module
قیمت فروش

27,500,000 ریال

27,000,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو WS-G5486-OEM Fibre GBIC Module Cisco
قیمت فروش

2,100,000 ریال

2,100,000 ریال

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری