قیمت تجهیزات شبکه سیسکو لگراند نگزنس

ماژول شبکه - Network Modules

لیست قیمت ماژول شبکه - Network Modules

ماژول سیسکو یک سریال Cisco WIC-1T
قیمت فروش

300,000 ریال

850,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو HWIC-2CE1T1-PRI Cisco Channelized T1-E1 and ISDN PRI Router Module
قیمت فروش

22,000,000 ریال

39,000,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو VWIC2-2MFT-T1-E1 Module Cisco
قیمت فروش

2,500,000 ریال

60,000,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو WIC-1SHDSL-V3 Network Module Cisco
قیمت فروش

1,400,000 ریال

8,000,000 ریال

ماژول سیسکو Module CISCO VWIC-2MFT-E1
قیمت فروش

500,000 ریال

5,100,000 ریال

ماژول صدا سیسکو PVDM3-16 Voice Interface Module Cisco
قیمت فروش

3,300,000 ریال

8,000,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو EHWIC-1GE-SFP-CU Cisco Gigabit Ethernet Router Module
قیمت فروش

14,500,000 ریال

18,800,000 ریال

ماژول سیسکو Module Cisco WIC-1ADSL
قیمت فروش

400,000 ریال

13,000,000 ریال

ماژول صدا سیسکو VWIC3-2MFT-T1-E1 Voice Interface Module Card Cisco
قیمت فروش

15,000,000 ریال

36,500,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو EHWIC-4ESG-P Cisco EHWIC-4ESG-P Network Module
قیمت فروش

18,000,000 ریال

18,000,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو HWIC-8A Cisco HWIC-8A Network Module
قیمت فروش

13,500,000 ریال

13,500,000 ریال

ماژول سیسکو Module Cisco NM-2CE1T1-PRI
قیمت فروش

6,800,000 ریال

12,000,000 ریال

Module Cisco GLC-ZX-SM ماژول سیسکو جی ال سی زد ایکس اس ام
قیمت فروش

1,400,000 ریال

2,200,000 ریال

ماژول صدا سیسکو PVDM3-128 Voice Interface Module Cisco
قیمت فروش

1,200,000 ریال

55,000,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو VWIC2-1MFT-T1-E1 Network Module Cisco
قیمت فروش

3,500,000 ریال

21,500,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو C3KX-NM-10GT Cisco C3KX-NM-10GT Network Module
قیمت فروش

49,000,000 ریال

49,000,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو HWIC-4A-S Cisco HWIC-4A/S Network Module
قیمت فروش

11,000,000 ریال

11,000,000 ریال

ماژول سیسکو Cisco WIC-1ENET
قیمت فروش

750,000 ریال

8,000,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو WS-G5486-OEM Fibre GBIC Module Cisco
قیمت فروش

1,600,000 ریال

1,600,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو WIC-1B-ST Cisco Network Module
قیمت فروش

1,500,000 ریال

1,700,000 ریال

ماژول فیبر نوری سیسکو CISCO GBIC WS-G5483
قیمت فروش

1,000,000 ریال

1,500,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو GLC-SX-MM Network Module Cisco
قیمت فروش

300,000 ریال

12,000,000 ریال

ماژول صدا سیسکو CISCO VIC2-2FXO
قیمت فروش

2,500,000 ریال

8,000,000 ریال

Module Transceiver Cisco CVR-X2-SFP ماژول انتقال سیسکو سی وی آر ایکس 2
قیمت فروش

2,300,000 ریال

5,000,000 ریال

ماژول سیسکو VWIC2-2MFT-T1-E1-RF ریفربیشد Network Module Refurbished Cisco
قیمت فروش

3,500,000 ریال

6,500,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو HWIC-1FE Cisco Fast Ethernet Router Module
قیمت فروش

7,000,000 ریال

13,000,000 ریال

ماژول صوتی سیسکو Cisco Module VIC-4FXS DID
قیمت فروش

3,000,000 ریال

10,500,000 ریال

Module Cisco X2-10GB-LR ماژول سیسکو ایکس 2 10 گیگابایت ال آر
قیمت فروش

4,100,000 ریال

6,500,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو EM-HDA-6FXO Cisco EM-HDA-6FXO Network Module
قیمت فروش

20,500,000 ریال

20,500,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو HWIC-1DSU-T1 Cisco HWIC-1DSU-T1 Network Module
قیمت فروش

800,000 ریال

800,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو HWIC-4B-S-T Cisco HWIC-4B-S/T Network Module
قیمت فروش

9,400,000 ریال

9,400,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو VWIC3-1MFT-G703 Cisco VWIC3-1MFT-G703 Network Module
قیمت فروش

18,500,000 ریال

18,500,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو C3850-NM-4-1G Network Module Cisco
قیمت فروش

7,800,000 ریال

150,000,000 ریال

ماژول صدا سیسکو VIC-4FXS-DID Cisco Analog Voice Interface Card
قیمت فروش

6,500,000 ریال

6,500,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو VWIC-1MFT-G703  Cisco Multiflex Voic WAN Interface Card
قیمت فروش

4,400,000 ریال

5,000,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو WIC-1SHDSL-V2 Cisco WIC-1SHDSL-V2 Network Module
قیمت فروش

1,700,000 ریال

1,700,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو HWIC-2FE Cisco Fast Ethernet Router Module
قیمت فروش

8,500,000 ریال

17,000,000 ریال

Module Cisco 2Port WIC-2T Interface Card ماژول 2 پورت سیسکو
قیمت فروش

800,000 ریال

1,400,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو XENPAK-10GB-SR Cisco Network Module
قیمت فروش

3,800,000 ریال

8,000,000 ریال

ماژول شبکه سیسکو HWIC-1ADSLI Cisco HWIC-1ADSLI Network Module
قیمت فروش

11,000,000 ریال

11,000,000 ریال

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری