آی تی بازار

کابل شبکه نگزنس

مقایسه قیمت کابل شبکه نگزنس و 101 برند دیگر

پچ کورد نگزنس CAT6 FTP 1m
12,000تومان
5 فروشگاه
پچ کورد نگزنس CAT6 FTP 2m
11,000تومان
5 فروشگاه
پچ کورد نگزنس CAT6a UTP 2m
17,000تومان
5 فروشگاه
پچ کورد نگزنس CAT5E 3m
53,000تومان
5 فروشگاه
پچ کورد نگزنس CAT6a SFTP 5m
77,500تومان
3 فروشگاه
پچ کورد نگزنس CAT5E 2m
41,000تومان
3 فروشگاه
پچ کورد نگزنس CAT7 3m
110,000تومان
3 فروشگاه
پچ کورد نگزنس CAT6a SFTP 2m
39,500تومان
3 فروشگاه
پچ کورد نگزنس CAT5E 5m
30,000تومان
3 فروشگاه
پچ کورد نگزنس CAT6a SFTP 3m
50,000تومان
3 فروشگاه
پچ کورد نگزنس CAT5E 1m
6,500تومان
2 فروشگاه
پچ کورد نگزنس CAT7a 2m
130,000تومان
2 فروشگاه
69کابل شبکه نگزنس