پیشرو پرداز اهورا فروش هایکویژن و یو پی اس الجا

یو پی اس-متعلقات UPS

لیست قیمت یو پی اس-متعلقات UPS

یو پی اس لاین اینتراکتیو تک فاز فاران Trust 3KVA Faran Single Phase Line Interactive UPS
قیمت فروش

13,300,000 ریال

13,600,000 ریال

یو پی اس فاران Titan 10KVA External UPS Faran Online LCD
قیمت فروش

74,500,000 ریال

82,000,000 ریال

باتری یو پی اس فاران 12V-28A UPS Battery Faran
قیمت فروش

2,200,000 ریال

2,500,000 ریال

باتری یو پی اس فاران 12V-70A UPS Battery Faran
قیمت فروش

4,700,000 ریال

5,150,000 ریال

یو پی اس فاران Titan 6000VA External UPS Faran Online LCD
قیمت فروش

43,400,000 ریال

48,000,000 ریال

باتری یو پی اس فاران 12V-100A UPS Battery Faran
قیمت فروش

6,900,000 ریال

7,440,000 ریال

یو پی اس فاران Titan 1000VA External UPS Faran Online LCD
قیمت فروش

13,700,000 ریال

13,900,000 ریال

یو پی اس فاران Titan 3000VA External UPS Faran Online LCD
قیمت فروش

22,700,000 ریال

24,900,000 ریال

یو پی اس لاین اینتراکتیو تک فاز فاران Trust 1KVA Faran Single Phase Line Interactive UPS
قیمت فروش

7,800,000 ریال

7,850,000 ریال

یو پی اس فاران Blazer LCD 1200VA External UPS Faran
قیمت فروش

7,100,000 ریال

7,300,000 ریال

یو پی اس فاراتل VENUS 1300 UPS Faratel VENUS 1300
قیمت فروش

8,070,000 ریال

9,490,000 ریال

یو پی اس لاین اینتراکتیو تک فاز فاران Trust 2KVA Faran Single Phase Line Interactive UPS
قیمت فروش

10,400,000 ریال

10,900,000 ریال

باتری یو پی اس فاران 12V-9A UPS Battery Faran
قیمت فروش

680,000 ریال

780,000 ریال

یو پی اس آنلاین 3 فاز به تکفاز هیراد UOSHR31 30KVA Hirad Three to Single Phase Online UPS
قیمت فروش

266,287,000 ریال

266,287,000 ریال

یو پی اس آنلاین 3 فاز به تکفاز هیراد UOSHR31 15KVA Hirad Three to Single Phase Online UPS
قیمت فروش

188,025,000 ریال

188,025,000 ریال

یو پی اس آنلاین 3 فاز به تکفاز هیراد UOSHR31 10KVA Hirad Three to Single Phase Online UPS
قیمت فروش

160,448,000 ریال

160,448,000 ریال

یو پی اس آنلاین تک فاز هیراد UOSHRRK11 6KVA Hirad Single Phase Online UPS
قیمت فروش

62,402,500 ریال

62,402,500 ریال

یو پی اس آنلاین سه فاز هیراد UOSHR33 20KVA Hirad Three Phase Online UPS
قیمت فروش

288,305,000 ریال

288,305,000 ریال

یو پی اس آنلاین تک فاز هیراد UOSHRRK11 10KVA Hirad Single Phase Online UPS
قیمت فروش

81,968,000 ریال

81,968,000 ریال

یو پی اس آنلاین تک فاز هیراد UOSHRRK11 6KVA 7A Hirad Single Phase Online UPS
قیمت فروش

75,210,000 ریال

75,210,000 ریال

یو پی اس آنلاین تک فاز هیراد UOSHR11 6KVA Hirad Single Phase Online UPS
قیمت فروش

60,544,050 ریال

60,544,050 ریال

یو پی اس آنلاین سه فاز هیراد UOSHR33 15KVA Hirad Three Phase Online UPS
قیمت فروش

271,955,000 ریال

271,955,000 ریال

یو پی اس آنلاین تک فاز هیراد UOSHRRK11 3KVA 7A Hirad Single Phase Online UPS
قیمت فروش

37,605,000 ریال

37,605,000 ریال

یو پی اس آنلاین سه فاز هیراد UOSHR33 10KVA Hirad Three Phase Online UPS
قیمت فروش

254,842,000 ریال

254,842,000 ریال

یو پی اس لاین اینتراکتیو تک فاز هیراد ULSHRRK 5KVA Hirad Single Phase Line Interactive UPS
قیمت فروش

32,700,000 ریال

32,700,000 ریال

یو پی اس آنلاین تک فاز هیراد UOSHRRK11 1KVA 7A Hirad Single Phase Online UPS
قیمت فروش

20,546,500 ریال

20,546,500 ریال

یو پی اس آنلاین تک فاز هیراد UOSHRRK11 10KVA 7A Hirad Single Phase Online UPS
قیمت فروش

93,740,000 ریال

93,740,000 ریال

یو پی اس آنلاین سه فاز هیراد UOSHR33 30KVA Hirad Three Phase Online UPS
قیمت فروش

330,924,000 ریال

330,924,000 ریال

یو پی اس آنلاین تک فاز هیراد UOSHRRK11 1KVA Hirad Single Phase Online UPS
قیمت فروش

19,293,000 ریال

19,293,000 ریال

یو پی اس لاین اینتراکتیو تک فاز هیراد ULSHRRK 2KVA Hirad Single Phase Line Interactive UPS
قیمت فروش

19,075,000 ریال

19,075,000 ریال

یو پی اس آنلاین تک فاز هیراد UOSHR11 10KVA 7A Hirad Single Phase Online UPS
قیمت فروش

88,290,000 ریال

88,290,000 ریال

یو پی اس لاین اینتراکتیو تک فاز هیراد ULSHR 2KVA Hirad Single Phase Line Interactive UPS
قیمت فروش

15,260,000 ریال

15,260,000 ریال

یو پی اس آنلاین تک فاز هیراد UOSHRRK11 3KVA Hirad Single Phase Online UPS
قیمت فروش

36,297,000 ریال

36,297,000 ریال

یو پی اس آنلاین تک فاز هیراد UOSHR11 3KVA 7A Hirad Single Phase Online UPS
قیمت فروش

34,226,000 ریال

34,226,000 ریال

یو پی اس لاین اینتراکتیو تک فاز هیراد ULSHRRK 1KVA Hirad Single Phase Line Interactive UPS
قیمت فروش

11,990,000 ریال

11,990,000 ریال

یو پی اس آنلاین تک فاز هیراد UOSHR11 3KVA Hirad Single Phase Online UPS
قیمت فروش

31,719,000 ریال

31,719,000 ریال

یو پی اس آنلاین 3 فاز به تکفاز هیراد UOSHR31 20KVA Hirad Three to Single Phase Online UPS
قیمت فروش

2,064,000,000 ریال

2,064,000,000 ریال

یو پی اس لاین اینتراکتیو تک فاز هیراد ULSHRRK 4KVA Hirad Single Phase Line Interactive UPS
قیمت فروش

28,340,000 ریال

28,340,000 ریال

یو پی اس لاین اینتراکتیو هیراد ULSHRRK 1.4KVA 7A Hirad Single Phase Line Interactive UPS
قیمت فروش

16,132,000 ریال

16,132,000 ریال

یو پی اس لاین اینتراکتیو تک فاز هیراد ULSHR 6KVA Hirad Single Phase Line Interactive UPS
قیمت فروش

43,600,000 ریال

43,600,000 ریال

قیمت سوییچ سیسکو و یو پی اس فاراتل قیمت سرور اچ پی