قیمت سرور اچ پی خرید سی پی یو سرور خدمات شبکه فروش server

 

ذخیره ساز تحت شبکه - نس استوریج

لیست قیمت ذخیره ساز تحت شبکه - نس استوریج

ذخیره ساز شبکه وسترن دیجیتال My Cloud DL4100 16TB Western Digital Desktop NAS WDBNEZ0160KBK
قیمت فروش

46,100,000 ریال

46,100,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-431P2-1G Qnap TS-431P2-1G NAS
قیمت فروش

2,550,000 ریال

26,500,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه دی لینک DNS-327L-6TB D-Link ShareCenter NAS Storage
قیمت فروش

11,460,000 ریال

11,460,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-431P2-4G QNAP TS-431P2-4G NAS
قیمت فروش

30,000,000 ریال

54,830,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت کیونپ TDS-16489U-SB3 Qnap Rackmount NAS Storage
قیمت فروش

519,920,000 ریال

895,000,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TBS-453A-4G Qnap NAS Storage
قیمت فروش

22,000,000 ریال

38,700,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-873-8G Qnap NAS Storage
قیمت فروش

95,000,000 ریال

110,050,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-853A-4G Qnap NAS Storage
قیمت فروش

59,630,000 ریال

84,000,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت کیونپ TDS-16489U-SB2 Qnap Rackmount NAS Storage
قیمت فروش

430,000,000 ریال

768,410,000 ریال

ذخیره ساز شبکه کیونپ TVS EC2480U-SAS-RP-16G-R2 Qnap Rackmount NAS Storage
قیمت فروش

374,210,000 ریال

601,000,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت کیونپ REXP-1620U-RP Qnap Rackmount NAS Storage
قیمت فروش

2,400,000 ریال

279,000,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-453B-4G Qnap Diskless NAS Storage
قیمت فروش

45,410,000 ریال

52,370,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-677-1600-8G Qnap TS-677-1600-8G NAS Storage
قیمت فروش

90,000,000 ریال

129,670,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت کیونپ TDS-16489U-SA2 Qnap Rackmount NAS Storage
قیمت فروش

345,010,000 ریال

605,000,000 ریال

ذخیره ساز شبکه کیونپ TVS EC1680U-SAS-RP-8GE-R2 Qnap Rackmount NAS Storage
قیمت فروش

330,100,000 ریال

506,000,000 ریال

ذخیره ساز شبکه وسترن دیجیتال My Cloud EX4100 16TB Western Digital NAS Storage WDBWZE0160KBK-EESN
قیمت فروش

111,111 ریال

55,000,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-831X-8G Qnap NAS Storage
قیمت فروش

47,000,000 ریال

74,510,000 ریال

ذخیره ساز شبکه وسترن دیجیتال My Cloud PR4100 24TB Western Digital WDBNFA0240KBK-EESN Desktop NAS
قیمت فروش

76,000,000 ریال

76,700,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-1273U-8G QNAP TS-1273U-8G Rackmount NAS
قیمت فروش

123,830,000 ریال

144,930,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-877-1700-16G Qnap TS-877-1700-16G NAS Storage
قیمت فروش

147,000,000 ریال

181,230,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت کیونپ TDS-16489U-SA1 Qnap Rackmount NAS Storage
قیمت فروش

347,980,000 ریال

585,250,000 ریال

ذخیره ساز شبکه کیونپ TVS-471-i3-4G NAS Storage Qnap
قیمت فروش

54,000,000 ریال

80,000,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-231P QNAP Desktop NAS
قیمت فروش

12,500,000 ریال

17,820,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت کیونپ TS-1263U-4G Qnap Rackmount NAS Storage
قیمت فروش

68,000,000 ریال

129,000,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-1277-1600-8G Qnap NAS Storage
قیمت فروش

125,000,000 ریال

179,410,000 ریال

ذخیره ساز شبکه کیونپ TVS EC1280U-SAS-RP-16G-R2 Qnap Rackmount NAS Storage
قیمت فروش

318,200,000 ریال

440,000,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-863-4G NAS Storage Qnap TVS-863-4G
قیمت فروش

64,910,000 ریال

127,340,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت کیونپ UX-800U-RP Qnap Rackmount NAS Storage
قیمت فروش

43,000,000 ریال

79,500,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-1282-i3-8G Qnap NAS Storage
قیمت فروش

89,320,000 ریال

135,820,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-882BR-ODD-i5-16G Qnap NAS Storage
قیمت فروش

142,490,000 ریال

205,570,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-653B-8G QNAP TS-653B-8G NAS
قیمت فروش

67,000,000 ریال

82,000,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت کیونپ UX-1200U-RP Qnap Rackmount NAS Storage
قیمت فروش

52,530,000 ریال

97,000,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-1282-i5-16G Qnap NAS Storage
قیمت فروش

106,470,000 ریال

212,870,000 ریال

ذخیره ساز شبکه وسترن دیجیتال My Cloud EX4100 32TB Western Digital WDBWZE0320KBK-NESN Desktop NAS
قیمت فروش

87,700,000 ریال

87,700,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-431P QNAP Desktop NAS
قیمت فروش

16,500,000 ریال

24,080,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت کیونپ TS-1263U-RP-4G Qnap Rackmount NAS Storage
قیمت فروش

78,000,000 ریال

151,000,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت کیونپ TS-463U-4G Qnap Rackmount NAS Storage
قیمت فروش

43,000,000 ریال

84,000,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-682-PT-8G Qnap NAS Storage
قیمت فروش

62,130,000 ریال

103,540,000 ریال

ذخیره ساز وسترن دیجیتال My Cloud EX2 Ultra 12TB Western Digital Desktop NAS WDBVBZ0120JCH
قیمت فروش

35,800,000 ریال

36,300,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-1635-4G Qnap NAS Storage
قیمت فروش

71,870,000 ریال

101,470,000 ریال

قیمت تجهیزات شبکه قیمت سرور

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری