قیمت دوربین مداربسته تحت شبکه و دی وی آر سلکسون

فروش دوربین مداربسته هایکویژن دی وی آر و دستگاه ان وی آر

پیشرو پرداز اهورا فروش هایکویژن و یو پی اس الجا

دوربین مداربسته پاناسونیک

لیست قیمت دوربین مداربسته Panasonic

کلیدیاب پاناسونیک KX-TGA20 KEY Detector Panasonic
قیمت فروش

590,000 ریال

590,000 ریال

دوربین مداربسته تحت شبکه دام پاناسونیک WV-SW158 Panasonic IP Dome Camera
قیمت فروش

15,000,000 ریال

15,000,000 ریال

دوربین مداربسته تحت شبکه دام پاناسونیک K-EF134L03E Panasonic IP Dome Camera
قیمت فروش

8,500,000 ریال

7,000,000 ریال

دوربین مداربسته تحت شبکه دام پاناسونیک K-EF134L01E Panasonic IP Dome Camera
قیمت فروش

12,000,000 ریال

1,500,000 ریال

دوربین مداربسته تحت شبکه دام پاناسونیک WV-SFN311L Panasonic IP Dome Camera
قیمت فروش

20,000,000 ریال

20,000,000 ریال

دستگاه ان وی آر پاناسونیک K-NL308K Panasonic POE NVR
قیمت فروش

19,000,000 ریال

19,000,000 ریال

دوربین مداربسته تحت شبکه دام پاناسونیک WV-SFN631L Panasonic IP Dome Camera
قیمت فروش

28,000,000 ریال

28,000,000 ریال

دستگاه ان وی آر پاناسونیک K-NL304K Panasonic POE NVR
قیمت فروش

16,500,000 ریال

16,500,000 ریال

دستگاه ان وی آر پاناسونیک K-NL316K Panasonic POE NVR
قیمت فروش

36,000,000 ریال

36,000,000 ریال

دوربین مداربسته تحت شبکه بولت پاناسونیک K-EW114L03 Panasonic IP Bullet Camera
قیمت فروش

10,000,000 ریال

10,000,000 ریال

فروش تجهیزات حفاطتی قیمت دوربین مداربسته