خرید سرور اچ پی لیست قیمت قطعات سرور اچ پی اورجینال اینترپرایس سرور سوپرمایکرو

 

قیمت هارد ssd و cpu سرور HPE

خرید server hp قیمت سرور اچ پی لیست قیمت سرور قیمت سی پی یو سرور رم  سرور اچ پی اینترپرایس 

هارد سرور HDD

لیست قیمت هارد سرور HDD

هارد سرور اچ پی 1.2TB 6G SAS 10K 693719-B21 HP Server HDD
قیمت فروش

18,200,000 ریال

13,800,000 ریال

هارد سرور اچ پی 146GB SAS 6G 15K HP Server HDD
قیمت فروش

18,000,000 ریال

3,300,000 ریال

هارد سرور اچ پی 300GB SAS 6G 10K HP Server HDD
قیمت فروش

13,900,000 ریال

3,350,000 ریال

هارد سرور اچ پی 1.2TB 12G SAS 10K J9F48A HP Server HDD
قیمت فروش

30,000,000 ریال

11,900,000 ریال

هارد ذخیره ساز وسترن دیجیتال Red 1TB WD10EFRX Western Digital NAS HDD
قیمت فروش

5,500,000 ریال

2,650,000 ریال

هارد سرور وسترن دیجیتال Gold 4TB SATA WD4002FYYZ Western Digital Server HDD
قیمت فروش

24,000,000 ریال

14,300,000 ریال

هارد ذخیره ساز وسترن دیجیتال Red 2TB WD20EFRX Western Digital NAS HDD
قیمت فروش

6,900,000 ریال

3,700,000 ریال

هارد ذخیره ساز وسترن دیجیتال Red 4TB WD40EFRX Western Digital NAS HDD
قیمت فروش

10,800,000 ریال

5,940,000 ریال

هارد ذخیره ساز وسترن دیجیتال RedPro 4TB WD4001FFSX Western Digital NAS HDD
قیمت فروش

16,300,000 ریال

15,950,000 ریال

هارد ذخیره ساز وسترن دیجیتال RedPro 6TB WD6002FFWX Western Digital NAS HDD
قیمت فروش

22,450,000 ریال

13,750,000 ریال

هارد سرور آی بی ام 146GB 6G SAS 15K 90Y8927 IBM Server HDD
قیمت فروش

9,500,000 ریال

1,100,000 ریال

هارد سرور اچ پی 72GB 3G SAS 10K HDD Server HP
قیمت فروش

3,000,000 ریال

950,000 ریال

هارد سرور اچ پی 146GB 6G SAS 10K HP Server HDD
قیمت فروش

18,000,000 ریال

900,000 ریال

هارد سرور اچ پی 600GB 6G SAS 10K HP Server HDD
قیمت فروش

12,500,000 ریال

5,250,000 ریال

هارد سرور اچ پی 1TB 6G SAS 7.2K HP Server HDD
قیمت فروش

22,000,000 ریال

8,200,000 ریال

هارد سرور اچ پی 600GB 12G SAS 15K J9F42A HP Server HDD
قیمت فروش

26,000,000 ریال

9,700,000 ریال

هارد سرور اچ پی 3TB 6G SAS 7.2K HP Server HDD
قیمت فروش

20,000,000 ریال

8,000,000 ریال

هارد سرور اچ پی 2TB 6G SAS 7.2K HP Server HDD
قیمت فروش

20,000,000 ریال

7,500,000 ریال

هارد سرور اچ پی 600GB 12G SAS 15K 759212-B21 HP Server HDD
قیمت فروش

30,000,000 ریال

9,700,000 ریال

هارد سرور اچ پی 900GB 12G SAS 10K J9F47A HP Server HDD
قیمت فروش

29,000,000 ریال

10,400,000 ریال

هارد سرور اچ پی 3TB 6G SATA 7.2K 653959-001 HP HDD Server
قیمت فروش

20,000,000 ریال

15,000,000 ریال

هارد سرور اچ پی 300GB 12G SAS 15K 759546-001 HP Server HDD
قیمت فروش

23,000,000 ریال

9,000,000 ریال

هارد سرور اچ پی 300GB 12G SAS 10K 785067-B21 HP Server HDD
قیمت فروش

20,500,000 ریال

4,500,000 ریال

هارد سرور اچ پی 600GB 12G SAS 10K 781516-B21 HP Server HDD
قیمت فروش

26,000,000 ریال

1,450,000 ریال

هارد سرور اچ پی 900GB 12G SAS 10K 785069-B21 HP Server HDD
قیمت فروش

25,000,000 ریال

3,880,000 ریال

هارد سرور اچ پی 2TB 12G SAS 7.2K 765466-B21 HP Server HDD
قیمت فروش

34,000,000 ریال

8,000,000 ریال

هارد سرور اچ پی P2000 2TB 6G SAS 7.2K HDD server HP AW555A
قیمت فروش

20,000,000 ریال

10,000,000 ریال

هارد سرور اچ پی 1.8TB 12G SAS 10K 791034-B21 HP Server HDD
قیمت فروش

30,000,000 ریال

17,800,000 ریال

هارد سرور اچ پی 1.2TB 12G SAS 10K 781578-001 HP Server HDD
قیمت فروش

26,000,000 ریال

13,800,000 ریال

هارد ذخیره ساز اچ پی 4TB SAS K2Q82A HP SAN HDD
قیمت فروش

20,000,000 ریال

12,800,000 ریال

هارد سرور اچ پی 6TB 12G SAS 7.2K 765864-001 HP HDD Server
قیمت فروش

20,000,000 ریال

14,000,000 ریال

هارد سرور اچ پی 4TB 12G SAS 7.2K 765863-001 HP HDD Server
قیمت فروش

100,000,000 ریال

85,000,000 ریال

هارد سرور اچ پی 1.2TB 12G SAS 10K 872479-B21 HP 872479-B21 Server HDD
قیمت فروش

27,000,000 ریال

12,000,000 ریال

هارد سرور اچ پی 600GB 12G SAS 15K 759548-001 HP Server HDD
قیمت فروش

26,000,000 ریال

13,000,000 ریال

هارد سرور اچ پی 4TB 6G SATA 7.2K 693687-B21 HP 693687-B21 Server HDD
قیمت فروش

20,000,000 ریال

8,000,000 ریال

هارد سرور اچ پی 146GB 6G SAS 10K 507125-B21 HP Server HDD
قیمت فروش

8,000,000 ریال

900,000 ریال

هارد سرور اچ پی 600GB 12G SAS 10K J9F46A HP Server HDD
قیمت فروش

21,000,000 ریال

8,920,000 ریال

هارد سرور اچ پی 1TB 12G SAS 7.2K 765464-B21 HP Server HDD
قیمت فروش

28,000,000 ریال

970,000 ریال

هارد سرور اچ پی 600GB 12G SAS 15K 748387-B21 HP 748387-B21 Server HDD
قیمت فروش

32,000,000 ریال

10,000,000 ریال

هارد سرور اچ پی 1TB 6G SAS 7.2K 507614-B21 HP Server HDD
قیمت فروش

21,000,000 ریال

8,000,000 ریال