قیمت مادربرد سرور خرید مادربورد
مرجع قیمت روز کالاهای دیجیتال و معرفی منابع فروش بازار آی تی ایران

مادربرد سرور Motherboard

لطفاً پس از انتخاب زیر گروه کالا، برند مورد نظرتان را انتخاب کنید
مادربرد سرور سوپرمایکرو MBD-X10DRL-I
مادربرد سرور سوپرمایکرو MBD-X10DRL-I
13,500,000 ریال
17,500,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی DL370 G6 491835-001
مادربرد سرور اچ پی DL370 G6 491835-001
18,000,000 ریال
18,000,000 ریال
Mainboard Server Supermicro X10SLH-F-O
Mainboard Server Supermicro X10SLH-F-O
8,300,000 ریال
10,500,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی DL360p G8 718781-001
مادربرد سرور اچ پی DL360p G8 718781-001
42,500,000 ریال
45,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی ML110 G6 576924-001
مادربرد سرور اچ پی ML110 G6 576924-001
12,000,000 ریال
12,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی DL360p G8 732150-001
مادربرد سرور اچ پی DL360p G8 732150-001
45,000,000 ریال
45,000,000 ریال
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10DRH-C
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10DRH-C
25,500,000 ریال
29,500,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی Proliant DL180 G6 608865-001
مادربرد سرور اچ پی Proliant DL180 G6 608865-001
12,000,000 ریال
12,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی DL380 G5 436526-001
مادربرد سرور اچ پی DL380 G5 436526-001
9,000,000 ریال
9,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی ML370 G5 434719-001
مادربرد سرور اچ پی ML370 G5 434719-001
10,000,000 ریال
10,000,000 ریال
Mainboard Server Supermicro X9DRL-3F-O
Mainboard Server Supermicro X9DRL-3F-O
13,000,000 ریال
16,500,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی DL320 G5 432924-001
مادربرد سرور اچ پی DL320 G5 432924-001
11,000,000 ریال
11,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی DL360 G5 436066-001
مادربرد سرور اچ پی DL360 G5 436066-001
12,000,000 ریال
12,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی ML310E G8 726766-001
مادربرد سرور اچ پی ML310E G8 726766-001
12,000,000 ریال
12,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی DL360 G6 493799-001
مادربرد سرور اچ پی DL360 G6 493799-001
14,000,000 ریال
14,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی ML370 G4 408300-001
مادربرد سرور اچ پی ML370 G4 408300-001
9,500,000 ریال
9,500,000 ریال
Mainboard Server Supermicro X9DRL-iF-O
Mainboard Server Supermicro X9DRL-iF-O
12,500,000 ریال
16,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی  DL380 G6-G7 496069-001
مادربرد سرور اچ پی DL380 G6-G7 496069-001
1,700,000 ریال
17,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی DL580 G7 591196-001
مادربرد سرور اچ پی DL580 G7 591196-001
30,000,000 ریال
30,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی Proliant DL180 G5 461511-001
مادربرد سرور اچ پی Proliant DL180 G5 461511-001
10,000,000 ریال
10,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی DL380P G8 801939-001
مادربرد سرور اچ پی DL380P G8 801939-001
40,000,000 ریال
45,000,000 ریال
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10DRi-LN4
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10DRi-LN4
13,500,000 ریال
20,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی ML350 G5 439399-001
مادربرد سرور اچ پی ML350 G5 439399-001
11,000,000 ریال
11,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی DL360 G7 641250-001
مادربرد سرور اچ پی DL360 G7 641250-001
18,000,000 ریال
18,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی ML110 G7 644671-001
مادربرد سرور اچ پی ML110 G7 644671-001
13,000,000 ریال
13,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی ML310e G8 686757-001
مادربرد سرور اچ پی ML310e G8 686757-001
12,000,000 ریال
12,000,000 ریال
Mainboard Server Supermicro MBD-X8DTL-I-O
Mainboard Server Supermicro MBD-X8DTL-I-O
10,000,000 ریال
11,000,000 ریال
Mainboard Server Supermicro X9SRE-3F
Mainboard Server Supermicro X9SRE-3F
14,500,000 ریال
14,500,000 ریال
Mainboard Server Supermicro X9DBL-IF-O
Mainboard Server Supermicro X9DBL-IF-O
11,000,000 ریال
11,000,000 ریال
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10DAX
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10DAX
20,500,000 ریال
21,500,000 ریال
Mainboard Server Supermicro MBD-X9SRi-O
Mainboard Server Supermicro MBD-X9SRi-O
13,500,000 ریال
13,500,000 ریال
Mainboard Server Supermicro X9SRi-3F-O
Mainboard Server Supermicro X9SRi-3F-O
13,400,000 ریال
13,500,000 ریال
Mainboard server Supermicro MBD-X9DAL-i-O
Mainboard server Supermicro MBD-X9DAL-i-O
18,700,000 ریال
18,700,000 ریال
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10DAI
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10DAI
16,000,000 ریال
20,000,000 ریال
Mainboard Server Supermicro MBD-X9DAi-O
Mainboard Server Supermicro MBD-X9DAi-O
16,500,000 ریال
18,000,000 ریال
Mainboard Server Supermicro X9DRH-ITF-O
Mainboard Server Supermicro X9DRH-ITF-O
22,000,000 ریال
22,000,000 ریال
Mainboard Server Supermicro MBD-X9SRE-F-O
Mainboard Server Supermicro MBD-X9SRE-F-O
11,000,000 ریال
12,000,000 ریال
Mainboard Server Supermicro X9DR3-LN4F
Mainboard Server Supermicro X9DR3-LN4F
18,500,000 ریال
21,900,000 ریال
Mainboard Server Supermicro X8DT6-F-O
Mainboard Server Supermicro X8DT6-F-O
18,000,000 ریال
18,000,000 ریال
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10DRC-LNF-PLUS
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10DRC-LNF-PLUS
32,500,000 ریال
34,000,000 ریال
2 1   
تمامی حقوق سایت آی تی بازار ، نزد موسسه سروش ارتباطات محفوظ است، کپی برداری به هر نحو از محتوای سايت طبق شرع و قانون مجاز نمی باشد و بر اساس ماده 12 قانون جرايم رايانه ای پيگرد قانونی دارد.
Copyright 2005-2018, Itbazar.com