قیمت مادربرد سرور خرید مادربورد
مرجع قیمت روز کالاهای دیجیتال و معرفی منابع فروش بازار آی تی ایران
تگ ها


مادربرد سرور Motherboard

لطفاً پس از انتخاب زیر گروه کالا، برند مورد نظرتان را انتخاب کنید
مادربرد سرور اچ پی  DL380 G6-G7 496069-001
مادربرد سرور اچ پی DL380 G6-G7 496069-001
1,700,000 ریال
17,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی DL380P G8 801939-001
مادربرد سرور اچ پی DL380P G8 801939-001
40,000,000 ریال
45,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی DL360 G6 493799-001
مادربرد سرور اچ پی DL360 G6 493799-001
14,000,000 ریال
14,000,000 ریال
Mainboard Server Supermicro X9DRL-3F-O
Mainboard Server Supermicro X9DRL-3F-O
13,000,000 ریال
16,500,000 ریال
مادربرد سرور سوپرمایکرو MBD-X10DRL-I
مادربرد سرور سوپرمایکرو MBD-X10DRL-I
13,500,000 ریال
17,500,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی DL360p G8 718781-001
مادربرد سرور اچ پی DL360p G8 718781-001
42,000,000 ریال
45,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی DL360p G8 732150-001
مادربرد سرور اچ پی DL360p G8 732150-001
45,000,000 ریال
45,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی DL360 G7 641250-001
مادربرد سرور اچ پی DL360 G7 641250-001
18,000,000 ریال
18,000,000 ریال
Mainboard Server Supermicro X9DRL-iF-O
Mainboard Server Supermicro X9DRL-iF-O
12,500,000 ریال
16,000,000 ریال
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10SRA-F
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10SRA-F
13,500,000 ریال
18,000,000 ریال
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10DAX
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10DAX
20,500,000 ریال
27,000,000 ریال
Mainboard Server Supermicro X9DRI-F-O
Mainboard Server Supermicro X9DRI-F-O
15,500,000 ریال
17,000,000 ریال
Mainboard Server Supermicro X10SLH-F-O
Mainboard Server Supermicro X10SLH-F-O
8,400,000 ریال
10,000,000 ریال
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10DRH-C
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10DRH-C
25,500,000 ریال
29,500,000 ریال
ماردبرد سرور سوپرمایکرو X10DAL-I
ماردبرد سرور سوپرمایکرو X10DAL-I
13,500,000 ریال
18,500,000 ریال
Mainboard Server Supermicro MBD-X10SAE-O
Mainboard Server Supermicro MBD-X10SAE-O
8,700,000 ریال
10,500,000 ریال
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10DRC-LNF-PLUS
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10DRC-LNF-PLUS
32,500,000 ریال
34,000,000 ریال
Mainboard Server Supermicro X9DR3-F-O
Mainboard Server Supermicro X9DR3-F-O
16,800,000 ریال
16,800,000 ریال
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10DAI
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10DAI
16,000,000 ریال
22,500,000 ریال
Mainboard Server Supermicro MBD-X8DTL-I-O
Mainboard Server Supermicro MBD-X8DTL-I-O
10,000,000 ریال
11,000,000 ریال
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10DRi-LN4
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10DRi-LN4
16,500,000 ریال
20,000,000 ریال
مادربرد سرور سوپر مایکرو X10DRL-C
مادربرد سرور سوپر مایکرو X10DRL-C
26,000,000 ریال
31,500,000 ریال
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10DAC
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10DAC
19,000,000 ریال
31,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی DL380 G5 436526-001
مادربرد سرور اچ پی DL380 G5 436526-001
9,000,000 ریال
9,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی BL460C G8 738239-001
مادربرد سرور اچ پی BL460C G8 738239-001
25,000,000 ریال
25,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی Proliant DL180 G5 461511-001
مادربرد سرور اچ پی Proliant DL180 G5 461511-001
10,000,000 ریال
10,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی DL380 G7 599038-001
مادربرد سرور اچ پی DL380 G7 599038-001
7,500,000 ریال
15,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی BL460C G7 708071-001
مادربرد سرور اچ پی BL460C G7 708071-001
15,000,000 ریال
15,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی DL360 G5 436066-001
مادربرد سرور اچ پی DL360 G5 436066-001
12,000,000 ریال
12,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی DL320e G8 v2 725260-001
مادربرد سرور اچ پی DL320e G8 v2 725260-001
25,000,000 ریال
25,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی DL320 G5 432924-001
مادربرد سرور اچ پی DL320 G5 432924-001
11,000,000 ریال
11,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی ML350 G4 365062-001
مادربرد سرور اچ پی ML350 G4 365062-001
8,000,000 ریال
8,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی DL380e G8 684893-001
مادربرد سرور اچ پی DL380e G8 684893-001
25,000,000 ریال
25,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی DL580 G7 591196-001
مادربرد سرور اچ پی DL580 G7 591196-001
30,000,000 ریال
30,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی BL680C G5 453934-001
مادربرد سرور اچ پی BL680C G5 453934-001
17,000,000 ریال
17,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی ML110 G7 644671-001
مادربرد سرور اچ پی ML110 G7 644671-001
13,000,000 ریال
13,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی ML310e G8 686757-001
مادربرد سرور اچ پی ML310e G8 686757-001
12,000,000 ریال
12,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی ML370 G5 434719-001
مادربرد سرور اچ پی ML370 G5 434719-001
10,000,000 ریال
10,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی Proliant DL180 G6 608865-001
مادربرد سرور اچ پی Proliant DL180 G6 608865-001
12,000,000 ریال
12,000,000 ریال
مادربرد سرور اچ پی ML370 G4 408300-001
مادربرد سرور اچ پی ML370 G4 408300-001
9,500,000 ریال
9,500,000 ریال
3 2 1   
تمامی حقوق سایت آی تی بازار ، نزد موسسه سروش ارتباطات محفوظ است، کپی برداری به هر نحو از محتوای سايت طبق شرع و قانون مجاز نمی باشد و بر اساس ماده 12 قانون جرايم رايانه ای پيگرد قانونی دارد.
Copyright 2005-2018, Itbazar.com