قیمت سرور اچ پی خرید سی پی یو سرور خدمات شبکه فروش server

 

ذخیره ساز دس استوریج

لیست قیمت ذخیره ساز دس استوریج

ذخیره ساز تحت شبکه اچ پی DAS D2600 AJ940A DAS Storage HP
قیمت فروش

95,000,000 ریال

48,000,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه دل PowerVault MD1200 DAS Storage Dell
قیمت فروش

169,000,000 ریال

169,000,000 ریال

ذخیره ساز رکمونت اچ پی D2700 AJ941A HP Rackmount DAS Storage
قیمت فروش

100,000,000 ریال

53,500,000 ریال

ذخیره ساز شبکه اچ پی DAS D3700 QW967A DAS Storage HP
قیمت فروش

103,000,000 ریال

65,500,000 ریال

قاب ذخیره ساز تحت شبکه اچ پی AG638B HP DAS Storage Enclosure
قیمت فروش

145,000,000 ریال

145,000,000 ریال

ذخیره ساز شبکه اچ پی DAS D3600 QW968A DAS Storage HP
قیمت فروش

210,000,000 ریال

65,300,000 ریال

ذخیره ساز رکمونت اچ پی D3600 QW968A HP Rackmount DAS Storage
قیمت فروش

103,000,000 ریال

103,000,000 ریال

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری