پرینت سرور

لیست قیمت پرینت سرور

پرینت سرور وایرلس تی پی لینک TL-WPS510U Print Server Tplink TL-WPS510U
قیمت فروش

4,700,000 ریال

2,050,000 ریال

پرینت سرور دی لینک DPR-1061 Print Server Dlink DPR-1061
قیمت فروش

5,190,000 ریال

3,050,000 ریال

پرینت سرور دی لینک DPR-1020 Print Server Dlink DP-1020
قیمت فروش

2,855,000 ریال

2,400,000 ریال

پرینت سرور دی لینک DP-301P Print Server Dlink DP-301P
قیمت فروش

2,790,000 ریال

2,020,000 ریال

پرینت سرور تک پورت تی پی لینک TL-PS110P Print Server Tplink TL-PS110P
قیمت فروش

1,400,000 ریال

1,350,000 ریال

پرینت سرور تک پورت تی پی لینک TL-PS110U  Print Server Tplink TL-PS110U
قیمت فروش

1,300,000 ریال

1,300,000 ریال

پرینت سرور چندکاره تی پی لینک TL-PS310U Print Server Tplink TL-PS310U
قیمت فروش

1,650,000 ریال

1,650,000 ریال

پرینت سرور اچ پی EW2400 J7951G Print Server HP Jetdirect
قیمت فروش

6,200,000 ریال

6,200,000 ریال

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری