مبدل صوت و تصویر

لیست قیمت مبدل صوت و تصویر

مبدل صوتی بلوتوث لاجیتک Audio Adapter Logitech
قیمت فروش

2,580,000 ریال

2,490,000 ریال

مبدل Micro HDMI to HDMI Converter
قیمت فروش

120,000 ریال

120,000 ریال

اسپلیتر اچ دی ام آی فرانت 8Port Splitter HDMI 3D Support EDID Faranet
قیمت فروش

3,550,000 ریال

3,550,000 ریال

اسپلیتر اچ دی ام آی فرانت 4Port Splitter HDMI 3D Support EDID Faranet
قیمت فروش

2,850,000 ریال

2,850,000 ریال

اسپلیتر اچ دی ام آی فرانت 2Port Splitter HDMI 3D Support Faranet
قیمت فروش

1,450,000 ریال

1,450,000 ریال

مبدل فرانت HDMI to 3G SDI Faranet Converter
قیمت فروش

2,750,000 ریال

2,750,000 ریال

مبدل فرانت 3G SDI to HDMI Faranet Converter
قیمت فروش

2,750,000 ریال

2,750,000 ریال

مبدل فرانت AV and S-Video to VGA Faranet Converter
قیمت فروش

1,150,000 ریال

1,150,000 ریال

مبدل فرانت VGA to AV and S-Video Faranet Converter
قیمت فروش

980,000 ریال

980,000 ریال

مبدل فرانت AV to HDMI Faranet Converter
قیمت فروش

2,400,000 ریال

2,400,000 ریال

مبدل فرانت HDMI to AV Faranet Converter
قیمت فروش

2,400,000 ریال

2,400,000 ریال

کابل مبدل فرانت MHL to AV Faranet Converter Cable
قیمت فروش

1,850,000 ریال

1,850,000 ریال

مبدل صدا فرانت Digital to Analog Faranet Audio Converter
قیمت فروش

1,000,000 ریال

1,000,000 ریال

مبدل صدا فرانت Analog to Digital Faranet Audio Converter
قیمت فروش

1,000,000 ریال

1,000,000 ریال

مبدل مینی HDMI to AV MINI Converter
قیمت فروش

650,000 ریال

450,000 ریال

مبدل صوتی بلوتوث Converter Bluetooth Stereo Audio Music
قیمت فروش

350,000 ریال

150,000 ریال

مبدل وایرلس مله Cast S3 HDMI Mele Converter
قیمت فروش

2,600,000 ریال

2,600,000 ریال

باکس RGB دانش آوران DA-1 RGB BOX Danesh Avaran DA-1
قیمت فروش

400,000 ریال

400,000 ریال

مبدل دیواری دانش آوران RGB DA-2 RGB BOX Danesh Avaran DA-2
قیمت فروش

15,200,000 ریال

15,200,000 ریال

مبدل مینی AV to HDMI MINI Converter
قیمت فروش

750,000 ریال

750,000 ریال