نرم افزارهای مدیریتی مشاغل

لیست قیمت نرم افزارهای مدیریتی مشاغل

نرم افزار مدیریت مطب پزشکان دیده بان Didehban Doctors Office Management Software
قیمت فروش

12,000,000 ریال

12,000,000 ریال

نرم افزار مدیریت کلینیک پزشکان دیده بان Didehban Doctors Office Management Software
قیمت فروش

25,000,000 ریال

25,000,000 ریال

نرم افزار حقوق و دستمزد پالیزافزار Palizafzar payroll Software
قیمت فروش

9,500,000 ریال

9,500,000 ریال

نرم افزار مدیریت رستوران پارس نسخه پیشرفته Management Software Pars
قیمت فروش

2,400,000 ریال

2,400,000 ریال

نرم افزار تاکسی سرویس پیشرفته هلیا شبکه 42094 Heliya Software Taxi Services Network
قیمت فروش

4,800,000 ریال

4,800,000 ریال

نرم افزار مدیریت رستوران آریا سیستم Ariasystem Restaurant management software
قیمت فروش

2,400,000 ریال

2,400,000 ریال