خدمات دوربین مداربسته

لیست قیمت خدمات دوربین مداربسته

نصب و راه اندازی دوربین مداربسته CCTV Camera Installation
قیمت فروش

5,000,000 ریال

10,000 ریال

خدمات نرم افزاری دوربین مداربسته CCTV Camera Software Services
قیمت فروش

2,000,000 ریال

300,000 ریال

تعمیر دوربین مداربسته یوبیکویتی Ubiquiti CCTV Repair
قیمت فروش

500,000 ریال

500,000 ریال

تعمیر دستگاه دی وی آر Repair DVR
قیمت فروش

400,000 ریال

300,000 ریال

تعمیر دوربین مداربسته CCTV Repair
قیمت فروش

450,000 ریال

450,000 ریال

تعمیر دستگاه ان وی آر Repair NVR
قیمت فروش

300,000 ریال

250,000 ریال