قیمت مینی پی سی هاترون و ای دیتا

مینی پی سی - تین کلاینت

لیست قیمت مینی پی سی - تین کلاینت

مینی پی سی گیادا F103D Mini PC Giada
قیمت فروش

13,500,000 ریال

14,500,000 ریال

مینی پی سی اینتل NUC6CAYH Intel Mini PC
قیمت فروش

10,800,000 ریال

14,900,000 ریال

مینی پی سی اینتل NUC5PPYH Intel Mini PC
قیمت فروش

9,500,000 ریال

18,400,000 ریال

مینی پی سی اینتل NUC5i5RYH Mini PC Intel
قیمت فروش

20,800,000 ریال

31,900,000 ریال

مینی پی سی اینتل NUC6i5SYH Intel Mini PC
قیمت فروش

24,900,000 ریال

35,800,000 ریال

Mini PC Intel NUC Kit D54250WYKH مینی پی سی اینتل ان یو سی کیت 54250
قیمت فروش

28,000,000 ریال

29,300,000 ریال

مینی پی سی اینتل NUC6I7KYK Intel Mini PC
قیمت فروش

4,150,000 ریال

49,900,000 ریال

مینی پی سی اینتل NUC7i3BNH Intel Mini PC
قیمت فروش

20,000,000 ریال

26,900,000 ریال

مینی پی سی گیادا F202 Mini PC Giada
قیمت فروش

10,400,000 ریال

10,800,000 ریال

مینی پی سی اینتل NUC-D54250WYK Intel Mini PC
قیمت فروش

29,200,000 ریال

29,300,000 ریال

Mini PC Intel NUC DC3217IYE مینی پی سی اینتل 3217
قیمت فروش

29,900,000 ریال

30,000,000 ریال

مینی پی سی اینتل NUC D34010WYK Intel Mini PC
قیمت فروش

30,900,000 ریال

31,000,000 ریال

Motherboard Intel Thin Mini ITX D2700MUD مادربرد مینی پی سی اینتل دی کیو 2700
قیمت فروش

4,900,000 ریال

5,000,000 ریال

مینی پی سی اینتل Compute Stick Mini PC Intel Compute Stick
قیمت فروش

7,900,000 ریال

8,000,000 ریال

مینی پی سی اینتل NUC5i7RYH Mini PC Intel
قیمت فروش

23,000,000 ریال

43,400,000 ریال

مینی پی سی اینتل NUC5i3RYH Intel NUC5i3RYH Mini PC
قیمت فروش

16,300,000 ریال

24,100,000 ریال

مینی پی سی اینتل NUC5CPYH Intel Mini PC
قیمت فروش

7,700,000 ریال

15,100,000 ریال

مینی پی سی اینتل NUC5I5RYK Intel Mini PC
قیمت فروش

31,800,000 ریال

31,900,000 ریال

مینی پی سی اینتل NUC5PGYH Intel NUC Mini PC
قیمت فروش

14,700,000 ریال

14,800,000 ریال

مینی پی سی اینتل NUC6i3SYH Intel Mini PC
قیمت فروش

26,600,000 ریال

26,700,000 ریال

مینی پی سی اینتل NUC7i7BNH Intel Mini PC
قیمت فروش

32,900,000 ریال

41,700,000 ریال

مینی پی سی اینتل NUC7i5BNH Intel Mini PC
قیمت فروش

24,000,000 ریال

31,900,000 ریال

مینی پی سی اینتل NUC7I3BNHX1 Intel Mini PC
قیمت فروش

19,500,000 ریال

25,800,000 ریال

تین کلاینت نت کامپیوتر FL600W Thin Client Net Computer
قیمت فروش

5,900,000 ریال

6,000,000 ریال

تین کلاینت نت کامپیوتر FL100 Net Computer Thin Client
قیمت فروش

2,400,000 ریال

2,500,000 ریال

تین کلاینت دیتاشین D2700 Datasheen Thin Client
قیمت فروش

4,600,000 ریال

4,800,000 ریال

مینی پی سی اچ اس تی X5300 HST Mini PC
قیمت فروش

17,400,000 ریال

17,500,000 ریال

مینی پی سی اچ اس تی X5540M HST Mini PC
قیمت فروش

21,500,000 ریال

21,600,000 ریال

مینی پی سی اچ اس تی X6620M HST Mini PC
قیمت فروش

14,400,000 ریال

14,500,000 ریال

مینی پی سی اچ اس تی X6620B HST Mini PC
قیمت فروش

14,400,000 ریال

14,500,000 ریال

مینی پی سی اچ اس تی X5500 HST Mini PC
قیمت فروش

22,000,000 ریال

22,100,000 ریال

مینی پی سی اچ اس تی X5700 HST Mini PC
قیمت فروش

22,900,000 ریال

30,000,000 ریال

تین کلاینت اچ اس تی T3-J1900T1 HST Thin Client
قیمت فروش

12,200,000 ریال

12,300,000 ریال

مینی پی سی اچ پی Elite Slice Core i7 HP Elite Slice Mini PC
قیمت فروش

54,900,000 ریال

55,000,000 ریال

مینی پی سی اچ پی Elite Slice Core i5 HP Elite Slice Mini PC
قیمت فروش

46,900,000 ریال

47,000,000 ریال

مینی پی سی گیادا F110D Mini PC Giada
قیمت فروش

13,650,000 ریال

13,750,000 ریال

مینی پی سی گیادا F105D-BQ200 Giada Mini PC
قیمت فروش

13,600,000 ریال

13,700,000 ریال

مینی پی سی گیادا F210U Giada Mini PC
قیمت فروش

9,900,000 ریال

10,000,000 ریال

مینی پی سی الایت گروپ LIVA 32GB 95-000-KA5003 ECS Mini PC
قیمت فروش

5,200,000 ریال

10,000,000 ریال

مینی پی سی الایت گروپ LIVA X2 32GB 95-794-NB3002 ECS Mini PC
قیمت فروش

5,300,000 ریال

5,400,000 ریال

فروش تین کلاینت و مینی پی سی خرید زیروکلاینت قیمت مینی پی سی