مرجع قیمت روز کالاهای دیجیتال و معرفی منابع فروش بازار آی تی ایران

لیست قیمت محصولات ایران کال تل چاپ لیست قیمت

ایران کال تل

گوشی تلفن

Gigaset

نام کالا بروزرسانی قیمت (ریال) گارانتی مدت (ماه)
گوشی تلفن بیسیم گيگاست SL930A 3 ساعت قبل 29,900,000
گوشی تلفن دکت لمسی گیگاست SL910A Gold 3 ساعت قبل 18,800,000
گوشی تلفن بیسیم گيگاست A220A 3 ساعت قبل 4,150,000
گوشی تلفن بیسیم گيگاست A220A Duo 3 ساعت قبل 5,390,000
تلفن بیسیم و باسیم گیگاست A590 3 ساعت قبل 4,250,000
گوشی تلفن بیسیم گيگاست C530A Duo 3 ساعت قبل 9,990,000
گوشی تلفن دکت گیگاست C620A Duo 3 ساعت قبل 12,080,000
گوشی تلفن دکت گیگاست A100 3 ساعت قبل 2,780,000
گوشی تلفن بیسیم گیگاست C330A 3 ساعت قبل 7,800,000
گوشی تلفن بیسیم گیگاست E560A 3 ساعت قبل 8,390,000
گوشی تلفن بیسیم گیگاست A730 3 ساعت قبل 5,800,000
گوشی تلفن دکت گیگاست A415 3 ساعت قبل 5,330,000
گوشی تلفن دکت گیگاست SL450A GO 3 ساعت قبل 18,000,000
گوشی تلفن دکت گیگاست C530A 3 ساعت قبل 8,480,000
تلفن بیسیم گیگاست AS200 DUO 3 ساعت قبل 6,490,000
گوشی تلفن بیسیم اضافه گیگاست S820H 3 ساعت قبل 3,180,000
گوشی تلفن بیسیم اضافه گیگاست E49H 3 ساعت قبل 3,250,000
گوشی تلفن بیسیم دکت گیگاست E495 3 ساعت قبل 8,500,000
تلفن بیسیم گیگاست C285 DUO 3 ساعت قبل 14,500,000
گوشی تلفن دکت گیگاست E630A 3 ساعت قبل 9,700,000
گوشی تلفن دکت گیگاست C620A 3 ساعت قبل 7,790,000
گوشی تلفن بیسیم گیگاست C300A Duo 3 ساعت قبل 16,850,000
گوشی تلفن بیسیم اضافه گیگاست C59H 3 ساعت قبل 4,990,000
گوشی تلفن بیسیم گیگاست A220 3 ساعت قبل 3,660,000
گوشی تلفن بیسیم گیگاست A120 3 ساعت قبل 2,980,000
گوشی تلفن دکت گیگاست AS405A 3 ساعت قبل 5,390,000
گوشی تلفن بیسیم گیگاست C430A Duo 3 ساعت قبل 9,290,000
گوشی تلفن بیسیم گیگاست C430A 4 ساعت قبل 7,880,000
گوشی تلفن بیسیم گیگاست A450 4 ساعت قبل 3,190,000
گوشی تلفن دکت لمسی گیگاست SL910A 4 ساعت قبل 29,900,000

Panasonic

نام کالا بروزرسانی قیمت (ریال) گارانتی مدت (ماه)
گوشی تلفن بیسیم دکت پاناسونیک KX-TGE110 3 ساعت قبل 4,730,000 کامتل 12
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG1711 3 ساعت قبل 3,190,000 کامتل 12
گوشی تلفن بیسیم دکت پاناسونیک KX-TGD320 3 ساعت قبل 5,890,000
گوشی تلفن بیسیم دکت پاناسونیک KX-TGC420 3 ساعت قبل 6,690,000 کامتل 12
گوشی تلفن بیسیم دکت پاناسونیک KX-TGC410 3 ساعت قبل 4,690,000 کامتل 12
گوشی تلفن بیسیم دکت پاناسونیک KX-TGD310 3 ساعت قبل 4,460,000
گوشی اضافی پاناسونیک KX-TGA939 3 ساعت قبل 11,200,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGE263 3 ساعت قبل 15,500,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-PRL262 3 ساعت قبل 22,500,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGF372 3 ساعت قبل 6,450,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGC222 3 ساعت قبل 8,160,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG5522 3 ساعت قبل 6,550,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3811 3 ساعت قبل 6,830,000
گوشی تلفن بیسیم اضافه پاناسونیک KX-TGA277 3 ساعت قبل 2,260,000
گوشی تلفن بیسیم اضافه پاناسونیک KX-TGA651 3 ساعت قبل 1,880,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGE272 3 ساعت قبل 18,900,000
گوشی تلفن سانترال پاناسونیک KX-DT543 3 ساعت قبل 3,550,000 کامتل 12
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6458 3 ساعت قبل 8,950,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGE220 3 ساعت قبل 6,760,000
گوشی تلفن دکت پاناسونیک KX-TGE210 3 ساعت قبل 4,780,000
گوشی تلفن دکت پاناسونیک KX-TG8011 3 ساعت قبل 4,250,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGC412 3 ساعت قبل 7,840,000 کامتل 12
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG9542 3 ساعت قبل 28,500,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG9541 3 ساعت قبل 18,850,000
Panasonic KX-T7730 3 ساعت قبل 4,360,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGC422EB 3 ساعت قبل 8,880,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG9581B 3 ساعت قبل 22,390,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGB112 3 ساعت قبل 5,380,000
Panasonic KX-TG9331BX 3 ساعت قبل 3,800,000
گوشی تلفن بیسیم اضافه پاناسونیک KX-TGA680 3 ساعت قبل 1,950,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG7851 3 ساعت قبل 4,690,000
Panasonic KX-T2375 3 ساعت قبل 1,200,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-PRW110 3 ساعت قبل 19,500,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG1312BX 3 ساعت قبل 4,760,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3531BX 3 ساعت قبل 5,580,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6551BX 3 ساعت قبل 5,990,000
گوشی تلفن بیسیم اضافه پاناسونیک KX-TGA641 3 ساعت قبل 3,790,000
گوشی تلفن بیسیم اضافه پاناسونیک KX-TGA660 3 ساعت قبل 3,590,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG1611 3 ساعت قبل 2,990,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG2361JX 3 ساعت قبل 24,200,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGB110 3 ساعت قبل 3,080,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3521BX 3 ساعت قبل 4,800,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6671 3 ساعت قبل 11,690,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3821 3 ساعت قبل 8,130,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3411BX 3 ساعت قبل 3,520,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG1311BX 3 ساعت قبل 3,490,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG2721 3 ساعت قبل 5,220,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6881 3 ساعت قبل 5,220,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6821 3 ساعت قبل 5,240,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGH260 3 ساعت قبل 8,830,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6511 3 ساعت قبل 4,560,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG7841 3 ساعت قبل 9,900,000
Panasonic KX-TS880 3 ساعت قبل 4,250,000
Panasonic KX-TS580 3 ساعت قبل 3,250,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG9385 3 ساعت قبل 9,900,000
Panasonic KX-TSC11 3 ساعت قبل 1,700,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGC210 3 ساعت قبل 4,680,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3611BX 3 ساعت قبل 3,770,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG9311BX 3 ساعت قبل 3,950,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG4771 3 ساعت قبل 11,770,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG4772 3 ساعت قبل 14,960,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6461BX 3 ساعت قبل 9,730,000 کامتل 12
گوشی تلفن بیسیم اضافه پاناسونیک KX-TGA410 3 ساعت قبل 2,580,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGF340 3 ساعت قبل 9,990,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGE262 3 ساعت قبل 9,950,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-PRX120 3 ساعت قبل 29,600,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGF380 3 ساعت قبل 12,560,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGF352 3 ساعت قبل 15,750,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGE240 3 ساعت قبل 11,500,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG8551 3 ساعت قبل 2,880,000
گوشی تلفن پاناسونیک KX-TS4100 3 ساعت قبل 6,650,000
Panasonic KX-TS3282 3 ساعت قبل 11,000,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG7862 3 ساعت قبل 7,500,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG4711 3 ساعت قبل 1,920,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-PRX150 3 ساعت قبل 24,900,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6622 3 ساعت قبل 8,460,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3662 3 ساعت قبل 12,000,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG4732B 3 ساعت قبل 3,980,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGF342 3 ساعت قبل 12,390,000
آداپتور گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک PQLV219 3 ساعت قبل 490,000
آداپتور گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک PNLV226 3 ساعت قبل 490,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGD220 3 ساعت قبل 6,160,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGD210 3 ساعت قبل 2,580,000
گوشی تلفن بیسیم اضافه پاناسونیک KX-TGEA20 3 ساعت قبل 3,470,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6811 3 ساعت قبل 4,080,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGB210 3 ساعت قبل 3,160,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3412BX 3 ساعت قبل 4,820,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3712BX 3 ساعت قبل 6,525,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3612BX 3 ساعت قبل 5,980,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG7861 3 ساعت قبل 5,880,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG9341BX 3 ساعت قبل 6,900,000
گوشی تلفن بیسیم اضافه پاناسونیک KX-TGA470 3 ساعت قبل 2,250,000
گوشی تلفن بیسیم اضافه پاناسونیک KX-TGA371 3 ساعت قبل 2,960,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6451BX 3 ساعت قبل 6,800,000
آداپتور گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک PQLV207 3 ساعت قبل 620,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-PRD262 3 ساعت قبل 26,100,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3721 3 ساعت قبل 4,990,000
گوشی تلفن سانترال پاناسونیک KX-T7730X 3 ساعت قبل 5,470,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3722BX 3 ساعت قبل 9,480,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6711 4 ساعت قبل 4,630,000
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3711BX 4 ساعت قبل 4,170,000

Uniden

نام کالا بروزرسانی قیمت (ریال) گارانتی مدت (ماه)
گوشی تلفن بیسیم دکت یونیدن D1483 3 ساعت قبل 3,920,000
گوشی تلفن بیسیم یونیدن AT4501 3 ساعت قبل 6,790,000
گوشی تلفن بیسیم دکت یونیدن D1780-2W 3 ساعت قبل 5,990,000
گوشی تلفن بیسیم دکت یونیدن D1760-2W 3 ساعت قبل 5,380,000
گوشی تلفن بیسیم دکت یونیدن D3280-2 3 ساعت قبل 5,990,000
گوشی تلفن بیسیم دکت یونیدن D3580-2 3 ساعت قبل 6,100,000
گوشی تلفن بیسیم دکت یونیدن AS1102 3 ساعت قبل 2,720,000
گوشی تلفن بیسیم دکت یونیدن AS1002 3 ساعت قبل 3,340,000
گوشی تلفن بیسیم یونیدن AT4102 3 ساعت قبل 2,800,000
گوشی تلفن بیسیم یونیدن AT4103 3 ساعت قبل 2,950,000

Vtech

نام کالا بروزرسانی قیمت (ریال) گارانتی مدت (ماه)
گوشی تلفن دکت وی تک CS6147 3 ساعت قبل 5,980,000
گوشی تلفن دکت وی تک DS8141 3 ساعت قبل 6,190,000

هدست-هدفون

NIA

نام کالا بروزرسانی قیمت (ریال) گارانتی مدت (ماه)
هدست بلوتوث نیا Q8-851S 3 ساعت قبل 880,000

Panasonic

نام کالا بروزرسانی قیمت (ریال) گارانتی مدت (ماه)
هدست پاناسونیک KX-TCA400 3 ساعت قبل 1,990,000
هدست پاناسونیک KX-TCA93 3 ساعت قبل 1,120,000

REMAX

نام کالا بروزرسانی قیمت (ریال) گارانتی مدت (ماه)
هندزفری ریمکس RM-S1 Pro 3 ساعت قبل 990,000
هندزفری بلوتوث ریمکس RB-S6 3 ساعت قبل 2,400,000

لوازم جانبی موبایل

New Brand

نام کالا بروزرسانی قیمت (ریال) گارانتی مدت (ماه)
کابل او تی جی USB2 to Mini USB 3 ساعت قبل 260,000
محافظ صفحه نمایش موبایل سامسونگ Galaxy Note 4 G 3 ساعت قبل 220,000
محافظ صفحه نمایش موبایل سامسونگ Galaxy S6 G 3 ساعت قبل 180,000
محافظ صفحه نمایش موبایل سامسونگ Galaxy Note 3 G 3 ساعت قبل 200,000
گلس محافظ صفحه نمایش موبایل اپل آیفون 5 و 5S 3 ساعت قبل 150,000
محافظ صفحه نمایش موبایل سامسونگ Galaxy A5 G 3 ساعت قبل 160,000
محافظ صفحه نمایش موبایل سامسونگ Galaxy E3 G 3 ساعت قبل 160,000
محافظ صفحه نمایش موبایل سامسونگ Galaxy A3 G 3 ساعت قبل 160,000
شارژر موبایل سامسونگ گلکسی S4 3 ساعت قبل 450,000

Gigaset

نام کالا بروزرسانی قیمت (ریال) گارانتی مدت (ماه)
هندزفری بیسیم گیگاست L410 3 ساعت قبل 1,550,000

Samsung

نام کالا بروزرسانی قیمت (ریال) گارانتی مدت (ماه)
کابل شارژر موبایل و تبلت سامسونگ 3 ساعت قبل 230,000
شارژر فندکی موبایل و تبلت با کابل سامسونگ 3 ساعت قبل 600,000
محافظ صفحه نمایش گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S6 3 ساعت قبل 240,000
محافظ صفحه نمایش گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S5 3 ساعت قبل 240,000
محافظ صفحه نمایش گوشی موبایل سامسونگ Galaxy Note 4 3 ساعت قبل 240,000
قاب محافظ گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S7 Clear 3 ساعت قبل 650,000
قاب محافظ گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S6 Clear 3 ساعت قبل 650,000
شارژر وایرلس موبایل و تبلت سامسونگ EP-NG930 3 ساعت قبل 1,580,000
محافظ صفحه نمایش موبایل سامسونگ Galaxy S6 Edge 3 ساعت قبل 260,000
کابل شارژر موبایل و تبلت سامسونگ USB 2.0 1.5m 3 ساعت قبل 180,000
کابل شارژر موبایل و تبلت سامسونگ USB 3.0 1m 3 ساعت قبل 190,000
کابل شارژر موبایل و تبلت سامسونگ USB 2.0 1m 3 ساعت قبل 160,000

REMAX

نام کالا بروزرسانی قیمت (ریال) گارانتی مدت (ماه)
کابل شارژر موبایل و تبلت ریمکس LESU RC-050m 3 ساعت قبل 140,000
کابل شارژر موبایل و تبلت اپل ریمکس RC-028m 3 ساعت قبل 140,000

Nokia

نام کالا بروزرسانی قیمت (ریال) گارانتی مدت (ماه)
Nokia Charger N70 3 ساعت قبل 310,000

HTC

نام کالا بروزرسانی قیمت (ریال) گارانتی مدت (ماه)
شارژر اورجینال موبایل اچ تی سی 3 ساعت قبل 360,000

Apple

نام کالا بروزرسانی قیمت (ریال) گارانتی مدت (ماه)
هندزفری اپل اوریجینال EarPods 4 ساعت قبل 950,000

آی پی فون - سانترال - VOIP

Gigaset

نام کالا بروزرسانی قیمت (ریال) گارانتی مدت (ماه)
گوشی آی پی فون دکت گیگاست C610A IP 3 ساعت قبل 16,000,000
گوشی آی پی فون دکت گیگاست DX800A 3 ساعت قبل 19,200,000

Linksys

نام کالا بروزرسانی قیمت (ریال) گارانتی مدت (ماه)
گوشی آی پی فون لینکسیس SPA922 3 ساعت قبل 9,990,000

باتری گوشی موبایل

Samsung

نام کالا بروزرسانی قیمت (ریال) گارانتی مدت (ماه)
باتری گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S4 3 ساعت قبل 780,000
باتری گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S3 3 ساعت قبل 580,000
باتری گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Note 2 3 ساعت قبل 620,000
باتری گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S5 3 ساعت قبل 720,000

باتری

Panasonic

نام کالا بروزرسانی قیمت (ریال) گارانتی مدت (ماه)
باتری گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک HHR-P104 3 ساعت قبل 780,000
باتری گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک HHR-4DPA 3 ساعت قبل 280,000
باتری گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک HHR-P105 3 ساعت قبل 640,000
باتری گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک HHR-P107 3 ساعت قبل 480,000

پاور بانک

REMAX

نام کالا بروزرسانی قیمت (ریال) گارانتی مدت (ماه)
پاور بانک ریمکس Linon Pro RPP-53 10000mAh 3 ساعت قبل 2,310,000

اسپیکر

REMAX

نام کالا بروزرسانی قیمت (ریال) گارانتی مدت (ماه)
اسپیکر بلوتوث ریمکس RB-M10 3 ساعت قبل 4,280,000
اسپیکر بلوتوث ریمکس RB-M15 3 ساعت قبل 1,680,000
اسپیکر بلوتوث ریمکس RB-M16 3 ساعت قبل 2,820,000

Kingone

نام کالا بروزرسانی قیمت (ریال) گارانتی مدت (ماه)
اسپیکر بلوتوث کینگ وان K9 3 ساعت قبل 1,980,000

گوشی موبایل

Doro

نام کالا بروزرسانی قیمت (ریال) گارانتی مدت (ماه)
گوشی موبایل دورو 1360 Dual SIM 3 ساعت قبل 3,590,000

ماژول شبکه Network Modules

Linksys

نام کالا بروزرسانی قیمت (ریال) گارانتی مدت (ماه)
گوشی آی پی فون لینکسیس SPA942 3 ساعت قبل 8,500,000

شارژر گوشی موبایل

LDNIO

نام کالا بروزرسانی قیمت (ریال) گارانتی مدت (ماه)
شارژر فندکی با کابل میکرو یو اس بی الدینیو C301 3 ساعت قبل 440,000
شارژر فندکی با کابل لایتنینگ الدینیو C301 3 ساعت قبل 360,000
شارژر فندکی با کابل میکرو یو اس بی الدینیو DL-C17 3 ساعت قبل 200,000
شارژر فندکی با کابل میکرو یو اس بی الدینیو C303 3 ساعت قبل 520,000
شارژر فندکی با کابل لایتنینگ الدینیو C401 3 ساعت قبل 610,000
شارژر فندکی با کابل میکرو یو اس بی الدینیو C401 3 ساعت قبل 555,000

Apple

نام کالا بروزرسانی قیمت (ریال) گارانتی مدت (ماه)
شارژر موبایل و تبلت اپل 12W 3PIN 3 ساعت قبل 550,000
کابل شارژر موبایل و تبلت اپل اوریجینال 1m 3 ساعت قبل 420,000
کابل شارژر موبایل و تبلت اپل اوریجینال 2m 3 ساعت قبل 620,000
کابل و شارژر موبایل و تبلت اپل 5W 2PIN 3 ساعت قبل 730,000

New Brand

نام کالا بروزرسانی قیمت (ریال) گارانتی مدت (ماه)
شارژر موبایل و تبلت اپل 5 وات 2 پین 3 ساعت قبل 650,000

سایر لوازم جانبی

REMAX

نام کالا بروزرسانی قیمت (ریال) گارانتی مدت (ماه)
کابل صدا استریو ریمکس 2m 3 ساعت قبل 250,000

جی پی اس ردیاب - GPS

Panasonic

نام کالا بروزرسانی قیمت (ریال) گارانتی مدت (ماه)
کلیدیاب پاناسونیک KX-TGA20 3 ساعت قبل 1,880,000

کارت حافظه Memory card

Kodak

نام کالا بروزرسانی قیمت (ریال) گارانتی مدت (ماه)
کارت حافظه میکرو اس دی کداک 16GB C10 U1 3 ساعت قبل 430,000 داده پرداز رایانه متین 999
کارت حافظه میکرو اس دی کداک 32GB C10 U1 3 ساعت قبل 680,000 داده پرداز رایانه متین 999

Toshiba

نام کالا بروزرسانی قیمت (ریال) گارانتی مدت (ماه)
کارت حافظه میکرو اس دی توشیبا EXCERIA M301-EA 16GB 3 ساعت قبل 355,000 ایرانیان ره جو گستر 60
مموری کارت میکرو Toshiba micro Class10 32GB 3 ساعت قبل 445,000
Toshiba micro Class10 16GB 3 ساعت قبل 355,000

لوازم جانبی تبلت

Samsung

نام کالا بروزرسانی قیمت (ریال) گارانتی مدت (ماه)
کابل شارژر تبلت سامسونگ گلکسی Tab P1000 1m 3 ساعت قبل 180,000

فلش مموری

SanDisk

نام کالا بروزرسانی قیمت (ریال) گارانتی مدت (ماه)
فلش مموری سن دیسک USB3.0-OTG 16GB 3 ساعت قبل 330,000
فلش مموری سن دیسک Ultra Dual OTG-USB3 16GB 3 ساعت قبل 430,000

دستبند هوشمند

Xiaomi

نام کالا بروزرسانی قیمت (ریال) گارانتی مدت (ماه)
دستبند هوشمند شیائومی Mi Band 3 ساعت قبل 880,000

سایر ماشین های اداری

Gigaset

نام کالا بروزرسانی قیمت (ریال) گارانتی مدت (ماه)
گوشی تلفن بیسیم گیگاست C330 4 ساعت قبل 5,850,000