مرجع قیمت روز کالاهای دیجیتال و معرفی منابع فروش بازار آی تی ایران

لیست قیمت محصولات فون سیستم چاپ لیست قیمت

گوشی تلفن

Panasonic

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6821 3 ساعت قبل 5,500,000کامتل12
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3711BX 3 ساعت قبل 3,950,000کامتل12
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3811 3 ساعت قبل 6,700,000کامتل12
Panasonic KX-TS880 3 ساعت قبل 4,200,000کامتل12
گوشی تلفن پاناسونیک KX-TSC62 3 ساعت قبل 2,450,000کامتل12
Panasonic KX-T7705 3 ساعت قبل 2,450,000کامتل12
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3821 3 ساعت قبل 8,500,000کامتل12
Panasonic KX-DT346 3 ساعت قبل 17,500,000کامتل12
گوشی تلفن سانترال پاناسونیک KX-DT343 3 ساعت قبل 17,000,000کامتل12
گوشی تلفن بیسیم دکت پاناسونیک KX-TGD320 3 ساعت قبل 6,500,000کامتل12
Panasonic KX-TS500 3 ساعت قبل 1,370,000کامتل12
گوشی تلفن سانترال پاناسونیک KX-T7665 3 ساعت قبل 4,650,000کامتل12
گوشی تلفن سانترال پاناسونیک KX-DT543 3 ساعت قبل 8,900,000کامتل12
گوشی تلفن سانترال پاناسونیک KX-T7730X 3 ساعت قبل 4,750,000کامتل12

آی پی فون - سانترال - VOIP

Panasonic

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
کارت توسعه سانترال پاناسونیک KX-NS5130 3Port 3 ساعت قبل 3,450,000کامتل12
گوشی آی پی فون پاناسونیک SIP KX-UT113 3 ساعت قبل 7,500,000کامتل12
گوشی آی پی فون پاناسونیک KX-HDV330 3 ساعت قبل 25,000,000کامتل12
گوشی آی پی فون پاناسونیک KX-HDV230 3 ساعت قبل 19,000,000کامتل12
گوشی آی پی فون پاناسونیک KX-HDV130 3 ساعت قبل 7,500,000کامتل12
گوشی آی پی فون پاناسونیک KX-NT511 3 ساعت قبل 8,950,000کامتل12
کارت توسعه خط هایبرید پاناسونیک KX-NS5170 4Port 3 ساعت قبل 14,800,000کامتل12
پاور سانترال پاناسونیک KX-TDA0103 3 ساعت قبل 38,000,000کامتل12
کارت تلفن گویا سانترال پاناسونیک KX-TDA0192 2CH 3 ساعت قبل 10,000,000کامتل12
گوشی آی پی فون پاناسونیک KX-NT553 3 ساعت قبل 14,500,000کامتل12
گوشی آی پی فون پاناسونیک KX-NT551 3 ساعت قبل 12,000,000کامتل12
گوشی آی پی فون پاناسونیک KX-NT546 3 ساعت قبل 15,000,000کامتل12
کارت توسعه خط سانترال پاناسونیک KX-TE82483 11Port 3 ساعت قبل 13,900,000کامتل12
سانترال پاناسونیک KX-TES824 3 ساعت قبل 18,700,000کامتل12
کارت ویپ پاناسونیک KX-NS5110 3 ساعت قبل 19,200,000کامتل12
کارت توسعه خط دیجیتال پاناسونیک KX-NS5172 16Port 3 ساعت قبل 11,700,000کامتل12
کارت توسعه خط آنالوگ پاناسونیک KX-NS5174 16Port 3 ساعت قبل 13,500,000کامتل12
کارت توسعه خط شهری پاناسونیک KX-NS5180 6Port 3 ساعت قبل 10,900,000کامتل12
سانترال پاناسونیک KX-TDA100DBP 3 ساعت قبل 68,500,000کامتل12
سانترال پاناسونیک KX-NS500 3 ساعت قبل 38,500,000کامتل12
سانترال تحت شبکه پاناسونیک KX-TDE600 3 ساعت قبل 171,000,000کامتل12
سانترال تحت شبکه پاناسونیک KX-TDE200 3 ساعت قبل 97,000,000کامتل12
سانترال تحت شبکه پاناسونیک KX-HTS32 3 ساعت قبل 29,000,000کامتل12
کارت توسعه خط سانترال پاناسونیک KX-TE82480 10Port 3 ساعت قبل 11,700,000کامتل12
کارت کالر آیدی سانترال پاناسونیک KX-TE82494 3Port 3 ساعت قبل 1,990,000کامتل12
کارت تلفن گویا سانترال پاناسونیک KX-TE82491 1CH 3 ساعت قبل 7,600,000کامتل12
کارت تلفن گویا سانترال پاناسونیک KX-TDA0191 4CH 3 ساعت قبل 20,000,000کامتل12
کارت آپشنال سانترال پاناسونیک KX-TDA0190 3 ساعت قبل 11,000,000کامتل12
کارت توسعه خط آنالوگ پاناسونیک KX-TDA6178 24Port 3 ساعت قبل 45,200,000کامتل12
کارت افزایش حافظه پاناسونیک KX-TDA6110 3 ساعت قبل 32,000,000کامتل12
سانترال تحت شبکه پاناسونیک KX-TDA620 3 ساعت قبل 102,000,000کامتل12
کارت PRI پاناسونیک KX-TDA0290 3 ساعت قبل 25,000,000کامتل12
کارت DSP ویپ پاناسونیک KX-TDA0111 64CH 3 ساعت قبل 86,500,000کامتل12
کارت DSP ویپ پاناسونیک KX-TDA0110 16CH 3 ساعت قبل 25,500,000کامتل12
کارت توسعه خط آنالوگ پاناسونیک KX-TDA0177 16Port 3 ساعت قبل 28,500,000کامتل12
کارت توسعه خط آنالوگ پاناسونیک KX-TDA0174 16Port 3 ساعت قبل 20,000,000کامتل12
کارت خط شهری سانترال پاناسونیک KX-TDA0181 16Port 3 ساعت قبل 28,900,000کامتل12
کارت خط شهری سانترال پاناسونیک KX-TDA0180 8Port 3 ساعت قبل 12,800,000کامتل12
کارت توسعه خط دیجیتال پاناسونیک KX-TDA0172 16Port 3 ساعت قبل 18,500,000کامتل12
Panasonic KX-TDA100DBA 3 ساعت قبل 78,500,000کامتل12

سایر ماشین های اداری

Panasonic

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
TVM Panasonic KX-TVM200 3 ساعت قبل 102,000,000کامتل12
TVM Panasonic KX-TVM50 3 ساعت قبل 15,000,000کامتل12

هدست-هدفون

Panasonic

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
هدست پاناسونیک KX-TCA91 3 ساعت قبل 800,000کامتل12
هدست پاناسونیک KX-TCA400 3 ساعت قبل 2,300,000کامتل12

دستگاه فکس

Panasonic

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه فکس پاناسونیک KX-FX-FL612 3 ساعت قبل 29,900,000کامتل12
دستگاه فکس پاناسونیک KX-FT987CX 3 ساعت قبل 15,000,000کامتل12
دستگاه فکس پاناسونیک KX-FP711 3 ساعت قبل 14,500,000کامتل12
دستگاه فکس پاناسونیک KX-FP701 3 ساعت قبل 14,000,000کامتل12