مرجع قیمت روز کالاهای دیجیتال و معرفی منابع فروش بازار آی تی ایران

لیست قیمت محصولات فون سیستم چاپ لیست قیمت

گوشی تلفن

Panasonic

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6821 11 ساعت قبل 5,500,000کامتل12
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3711BX 11 ساعت قبل 3,950,000کامتل12
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3811 11 ساعت قبل 6,700,000کامتل12
Panasonic KX-TS880 11 ساعت قبل 3,500,000کامتل12
گوشی تلفن پاناسونیک KX-TSC62 11 ساعت قبل 2,300,000کامتل12
Panasonic KX-T7705 11 ساعت قبل 2,300,000کامتل12
گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3821 11 ساعت قبل 8,500,000کامتل12
Panasonic KX-DT346 11 ساعت قبل 17,500,000کامتل12
گوشی تلفن سانترال پاناسونیک KX-DT343 11 ساعت قبل 17,000,000کامتل12
گوشی تلفن بیسیم دکت پاناسونیک KX-TGD320 11 ساعت قبل 5,300,000کامتل12
Panasonic KX-TS500 11 ساعت قبل 1,370,000کامتل12
گوشی تلفن سانترال پاناسونیک KX-T7665 11 ساعت قبل 4,300,000کامتل12
گوشی تلفن سانترال پاناسونیک KX-DT543 11 ساعت قبل 8,300,000کامتل12
گوشی تلفن سانترال پاناسونیک KX-T7730X 11 ساعت قبل 4,350,000کامتل12

آی پی فون - سانترال - VOIP

Panasonic

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
کارت توسعه سانترال پاناسونیک KX-NS5130 3Port 11 ساعت قبل 3,300,000کامتل12
گوشی آی پی فون پاناسونیک SIP KX-UT113 11 ساعت قبل 7,500,000کامتل12
گوشی آی پی فون پاناسونیک KX-HDV330 11 ساعت قبل 25,000,000کامتل12
گوشی آی پی فون پاناسونیک KX-HDV230 11 ساعت قبل 19,000,000کامتل12
گوشی آی پی فون پاناسونیک KX-HDV130 11 ساعت قبل 7,500,000کامتل12
گوشی آی پی فون پاناسونیک KX-NT511 11 ساعت قبل 8,950,000کامتل12
کارت توسعه خط هایبرید پاناسونیک KX-NS5170 4Port 11 ساعت قبل 14,800,000کامتل12
پاور سانترال پاناسونیک KX-TDA0103 11 ساعت قبل 38,000,000کامتل12
کارت تلفن گویا سانترال پاناسونیک KX-TDA0192 2CH 11 ساعت قبل 9,500,000کامتل12
گوشی آی پی فون پاناسونیک KX-NT553 11 ساعت قبل 14,500,000کامتل12
گوشی آی پی فون پاناسونیک KX-NT551 11 ساعت قبل 12,000,000کامتل12
گوشی آی پی فون پاناسونیک KX-NT546 11 ساعت قبل 12,000,000کامتل12
کارت توسعه خط سانترال پاناسونیک KX-TE82483 11Port 11 ساعت قبل 13,500,000کامتل12
سانترال پاناسونیک KX-TES824 11 ساعت قبل 17,700,000کامتل12
کارت ویپ پاناسونیک KX-NS5110 11 ساعت قبل 18,900,000کامتل12
کارت توسعه خط دیجیتال پاناسونیک KX-NS5172 16Port 11 ساعت قبل 11,200,000کامتل12
کارت توسعه خط آنالوگ پاناسونیک KX-NS5174 16Port 11 ساعت قبل 12,300,000کامتل12
کارت توسعه خط شهری پاناسونیک KX-NS5180 6Port 11 ساعت قبل 10,500,000کامتل12
سانترال پاناسونیک KX-TDA100DBP 11 ساعت قبل 62,500,000کامتل12
سانترال پاناسونیک KX-NS500 11 ساعت قبل 36,700,000کامتل12
سانترال تحت شبکه پاناسونیک KX-TDE600 11 ساعت قبل 144,000,000کامتل12
سانترال تحت شبکه پاناسونیک KX-TDE200 11 ساعت قبل 84,500,000کامتل12
سانترال تحت شبکه پاناسونیک KX-HTS32 11 ساعت قبل 27,800,000کامتل12
کارت توسعه خط سانترال پاناسونیک KX-TE82480 10Port 11 ساعت قبل 10,900,000کامتل12
کارت کالر آیدی سانترال پاناسونیک KX-TE82494 3Port 11 ساعت قبل 1,990,000کامتل12
کارت تلفن گویا سانترال پاناسونیک KX-TE82491 1CH 11 ساعت قبل 7,000,000کامتل12
کارت تلفن گویا سانترال پاناسونیک KX-TDA0191 4CH 11 ساعت قبل 20,000,000کامتل12
کارت آپشنال سانترال پاناسونیک KX-TDA0190 11 ساعت قبل 10,200,000کامتل12
کارت توسعه خط آنالوگ پاناسونیک KX-TDA6178 24Port 11 ساعت قبل 39,500,000کامتل12
کارت افزایش حافظه پاناسونیک KX-TDA6110 11 ساعت قبل 32,000,000کامتل12
سانترال تحت شبکه پاناسونیک KX-TDA620 11 ساعت قبل 95,000,000کامتل12
کارت PRI پاناسونیک KX-TDA0290 11 ساعت قبل 24,000,000کامتل12
کارت DSP ویپ پاناسونیک KX-TDE0111 64CH 11 ساعت قبل 82,000,000کامتل12
کارت DSP ویپ پاناسونیک KX-TDE0110 16CH 11 ساعت قبل 24,000,000کامتل12
کارت توسعه خط آنالوگ پاناسونیک KX-TDA0177 16Port 11 ساعت قبل 29,600,000کامتل12
کارت توسعه خط آنالوگ پاناسونیک KX-TDA0174 16Port 11 ساعت قبل 20,000,000کامتل12
کارت خط شهری سانترال پاناسونیک KX-TDA0181 16Port 11 ساعت قبل 28,900,000کامتل12
کارت خط شهری سانترال پاناسونیک KX-TDA0180 8Port 11 ساعت قبل 12,800,000کامتل12
کارت توسعه خط دیجیتال پاناسونیک KX-TDA0172 16Port 11 ساعت قبل 17,700,000کامتل12
Panasonic KX-TDA100DBA 11 ساعت قبل 73,000,000کامتل12

سایر ماشین های اداری

Panasonic

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
TVM Panasonic KX-TVM200 11 ساعت قبل 102,000,000کامتل12
TVM Panasonic KX-TVM50 11 ساعت قبل 15,000,000کامتل12

هدست-هدفون

Panasonic

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
هدست پاناسونیک KX-TCA91 11 ساعت قبل 800,000کامتل12
هدست پاناسونیک KX-TCA400 11 ساعت قبل 2,300,000کامتل12

دستگاه فکس

Panasonic

نام کالابروزرسانیقیمت (ریال)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه فکس پاناسونیک KX-FX-FL612 11 ساعت قبل 29,900,000کامتل12
دستگاه فکس پاناسونیک KX-FT987CX 11 ساعت قبل 15,000,000کامتل12
دستگاه فکس پاناسونیک KX-FP711 11 ساعت قبل 14,500,000کامتل12
دستگاه فکس پاناسونیک KX-FP701 11 ساعت قبل 14,000,000کامتل12