کارت شبکه - Network adapter

لیست قیمت کارت شبکه - Network adapter

کارت شبکه سیسکو Cisco HWIC-1GE-SFP WAN Interface Network Card Cisco
قیمت فروش

25,000,000 ریال

2,750,000 ریال

کارت شبکه وایرلس فرانت USB2.0 Faranet Wireless Network Adapter
قیمت فروش

280,000 ریال

280,000 ریال

کارت شبکه فرانت USB 2.0 Faranet USB Adapter
قیمت فروش

550,000 ریال

550,000 ریال

کارت شبکه وایرلس فرانت FN-U2WA150 Wireless Network Adapter Faranet FN-U2WA150
قیمت فروش

290,000 ریال

290,000 ریال

کارت شبکه فرانت USB 3.0 Faranet USB Adapter
قیمت فروش

890,000 ریال

890,000 ریال

کارت شبکه وایرلس دی لینک DWA-171 D-Link Wireless USB Adapter
قیمت فروش

1,310,000 ریال

770,000 ریال

کارت شبکه وایرلس دی لینک DWA-123 Wireless Network Adapter D-Link DWA-123
قیمت فروش

600,000 ریال

264,000 ریال

کارت شبکه وایرلس دی لینک DWA-548 D-Link Wireless Network Adapter
قیمت فروش

1,150,000 ریال

90,000 ریال

کارت شبکه وایرلس دی لینک DWA-645 D-Link Wireless Network Adapter
قیمت فروش

1,380,000 ریال

1,380,000 ریال

کارت شبکه وایرلس دی لینک DWA-582 D-Link Wireless Network Adapter
قیمت فروش

3,500,000 ریال

1,580,000 ریال

کارت شبکه وایرلس تندا W311U Plus Wireless Network Adapter Tenda W311U Plus
قیمت فروش

740,000 ریال

740,000 ریال

کارت شبکه وایرلس دی لینک DWA-125 Wireless Network Adapter D-Link DWA-125
قیمت فروش

700,000 ریال

450,000 ریال

کارت شبکه وایرلس دی لینک DWA-131 Wireless Network Adapter D-Link DWA-131
قیمت فروش

850,000 ریال

68,000 ریال

کارت شبکه وایرلس دی لینک DFE-690TXD D-Link Wireless Network Adapter
قیمت فروش

1,420,000 ریال

870,000 ریال

کارت شبکه دی لینک DUB-1312 USB 3.0 D-Link USB Adapter
قیمت فروش

2,200,000 ریال

900,000 ریال

کارت شبکه وایرلس دی لینک DWA-137 D-Link DWA-137 Wireless Network Adapter
قیمت فروش

1,120,000 ریال

930,000 ریال

کارت شبکه وایرلس دی لینک DWA-525 Wireless Network Adapter D-Link DWA-525
قیمت فروش

850,000 ریال

395,000 ریال

کارت شبکه وایرلس دی لینک DWA-182 D-Link Wireless Network Adapter
قیمت فروش

2,110,000 ریال

1,210,000 ریال

کارت شبکه وایرلس دی لینک DWA-160 D-Link Wireless Network Adapter
قیمت فروش

1,040,000 ریال

480,000 ریال

کارت شبکه دی لینک DFE-530TX D-Link Network Adapter
قیمت فروش

480,000 ریال

120,000 ریال

کارت شبکه دی لینک DGE-528T Network Adapter D-Link DGE-528T
قیمت فروش

760,000 ریال

300,000 ریال

کارت شبکه وایرلس دی لینک DWA-121 Wireless Network Adapter D-Link DWA-121
قیمت فروش

520,000 ریال

390,000 ریال

کارت شبکه دی لینک DUB-E100 USB 2.0 D-Link USB Adapter
قیمت فروش

1,800,000 ریال

700,000 ریال

کارت شبکه دی لینک DGE-560T Network Adapter D-link DGE-560T
قیمت فروش

1,190,000 ریال

700,000 ریال

کارت شبکه تی پی لینک UE300 USB 3.0 TP-Link USB Adapter
قیمت فروش

1,320,000 ریال

600,000 ریال

کارت شبکه تی پی لینک TP-Link PCI TG-3269
قیمت فروش

980,000 ریال

500,000 ریال

کارت شبکه وایرلس Tenda USB Adapter W311MI
قیمت فروش

480,000 ریال

300,000 ریال

کارت شبکه وایرلس تی پی لینک TL-WN823N Network Adaptor Tplink TL-WN823N
قیمت فروش

1,500,000 ریال

430,000 ریال

کارت شبکه بی سیم تندا W311M Wireless Network Adapter Tenda W311M
قیمت فروش

375,000 ریال

240,000 ریال

کارت شبکه وایرلس تی پی لینک TL-WN725N Wireless Network Adapter TP-Link TL-WN725N
قیمت فروش

700,000 ریال

270,000 ریال

کارت شبکه وایرلس TP-Link TL-WN821N USB
قیمت فروش

9,300,000 ریال

600,000 ریال

کارت شبکه وایرلس تی پی لینک TL-WN727N Wireless Network Adapter TP-Link TL-WN727N
قیمت فروش

790,000 ریال

230,000 ریال

کارت شبکه تی پی لینک TP-Link PCI TG-3468
قیمت فروش

950,000 ریال

450,000 ریال

کارت شبکه وایرلس رویال Rw-133 Royal Rw-133 Wireless Network Adapter
قیمت فروش

230,000 ریال

230,000 ریال

کارت شبکه وایرلس تندا W322UA Wireless Network Adapter Tenda W322UA
قیمت فروش

735,000 ریال

735,000 ریال

کارت شبکه وایرلس لینکسیس AE6000 Linksys AE6000 Wireless-AC Mini USB Adapter
قیمت فروش

2,360,000 ریال

1,537,000 ریال

کارت شبکه وایرلس لینکسیس AE2500 Linksys AE2500 N600 Dual-Band Wireless-N USB Adapter
قیمت فروش

2,980,000 ریال

1,537,000 ریال

کارت شبکه وایرلس لینکسیس AE1200 Linksys AE1200 N300 Wireless-N USB Adapter
قیمت فروش

1,490,000 ریال

951,000 ریال

کارت شبکه وایرلس لینکسیس WUSB6300 Linksys WUSB6300 AC1200 Wireless-AC USB Adapter
قیمت فروش

4,300,000 ریال

2,342,000 ریال

کارت شبکه وایرلس لینکسیس WUSB6100M Linksys WUSB6100M Max-Stream MU-MIMO USB Adapter
قیمت فروش

3,930,000 ریال

2,810,000 ریال

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری