قیمت تجهیزات دیتا سنتر و تجهیزات شبکه

فروش تجهیزات شبکه میکروتیک قیمت تجهیزات رادیوئی یوبیکوئیتی قیمت آنتن کنبوتونگ قیمت cisco

آی پی فون - سانترال - VOIP

لیست قیمت آی پی فون - سانترال - VOIP

گوشی آی پی فون یالینک T21P IP Phone Yealink
قیمت فروش

2,230,000 ریال

4,000,000 ریال

آی پی فون یالینک W52H IP Phone Yealink W52H
قیمت فروش

3,100,000 ریال

5,000,000 ریال

گوشی آی پی فون یالینک SIP-T42G IP Phone Yealink
قیمت فروش

4,980,000 ریال

7,600,000 ریال

گوشی آی پی فون یالینک SIP-T48G IP Phone Yealink
قیمت فروش

9,770,000 ریال

14,280,000 ریال

گوشی آی پی فون بیسیم یالینک W56P Yealink Wireless IP Phone
قیمت فروش

4,840,000 ریال

55,000,000 ریال

گوشی آی پی فون یالینک SIP-T19 IP Phone Yealink
قیمت فروش

1,850,000 ریال

3,000,000 ریال

گوشی آی پی فون یالینک SIP-T41 IP Phone Yealink
قیمت فروش

4,000,000 ریال

5,900,000 ریال

ماژول توسعه آی پی فون یالینک Exp39 Yealink IP Phone Expansion Module
قیمت فروش

4,700,000 ریال

5,730,000 ریال

گوشی آی پی فون یالینک SIP VP-T49G Yealink IP Phone
قیمت فروش

28,980,000 ریال

33,520,000 ریال

گوشی آی پی فون یالینک SIP-T46S Yealink IP Phone
قیمت فروش

7,300,000 ریال

13,500,000 ریال

ماژول توسعه آی پی فون یالینک EXP40 Yealink IP Phone Expansion Module
قیمت فروش

3,000,000 ریال

6,200,000 ریال

گوشی آی پی فون یالینک SIP-T41P IP Phone Yealink
قیمت فروش

3,490,000 ریال

6,240,000 ریال

گوشی آی پی فون بیسیم یالینک W56H Yealink Wireless IP Phone
قیمت فروش

3,050,000 ریال

6,060,000 ریال

گوشی آی پی فون یالینک T21 IP Phone Yealink
قیمت فروش

2,190,000 ریال

3,600,000 ریال

گوشی آی پی فون یالینک SIP-T41S Yealink IP Phone
قیمت فروش

3,850,000 ریال

6,200,000 ریال

گوشی آی پی فون یالینک SIP-T46G IP Phone Yealink
قیمت فروش

6,930,000 ریال

10,800,000 ریال

گوشی آی پی فون یالینک SIP-T19P IP Phone Yealink
قیمت فروش

2,000,000 ریال

3,850,000 ریال

آی پی فون بی سیم یالینک SIP-W52P IP Phone Yealink SIP-W52P
قیمت فروش

4,190,000 ریال

7,200,000 ریال

گوشی آی پی فون یوبیکویتی یونیفای UVP-Executive Ubiquiti UniFi IP Phone
قیمت فروش

1,600,000 ریال

16,000,000 ریال

گوشی آی پی فون یوبیکویتی یونیفای UVP-PRO Ubiquiti UniFi IP Phone
قیمت فروش

5,600,000 ریال

6,800,000 ریال

آی پی فون گرند استریم GXP2140 IP Phone Grandstream GXP2140
قیمت فروش

5,000,000 ریال

6,900,000 ریال

گوشی آی پی فون گرند استریم GXP1628 Grandstream IP Phone
قیمت فروش

2,900,000 ریال

5,100,000 ریال

مبدل تلفن آنالوگ به آی پی گرند استریم HT814 Grandstream Analog Telephone Adapter
قیمت فروش

4,850,000 ریال

7,700,000 ریال

سانترال تحت شبکه اپن وکس UC500-A08EM2 OpenVox Electronic IP PBX
قیمت فروش

42,750,000 ریال

42,750,000 ریال

گیت وی ویپ گرند استریم GXW4008 Grandstream VoIP Gateway
قیمت فروش

8,150,000 ریال

12,360,000 ریال

بیس آی پی فون بیسیم گرند استریم DP750 Grandstream IP Wireless DECT Phone Base Station
قیمت فروش

3,400,000 ریال

5,100,000 ریال

گوشی آی پی فون بیسیم گرند استریم DP720 Grandstream Cordless IP Phone
قیمت فروش

3,000,000 ریال

4,300,000 ریال

سانترال گرند استریم UCM6202 Grandstream IP PBX
قیمت فروش

1,700,000 ریال

20,500,000 ریال

آی پی فون تصویری گرند استریم GXV3240 IP Phone Video Grandstream GXV32240
قیمت فروش

9,300,000 ریال

13,600,000 ریال

گیت وی ویپ گرند استریم GXW4004 Voip Gateway Grandstream
قیمت فروش

4,650,000 ریال

9,700,000 ریال

گیت وی ویپ گرند استریم GXW4104 Voip Gateway Grandstream
قیمت فروش

9,000,000 ریال

13,440,000 ریال

سانترال گرند استریم UCM6102 Grandstream IP PBX
قیمت فروش

16,850,000 ریال

19,000,000 ریال

گیت وی ویپ گرند استریم HT701 Grandstream VoIP Gateway
قیمت فروش

1,800,000 ریال

2,600,000 ریال

سانترال گرند استریم UCM6208 Grandstream IP PBX
قیمت فروش

32,000,000 ریال

38,900,000 ریال

گیت وی ویپ گرند استریم HT503 Grandstream VoIP Gateway
قیمت فروش

3,000,000 ریال

3,800,000 ریال

گیت وی ویپ گرند استریم GXW4224 Grandstream VoIP Gateway
قیمت فروش

27,900,000 ریال

37,200,000 ریال

گیت وی ویپ گرند استریم HT502 Grandstream VoIP Gateway
قیمت فروش

2,500,000 ریال

3,200,000 ریال

ماژول کارت ویپ اپن وکس FXO100 OpenVox Module VOIP Card
قیمت فروش

1,500,000 ریال

22,000,000 ریال

آی پی فون گرند استریم GXP2200EXT IP Phone Grandstream GXP2200EXT
قیمت فروش

5,200,000 ریال

6,340,000 ریال

گوشی آی پی فون گرند استریم GXP1625 IP Phone Grandstream
قیمت فروش

2,150,000 ریال

3,780,000 ریال

قیمت آی پی فون سوئیچ سیسکو خرید مودم و روتر

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری