آی تی بازار

ماژول شبکه

مقایسه قیمت ماژول شبکه در 20 برند

شما در حال مشاهده کالاهای گروه ماژول شبکه هستید. جهت مقایسه قیمت ماژول شبکه در انواع برند موجود در بازار ماژول شبکه، روی نام برند مورد نظرتان کلیک نمایید.
ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-SX-MM
120,000تومان
40 فروشگاه
ماژول شبکه سیسکو C3850-NM-2-10G
8,100,000تومان
32 فروشگاه
ماژول شبکه سیسکو VWIC2-2MFT-T1/E1
650,000تومان
29 فروشگاه
ماژول سیسکو C3KX-NM-10G
6,050,000تومان
28 فروشگاه
ماژول شبکه سیسکو C3850-NM-4-1G
5,900,000تومان
27 فروشگاه
ماژول شبکه سیسکو HWIC-4ESW
500,000تومان
25 فروشگاه
ماژول شبکه سیسکو HWIC-2FE
2,900,000تومان
25 فروشگاه
ماژول شبکه سیسکو HWIC-2T
140,000تومان
23 فروشگاه
ماژول شبکه سیسکو WIC-1SHDSL-V3
300,000تومان
22 فروشگاه
ماژول شبکه سیسکو PVDM2-64
600,000تومان
22 فروشگاه
ماژول شبکه سیسکو HWIC-1ADSL
650,000تومان
21 فروشگاه
ماژول سیسکو X2-10GB-SR
750,000تومان
21 فروشگاه
ماژول سیسکو SFP10G-SR
270,000تومان
21 فروشگاه
ماژول صدا سیسکو PVDM3-64
900,000تومان
20 فروشگاه
ماژول شبکه سیسکو X2-10GB-LR
1,175,000تومان
20 فروشگاه
ماژول شبکه سیسکو HWIC-2SHDSL
1,220,000تومان
19 فروشگاه
ماژول سیسکو یک سریال WIC-1T
120,000تومان
18 فروشگاه
ماژول صدا سیسکو VWIC3-2MFT-T1-E1
1,200,000تومان
18 فروشگاه
297ماژول شبکه