ترکیب پهنای باند سیم کارت با لود بالانسر و روتر پپلینک

قیمت تجهیزات شبکه سیسکو و میکروتیک و تجهیزات شبکه دیتالینک

قیمت تجهیرات شبکه میکروتیک و آنتن وایرلس

 قیمت تجهیزات شبکه سیسکو لگراند نگزنس

آنتن و تجهیزات رادیویی

لیست قیمت آنتن و تجهیزات رادیویی

رادیو وایرلس میکروتیک RB911G-5HPacD-NB Mikrotik NetBox 5 Wireless Radio
قیمت فروش

20,000,000 ریال

2,000,000 ریال

رادیو نانو استیشن یوبیکویتی locoM2 Radio NanoStation Ubiquiti
قیمت فروش

5,800,000 ریال

3,000,000 ریال

براکت رادیو وایرلس آر اف المنتز NB-SXT-LIGHT RF Elements NanoBracket
قیمت فروش

1,300,000 ریال

1,250,000 ریال

Anten Deltalink ANT-HP5523N آنتن دلتالینک اچ پی 5523 ان
قیمت فروش

4,600,000 ریال

3,000,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RB912UAG-2HPnD-OUT Mikrotik BaseBox 2 Wireless Radio
قیمت فروش

8,500,000 ریال

2,800,000 ریال

Radio Mikrotik RB922UAGS5HPacDNM
قیمت فروش

18,500,000 ریال

3,150,000 ریال

رادیو یونیفای یوبیکویتی UAP-AC Outdoor Radio UniFi Ubiquiti UAP-AC Outdoor
قیمت فروش

16,000,000 ریال

10,400,000 ریال

بیس استیشن یوبیکویتی راکت R5AC-PTMP Ubiquiti Rocket BaseStation
قیمت فروش

13,000,000 ریال

7,500,000 ریال

رادیو یوبیکویتی پاور بیم PBE-5AC-500 Ubiquiti PowerBeam Radio
قیمت فروش

12,000,000 ریال

7,800,000 ریال

رادیو وایرلس یوبیکویتی لایت بیم LBE-M5-23 Ubiquiti LiteBeam Wireless Radio
قیمت فروش

6,000,000 ریال

2,200,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBGroove52HPn Mikrotik Groove 52 Wireless Radio
قیمت فروش

8,500,000 ریال

1,850,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXT2nDr2 Mikrotik SXT Lite2 Wireless Radio
قیمت فروش

7,200,000 ریال

1,780,000 ریال

رادیو نانو بیم یوبیکویتی M5 M400 Radio Ubiquiti Nanobeam
قیمت فروش

7,400,000 ریال

3,100,000 ریال

Anten Deltalink ANT-HP5529N آنتن دلتالینک اچ پی 5529 ان
قیمت فروش

10,600,000 ریال

7,300,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBGrooveG-52HPacn Mikrotik Groove 52 ac Wireless Radio
قیمت فروش

6,300,000 ریال

300,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXTsq5nD Mikrotik SXTsq Lite5 Wireless Radio
قیمت فروش

6,900,000 ریال

2,100,000 ریال

Anten Deltalink ANT-5533N آنتن دلتالینک 5533 ان
قیمت فروش

8,950,000 ریال

7,700,000 ریال

Anten Deltalink ANT-HP5535N آنتن دلتالینک اچ پی 5535 ان
قیمت فروش

13,800,000 ریال

12,150,000 ریال

آنتن دیش یوبیکویتی راکت دیش RD-5G30-LW Ubiquiti RocketDish Dish Antenna
قیمت فروش

13,500,000 ریال

6,500,000 ریال

رادیو وایرلس یوبیکویتی Rocket M5 Radio Wireless Ubiquiti
قیمت فروش

9,000,000 ریال

3,000,000 ریال

آنتن وایرلس کنبوتونگ TDJ-5758P9Ax2 Wireless Antenna Kenbotong
قیمت فروش

29,500,000 ریال

7,500,000 ریال

آنتن میکروتیک MTAS-5G-15D120 Mikrotik mANT 15s Antenna
قیمت فروش

4,900,000 ریال

2,290,000 ریال

آنتن یوبیکویتی پاور بیم PBE-M5-400 Ubiquiti PowerBeam Antenna
قیمت فروش

8,900,000 ریال

3,800,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBDisc-5nD Mikrotik DISC Lite5 Wireless Radio
قیمت فروش

4,200,000 ریال

270,000 ریال

آنتن کنبوتونگ Parabolic 30dBi TDJ-5800SPL9 Kenbotong Antenna
قیمت فروش

19,000,000 ریال

1,650,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSEXTANTG-5HPnD Mikrotik SEXTANT G Wireless Radio
قیمت فروش

14,200,000 ریال

3,400,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBGrooveGA-52HPacn Mikrotik GrooveA 52 ac Wireless Radio
قیمت فروش

7,900,000 ریال

2,050,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXT5nDr2 Mikrotik SXT Lite5 Wireless Radio
قیمت فروش

8,950,000 ریال

1,850,000 ریال

Anten Deltalink ANT-5527 آنتن دلتا لینک 5527
قیمت فروش

4,800,000 ریال

3,950,000 ریال

Anten Deltalink ANT-5531 آنتن دلتالینک 5531
قیمت فروش

5,400,000 ریال

5,000,000 ریال

آنتن میکروتیک MTAD-5G-30D3-PA Mikrotik mANT30 PA  Antenna
قیمت فروش

23,200,000 ریال

5,850,000 ریال

بیس استیشن یوبیکویتی راکت R5AC-Lite Ubiquiti Rocket BaseStation
قیمت فروش

9,800,000 ریال

9,800,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RB921UAGS-5SHPacD-NM Mikrotik NetMetal 5SHP Wireless Radio
قیمت فروش

18,900,000 ریال

1,590,000 ریال

آنتن میکروتیک MTAS-5G-19D120 Mikrotik mANT 19S Antenna
قیمت فروش

9,900,000 ریال

545,000 ریال

آنتن رادیو وایرلس های گین HG527MD Wireless Radio Anten Hi Gain
قیمت فروش

4,600,000 ریال

3,697,500 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBMetal5SHPn Mikrotik Metal 5 Wireless Radio
قیمت فروش

12,200,000 ریال

3,000,000 ریال

آنتن رادیو وایرلس های گین HG529MDHP Wireless Radio Anten Hi Gain
قیمت فروش

7,650,000 ریال

7,100,000 ریال

Anten Deltalink ANT-5517-S آنتن دلتالینک 5517 اس
قیمت فروش

4,100,000 ریال

3,900,000 ریال

رادیو وایرلس میموسا B5C Mimosa Wireless Radio
قیمت فروش

35,000,000 ریال

26,000,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBLHG-5nD Mikrotik LHG 5 Wireless Radio
قیمت فروش

41,800,000 ریال

2,400,000 ریال

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری