ترکیب پهنای باند سیم کارت با لود بالانسر و روتر پپلینک

قیمت تجهیزات شبکه میکروتیک و تجهیزات شبکه سیسکو

 قیمت تجهیزات شبکه سیسکو لگراند نگزنس

آنتن و تجهیزات رادیویی

لیست قیمت آنتن و تجهیزات رادیویی

رادیو وایرلس یوبیکویتی PowerBridge M5 Radio Ubiquiti PowerBridge M5
قیمت فروش

1,000,000 ریال

12,500,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RB912UAG-5HPnD-OUT Wireless Radio Mikrotik BaseBox 5
قیمت فروش

2,850,000 ریال

6,800,000 ریال

BaseBox5 Mikrotik RB912UAG-5HPnD رادیو میکروتیک RB912UAG-5HPnD
قیمت فروش

2,950,000 ریال

6,200,000 ریال

رادیو وایرلس یوبیکویتی Bullet M5 HP Radio Ubiquiti Bullet
قیمت فروش

2,850,000 ریال

3,150,000 ریال

رادیو یونیفای یوبیکویتی UAP-AC Radio Ubiquiti Unifi UAP-AC
قیمت فروش

1,500,000 ریال

15,000,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXTG-5HPacD-SA Wireless Radio Mikrotik SXT SA5 ac
قیمت فروش

3,400,000 ریال

4,900,000 ریال

بیس استیشن یوبیکویتی راکت R5AC-PTMP Ubiquiti Rocket BaseStation
قیمت فروش

7,500,000 ریال

12,000,000 ریال

رادیو یوبیکویتی پاور بیم PBE-5AC-500 Ubiquiti PowerBeam Radio
قیمت فروش

7,800,000 ریال

8,900,000 ریال

رادیو مایکروویو کمبیوم نت ورکز PTP 820S Cambium Networks Microwave Radio
قیمت فروش

550,000,000 ریال

550,000,000 ریال

ماژول رادیو وایرلس یوبیکویتی xr5 Radio Wireless Module Ubiquiti
قیمت فروش

2,900,000 ریال

3,850,000 ریال

رادیو یونیفای یوبیکویتی UAP Radio UniFi Ubiquiti UAP
قیمت فروش

2,850,000 ریال

3,500,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RB911G-5HPnD-QRT Wireless Radio Mikrotik QRT 5
قیمت فروش

5,450,000 ریال

11,580,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RB922UAGS-5HPacD-NM Wireless Radio Mikrotik NetMetal 5
قیمت فروش

5,100,000 ریال

6,400,000 ریال

رادیو میکروتیک SXT HG5 Radio Outdoor Mikrotik
قیمت فروش

2,990,000 ریال

3,200,000 ریال

آنتن دیش یوبیکویتی RD‑5G34 Dish Antenna Ubiquiti airMAX 2x2 PtP Bridge
قیمت فروش

19,500,000 ریال

25,000,000 ریال

رادیو نانوبیم یوبیکویتی M5-16 Radio NanoBeam Ubquiti
قیمت فروش

2,350,000 ریال

2,850,000 ریال

رادیو یونیفای یوبیکویتی UAP-Outdoor Radio UniFi Ubiquiti UAP-Outdoor
قیمت فروش

4,850,000 ریال

7,500,000 ریال

رادیو وایرلس یوبیکویتی Rocket M5 Radio Wireless Ubiquiti
قیمت فروش

2,950,000 ریال

4,500,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXTG-2HnD Wireless Radio Mikrotik SXT 2
قیمت فروش

2,600,000 ریال

3,870,000 ریال

آنتن دیش کمبیوم نت ورکز EPMP force 200 Cambium Networks Dish Antenna
قیمت فروش

2,500,000 ریال

24,000,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXT5HPnD Wireless Radio Mikrotik SXT 5
قیمت فروش

2,200,000 ریال

5,700,000 ریال

رادیو وایرلس یوبیکویتی PowerBeam Radio Wireless Ubiquiti
قیمت فروش

3,250,000 ریال

18,000,000 ریال

رادیو یوبیکویتی پاور بیم PBE-5AC-620 Ubiquiti PowerBeam Radio
قیمت فروش

9,600,000 ریال

13,000,000 ریال

آنتن میکروتیک RBLHG-5nD Mikrotik Antenna LHG 5
قیمت فروش

2,400,000 ریال

3,500,000 ریال

RouterBoard Mikrotik BaseBox 5 روتربرد میکروتیک BaseBox 5
قیمت فروش

2,900,000 ریال

6,200,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXTG-5HPnD-HGr2 Wireless Radio Mikrotik SXT HG5
قیمت فروش

2,700,000 ریال

4,000,000 ریال

رادیو نانوبیم یوبیکویتی M5-19 Radio NanoBeam Ubquiti
قیمت فروش

2,750,000 ریال

4,800,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXT5nDr2 Wireless Radio Mikrotik SXT Lite5
قیمت فروش

1,850,000 ریال

3,900,000 ریال

RouterBoard Mikrotik SXT 5 ac روتربرد میکروتیک SXT 5 ac
قیمت فروش

400,000 ریال

6,200,000 ریال

رادیو نانوبم یوبیکویتی Radio Ubiquiti Nanobeam
قیمت فروش

3,140,000 ریال

3,950,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXTG-5HPacD Wireless Radio Mikrotik SXT 5 ac
قیمت فروش

3,250,000 ریال

6,800,000 ریال

آنتن دیش کمبیوم نت ورکز EPMP force 110 Cambium Networks Dish Anten
قیمت فروش

15,000,000 ریال

16,000,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXT Wireless Radio Mikrotik SXT 5HnD
قیمت فروش

2,450,000 ریال

3,800,000 ریال

رادیو موتورولا کمبیوم نتورکز PTP 670 Integrated Cambium Networks Motorola Radio
قیمت فروش

148,000,000 ریال

148,000,000 ریال

رادیو نانو استیشن یوبیکویتی M5 Radio NanoStation Ubiquiti
قیمت فروش

2,850,000 ریال

5,200,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBGroove52HPn Mikrotik Wireless Radio Groove 52
قیمت فروش

1,850,000 ریال

4,700,000 ریال

رادیو یونیفای یوبیکویتی UAP-PRO Radio UniFi Ubiquiti
قیمت فروش

6,840,000 ریال

10,700,000 ریال

RouterBoard Mikrotik QRT5 رادیو میکروتیک کیو آر تی 5
قیمت فروش

5,350,000 ریال

13,000,000 ریال

رادیو وایرلس یوبیکویتی Bullet M2 HP Radio Wireless Ubiquiti
قیمت فروش

2,800,000 ریال

5,900,000 ریال

بیس استیشن یوبیکویتی راکت R5AC-Lite Ubiquiti Rocket BaseStation
قیمت فروش

5,800,000 ریال

7,800,000 ریال

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری

فروش تجهیزات شبکه مخابراتی نمایندگی مودم DSLAM قیمت مودم 4G  قیمت تجهیزات شبکه خرید سوییچ سیسکو