آی تی بازار

تجهیزات پسیو شبکه سیسکو

مقایسه قیمت تجهیزات پسیو شبکه سیسکو و 98 برند دیگر

کابل سیسکو CAB-SPWR-30CM
1,150,000تومان
8 فروشگاه
براکت سوئیچ سیسکو
120,000تومان
5 فروشگاه
کابل سیسکو SFP-H10GB-CU5M
1,100,000تومان
4 فروشگاه
کابل سیسکو QSFP-4X10G-AOC10M
11,400,000تومان
3 فروشگاه
کابل سیسکو QSFP-4X10G-AOC7M
11,200,000تومان
2 فروشگاه
کابل سیسکو QSFP 1m QSFP-H40G-CU1M
6,750,000تومان
2 فروشگاه
براکت سوئیچ شبکه سیسکو 2960X
90,000تومان
2 فروشگاه
کابل سیسکو CAB-STK-E-0.5M
750,000تومان
2 فروشگاه
28تجهیزات پسیو شبکه سیسکو