قیمت نانو پی سی (روز 14 آذر)

پرسش های متداول نانو پی سی

نانو پی سی ها در واقع عملکردی مشابه کیس های کامپیوتر معمولی دارند ولی تفاوت آن ها در اندازه کوچکتر و میزان برق مصرفی کامپیوتر است. همچنین نانو پی سی ها نسبت به کامپیوترها دارای سخت افزار ضعیف تری هستند و  مصرف برق آن ها حدودا تا 70 درصد کمتر از کامپیوترهای معمولی است.