آی تی بازار

نانو پی سی

نانو پی سی ها در واقع عملکردی مشابه کیس های کامپیوتر معمولی دارند ولی تفاوت آن ها در اندازه کوچکتر و میزان برق مصرفی کامپیوتر است. همچنین نانو پی سی ها نسبت به کامپیوترها دارای  سخت افزار ضعیف تری هستند و  مصرف برق آن ها حدودا تا 70 درصد کمتر از کامپیوترهای معمولی است.