نانو پی سی NanoPC

لیست قیمت نانو پی سی NanoPC

Foxconn NanoPC NT-A3800 نانو پی سی فاکس کان 3800
قیمت فروش

1,000 ریال

1,000 ریال

NanoPC Foxconn NT-i2847 نانو پی سی فاکس کان آی 2847
قیمت فروش

1,000 ریال

1,000 ریال

NanoPC Foxconn NT-iBT29 نانو پی سی فاکس کان آی بی تی 29
قیمت فروش

11,000,000 ریال

11,000,000 ریال

نانو پی سی فاکسکان AT-9700 NanoPC Foxconn AT-9700
قیمت فروش

1,000 ریال

1,000 ریال

نانو پی سی فاکسکان NT-IBT18 NanoPC Foxconn
قیمت فروش

1,000,000 ریال

1,000,000 ریال

نانو پی سی فاکسکان AT-7700 Foxconn NanoPC
قیمت فروش

1,000 ریال

1,000 ریال

فروش تین کلاینت و مینی پی سی خرید زیروکلاینت قیمت مینی پی سی