خرید server hp قیمت سرور اچ پی لیست قیمت سرور قیمت سی پی یو سرور رم  سرور اچ پی اینترپرایس 

قیمت هارد ssd و cpu سرور HPE

سی پی یو سرور CPU

لیست قیمت سی پی یو سرور CPU

CPU Intel Xeon X5670 سی پی یو سرور اینتل زئون 5670
قیمت فروش

6,900,000 ریال

4,000,000 ریال

سی پی یو سرور اینتل Xeon E5-2695v2 Intel Server CPU
قیمت فروش

76,000,000 ریال

50,000,000 ریال

CPU Intel Xeon E5420 سی پی یو سرور اینتل زئون 5420
قیمت فروش

3,500,000 ریال

2,500,000 ریال

سی پی یو سرور اینتل Xeon E3-1271V3 Intel CPU Server
قیمت فروش

14,000,000 ریال

14,000,000 ریال

سی پی یو سرور اینتل Xeon X7460 Intel Server CPU
قیمت فروش

9,000,000 ریال

3,000,000 ریال

سی پی یو سرور اینتل Xeon E5606 Intel Server CPU
قیمت فروش

19,000,000 ریال

1,900,000 ریال

سی پی یو سرور اینتل Xeon E5440 Intel Xeon E5440 Server CPU
قیمت فروش

4,000,000 ریال

2,000,000 ریال

سی پی یو سرور اینتل Xeon E5450 Intel Xeon E5450 CPU Server
قیمت فروش

4,800,000 ریال

2,900,000 ریال

پردازنده اینتل زئون CPU Intel Xeon X5680
قیمت فروش

15,000,000 ریال

7,900,000 ریال

CPU Server HP Xeon X5150 ML370G5 Kit سی پی یو سرور اچ پی زئون ایکس 5150 ام ال 370 جی 5
قیمت فروش

2,200,000 ریال

2,200,000 ریال

سی پی یو سرور اینتل Xeon E5530 Intel CPU Server
قیمت فروش

3,800,000 ریال

2,800,000 ریال

سی پی یو سرور اینتل Xeon X5470 Intel Server CPU
قیمت فروش

3,200,000 ریال

3,000,000 ریال

سی پی یو سرور اینتل Xeon E3-1280 Intel Server CPU
قیمت فروش

9,000,000 ریال

9,000,000 ریال

سی پی یو سرور اینتل زئون E5-2620v3 CPU Server Xeon Intel
قیمت فروش

32,500,000 ریال

10,000,000 ریال

سی پی یو سرور اینتل زئون E7530 CPU Server Intel
قیمت فروش

8,000,000 ریال

8,000,000 ریال

سی پی یو با رگولاتور ولتاژ سرور اینتل Xeon X7460 Intel Server CPU And VRM
قیمت فروش

2,000,000 ریال

2,000,000 ریال

سی پی یو سرور اینتل Xeon E5430 Intel 458575-B21 Server CPU
قیمت فروش

2,100,000 ریال

2,100,000 ریال

سی پی یو سرور اینتل Xeon 5110 Intel 416795-001 Server CPU
قیمت فروش

1,800,000 ریال

1,800,000 ریال

سی پی یو سرور اینتل Xeon X5690 Intel Server CPU
قیمت فروش

11,500,000 ریال

9,000,000 ریال

سی پی یو سرور اینتل Xeon W3505 Intel 538619-001 Server CPU
قیمت فروش

5,500,000 ریال

5,500,000 ریال

سی پی یو سرور اینتل زئون E5-2620 v3 CPU Server Xeon Intel
قیمت فروش

32,500,000 ریال

10,000,000 ریال

سی پی یو سرور اینتل Xeon 3.80GHZ Intel Server CPU
قیمت فروش

2,500,000 ریال

2,500,000 ریال

سی پی یو سرور اینتل Xeon E5-2643 V2 Intel Server CPU SR19X
قیمت فروش

35,000,000 ریال

35,000,000 ریال

CPU Intel Xeon E5410 سی پی یو سرور اینتل زئون 5410
قیمت فروش

2,000,000 ریال

2,000,000 ریال

سی پی یو سرور اینتل زئون E5-2660V3 CPU Server Xeon Intel 762764-B21
قیمت فروش

50,000,000 ریال

43,800,000 ریال

سی پی یو سرور اینتل Xeon E5645 Intel Server CPU
قیمت فروش

4,000,000 ریال

2,500,000 ریال

CPU Server Intel Xeon X5560 سی پی یو سرور اینتل زئون 5560
قیمت فروش

6,000,000 ریال

2,400,000 ریال

CPU Server Intel Xeon E5640 سی پی یو سرور اینتل زئون 1280
قیمت فروش

12,000,000 ریال

2,450,000 ریال

سی پی یو سرور اینتل Xeon 5160 Intel 416799-001 Server CPU
قیمت فروش

2,000,000 ریال

2,000,000 ریال

سی پی یو سرور اینتل Xeon E7330 Intel 438091-B21 Server CPU
قیمت فروش

8,000,000 ریال

8,000,000 ریال

CPU Intel Xeon X5660 سی پی یو سرور اینتل زئون 1222
قیمت فروش

5,000,000 ریال

4,500,000 ریال

CPU Intel Xeon X5650 سی پی یو سرور اینتل زئون 5650
قیمت فروش

6,000,000 ریال

4,000,000 ریال

CPU Server Intel Xeon E5520 سی پی یو سرور اینتل زئون 5520
قیمت فروش

3,000,000 ریال

1,500,000 ریال

CPU Server Intel Xeon E5-2660 پردازنده سرور اینتل زئون 2660
قیمت فروش

35,000,000 ریال

9,010,000 ریال

سی پی یو سرور اینتل Xeon E5-2690 Intel Server CPU
قیمت فروش

64,000,000 ریال

18,020,000 ریال

سی پی یو سرور اینتل Xeon X3450 Intel CPU Server
قیمت فروش

3,500,000 ریال

3,500,000 ریال

سی پی یو سرور اینتل Xeon E5504 Intel Server CPU
قیمت فروش

1,800,000 ریال

1,800,000 ریال

سی پی یو سرور اینتل Xeon 5140 Intel 416797-001 Server CPU
قیمت فروش

2,000,000 ریال

2,000,000 ریال

سی پی یو سرور اینتل Xeon X7550 Intel 594894-001 Server CPU
قیمت فروش

4,500,000 ریال

4,500,000 ریال

سی پی یو سرور اینتل زئون E5-2620 CPU Server Xeon Intel
قیمت فروش

13,027,200 ریال

5,500,000 ریال