آداپتور دوربین مداربسته

لیست قیمت آداپتور دوربین مداربسته

آداپتور دوربین مداربسته ویدئو کیوب 12V-1A Videocube Adaptor
قیمت فروش

80,000 ریال

80,000 ریال

آداپتور دوربین مداربسته بلدن HT-12V-2A Adaptor Camera Belden
قیمت فروش

120,000 ریال

120,000 ریال

آداپتور دوربین مداربسته بلدن HT-12V-5A Adaptor Camera Belden
قیمت فروش

180,000 ریال

180,000 ریال

آداپتور صنعتی دوربین مداربسته بلدن HT-12V-20A Adaptor Industrial Camera Belden
قیمت فروش

350,000 ریال

350,000 ریال

آداپتور صنعتی دوربین مداربسته کانوینس CO-12V-20A Convince Camera Industrial Adaptor
قیمت فروش

350,000 ریال

350,000 ریال

آداپتور دوربین مداربسته ضد آب اتو 12V 2A Etto CCTV Adaptor
قیمت فروش

150,000 ریال

120,000 ریال

آداپتور صنعتی دوربین مداربسته زنیت 12V 10A Zenith Camera Industrial Adaptor
قیمت فروش

400,000 ریال

400,000 ریال

آداپتور صنعتی دوربین مداربسته کانوینس CO-12V-5A Convince Camera Industrial Adaptor
قیمت فروش

260,000 ریال

260,000 ریال

آداپتور دوربین مداربسته زنیت 12V 5A Zenith Camera Adaptor
قیمت فروش

260,000 ریال

260,000 ریال

آداپتور صنعتی دوربین مداربسته زنیت 12V 15A Zenith Camera Industrial Adaptor
قیمت فروش

340,000 ریال

340,000 ریال

آداپتور صنعتی دوربین مداربسته زنیت 12V 20A Zenith Camera Industrial Adaptor
قیمت فروش

380,000 ریال

380,000 ریال