تعمیرات لپ تاپ

لیست قیمت تعمیرات لپ تاپ

تعویض کیبورد لپ تاپ Laptop Keyboard Replacement
قیمت فروش

1,500,000 ریال

150,000 ریال

تعویض دی وی دی رایتر لپ تاپ Laptop Optical Disk Drive Replacement
قیمت فروش

2,180,000 ریال

50,000 ریال

تعویض چیپ گرافیک لپ تاپ Laptop Graphics Chip Replace
قیمت فروش

4,500,000 ریال

2,000,000 ریال

تعمیر کابل Repair Cable
قیمت فروش

3,280,000 ریال

100,000 ریال

تعمیر شارژر لپ تاپ Laptop Adapter Repair
قیمت فروش

500,000 ریال

150,000 ریال

تعویض ال سی دی لپ تاپ Laptop Screen Replacement
قیمت فروش

2,000,000 ریال

150,000 ریال

تعویض لامپ فلورسنت لپ تاپ Laptop Fluorescent Lamp Replacement
قیمت فروش

650,000 ریال

400,000 ریال

تعویض مادربرد لپ تاپ Laptop Mainboard Replacement
قیمت فروش

1,000,000 ریال

200,000 ریال

تعویض رم لپ تاپ Laptop Ram Replacement
قیمت فروش

300,000 ریال

100,000 ریال