کلید و پریز برق

لیست قیمت کلید و پریز برق

پریز برق اشنایدر قرمز 21045 Power Outlet Schneider
قیمت فروش

80,000 ریال

58,000 ریال

پریز برق ارت دار لگراند قرمز 077214 Legrand Socket Outlet
قیمت فروش

230,000 ریال

70,000 ریال

کلید تک پل باریک لگراند 77000 Legrand Switch Mosaic
قیمت فروش

110,000 ریال

85,000 ریال

پریز برق ارت دار لگراند 077210 Legrand Multi Support Single Socket
قیمت فروش

150,000 ریال

60,000 ریال

پریز برق ارت دار لگراند نارنجی 677127 Legrand Socket Outlet
قیمت فروش

140,000 ریال

107,000 ریال

پریز برق اشنایدر سفید 21045 Power Outlet Schneider
قیمت فروش

67,000 ریال

55,000 ریال

پریز برق ارت دار لگراند MK 77010 Multi Socket Legrand
قیمت فروش

100,000 ریال

85,000 ریال

پریز برق ارت دار لگراند MK 077505 Legrand Socket Outlet
قیمت فروش

180,000 ریال

110,000 ریال

پریز برق ارت دار قرمز سوپیتا R50040 Soupita R50040 Outlet
قیمت فروش

63,000 ریال

54,000 ریال

پریز برق ارت دار سبز سوپیتا G50040 Soupita G50040 Outlet
قیمت فروش

54,000 ریال

54,000 ریال

حلقه پروگرام فلزی با چنگک سوپیتا 50051 Soupita Outlet and Switch Cover
قیمت فروش

16,000 ریال

16,000 ریال

چنگک فلزی حلقه پروگرام سوپیتا 50052 Soupita Metal Frame Grab
قیمت فروش

3,000 ریال

3,000 ریال

پریز برق ارت دار طرح چوب سوپیتا W50040 Soupita W50040 Outlet
قیمت فروش

60,000 ریال

60,000 ریال

پریز برق ارت دار نارنجی سوپیتا O50040 Soupita O50040 Outlet
قیمت فروش

54,000 ریال

54,000 ریال

قاب کلید و پریز شبکه سوپیتا طرح دیپلمات 50050 Soupita Outlet and Switch Frame
قیمت فروش

12,000 ریال

12,000 ریال

کلید برق تک پل با روشنایی نیلسون Nilson One-way Electrical light switch
قیمت فروش

61,000 ریال

61,000 ریال

کلید برق تبدیل با روشنایی نیلسون Nilson With Brightness Conversion key
قیمت فروش

87,500 ریال

87,500 ریال

پریز تلفن تک سوکت نیلسون Nilson Phone Outlet
قیمت فروش

78,500 ریال

78,500 ریال

کلید برق دو پل با روشنایی نیلسون Nilson Two-way Electrical light switch
قیمت فروش

97,500 ریال

97,500 ریال

پریز آنتن میانی پیچی نیلسون Nilson TV Socket
قیمت فروش

67,500 ریال

67,500 ریال

پریز تلفن دو سوکت نیلسون Nilson Phone Outlet
قیمت فروش

108,000 ریال

108,000 ریال

پریز برق سرت پلاستیک دو تایی سفید 161102 Sert PlastiK Power Outlet
قیمت فروش

102,000 ریال

102,000 ریال

کلید برق تک پل نیلسون Nilson One-way Electrical switches
قیمت فروش

49,500 ریال

49,500 ریال

کلید برق سه پل نیلسون  Nilson Three-way Electrical switch
قیمت فروش

70,000 ریال

70,000 ریال

کلید برق تبدیل نیلسون Nilson Conversion key
قیمت فروش

60,000 ریال

60,000 ریال

کلید زنگ با روشنایی نیلسون Nilson Alarm key With brightness
قیمت فروش

86,500 ریال

86,500 ریال

پریز برق سرت پلاستیک سه تایی سفید 161103 Sert Plastik Power Outlet
قیمت فروش

148,000 ریال

148,000 ریال

پریز برق ارت دار با محافظ کودک نیلسون Nilson Earth Power outlet
قیمت فروش

67,000 ریال

67,000 ریال

پریز برق ارت دار دو قلو نیلسون Nilson Earth Power outlet
قیمت فروش

80,500 ریال

80,500 ریال

کلید زنگ نیلسون Nilson Alarm key
قیمت فروش

54,000 ریال

54,000 ریال

پریز برق ارت دار با درب و محافظ کودک نیلسون Nilson Earth Power outlet
قیمت فروش

67,000 ریال

67,000 ریال

پریز آنتن انتهایی پیچی نیلسون Nilson TV Socket
قیمت فروش

63,000 ریال

63,000 ریال

پریز برق نیلسون Nilson Power outlet
قیمت فروش

49,500 ریال

49,500 ریال

پریز برق سرت پلاستیک تکی سفید 161101 Sert PlastiK Power Outlet
قیمت فروش

49,000 ریال

49,000 ریال

کلید برق دو پل نیلسون Nilson Two-way Electrical switches
قیمت فروش

61,000 ریال

61,000 ریال

کلید برق تبدیل دو پل نیلسون Nilson Two-way Conversion key
قیمت فروش

77,500 ریال

77,500 ریال

پریز برق ارت دار لگراند سبز 077216 Legrand Socket Outlet
قیمت فروش

140,000 ریال

115,000 ریال

پریز برق ارت دار سفید سوپیتا 50040 Soupita 50040 Outlet
قیمت فروش

60,000 ریال

60,000 ریال