خرید ابزار و تجهیزات الکترونیک قیمت ابزار
مرجع قیمت روز کالاهای دیجیتال و معرفی منابع فروش بازار آی تی ایران
تگ ها


ابزار و تجهیزات الکترونیک

لطفاً پس از انتخاب زیر گروه کالا، برند مورد نظرتان را انتخاب کنید
تابلو برق دانوب مات 25x35x15
تابلو برق دانوب مات 25x35x15
465,000 ریال
550,000 ریال
تابلو برق دانوب شفاف 30x40x17
تابلو برق دانوب شفاف 30x40x17
615,000 ریال
775,000 ریال
تابلو برق دانوب شفاف 25x35x15
تابلو برق دانوب شفاف 25x35x15
545,000 ریال
650,000 ریال
تابلو برق دانوب شفاف 20x30x13
تابلو برق دانوب شفاف 20x30x13
52,500 ریال
455,000 ریال
تابلو برق دانوب مات 30x40x17
تابلو برق دانوب مات 30x40x17
525,000 ریال
650,000 ریال
تابلو برق دانوب مات 20x30x13
تابلو برق دانوب مات 20x30x13
385,000 ریال
450,000 ریال
تابلو برق پلاستیم مات 250x350x150
تابلو برق پلاستیم مات 250x350x150
350,000 ریال
350,000 ریال
تابلو برق پلاستیم مات 500x700x250
تابلو برق پلاستیم مات 500x700x250
2,350,000 ریال
2,350,000 ریال
تابلو برق ورد پلاست 500x700x250
تابلو برق ورد پلاست 500x700x250
2,250,000 ریال
2,620,000 ریال
تابلو برق پلاستیم مات 300x400x170
تابلو برق پلاستیم مات 300x400x170
600,000 ریال
600,000 ریال
تابلو برق پلاستیم شفاف 350x500x190
تابلو برق پلاستیم شفاف 350x500x190
1,300,000 ریال
1,300,000 ریال
تابلو برق پلاستیم مات 200x300x130
تابلو برق پلاستیم مات 200x300x130
300,000 ریال
300,000 ریال
تابلو برق پلاستیم مات 400x500x240
تابلو برق پلاستیم مات 400x500x240
1,200,000 ریال
1,200,000 ریال
تابلو برق پلاستیم شفاف 300x400x220
تابلو برق پلاستیم شفاف 300x400x220
1,050,000 ریال
1,050,000 ریال
تابلو برق پلاستیم شفاف 600x800x260
تابلو برق پلاستیم شفاف 600x800x260
3,950,000 ریال
3,950,000 ریال
تابلو برق پلاستیم شفاف 300x400x170
تابلو برق پلاستیم شفاف 300x400x170
820,000 ریال
820,000 ریال
تابلو برق پلاستیم شفاف 500x700x250
تابلو برق پلاستیم شفاف 500x700x250
2,900,000 ریال
2,900,000 ریال
تابلو برق پلاستیم مات 400x500x175
تابلو برق پلاستیم مات 400x500x175
970,000 ریال
970,000 ریال
تابلو برق پلاستیم شفاف 400x500x175
تابلو برق پلاستیم شفاف 400x500x175
1,650,000 ریال
1,650,000 ریال
تابلو برق پلاستیم شفاف 400x500x240
تابلو برق پلاستیم شفاف 400x500x240
1,400,000 ریال
1,400,000 ریال
تابلو برق پلاستیم شفاف 250x350x150
تابلو برق پلاستیم شفاف 250x350x150
620,000 ریال
620,000 ریال
تابلو برق پلاستیم شفاف 200x300x130
تابلو برق پلاستیم شفاف 200x300x130
520,000 ریال
520,000 ریال
تابلو برق پلاستیم مات 300x400x220
تابلو برق پلاستیم مات 300x400x220
850,000 ریال
850,000 ریال
تابلو برق پلاستیم مات 600x800x260
تابلو برق پلاستیم مات 600x800x260
4,700,000 ریال
4,700,000 ریال
تابلو برق پلاستیم شفاف 400x600x200
تابلو برق پلاستیم شفاف 400x600x200
1,650,000 ریال
1,650,000 ریال
تابلو برق پلاستیم مات 400x600x200
تابلو برق پلاستیم مات 400x600x200
1,300,000 ریال
1,300,000 ریال
3 2 1   
تمامی حقوق سایت آی تی بازار ، نزد موسسه سروش ارتباطات محفوظ است، کپی برداری به هر نحو از محتوای سايت طبق شرع و قانون مجاز نمی باشد و بر اساس ماده 12 قانون جرايم رايانه ای پيگرد قانونی دارد.
Copyright 2005-2018, Itbazar.com