نرم افزار کاربردی

لیست قیمت نرم افزار کاربردی

پک کامل نرم افزار پرند KING 39 Software Parand KING 39 Ultimate edition
قیمت فروش

570,000 ریال

570,000 ریال

فارسی ساز مایکروسافت داینامیک سی آر ام 2016 Microsoft Dynamics CRM version 2016
قیمت فروش

21,150,000 ریال

21,150,000 ریال

افزونه یک‍پارچه سازی تلفن مایکروسافت داینامیک CRM Phone Integration Plugin With Microsoft Dynamic CRM
قیمت فروش

26,550,000 ریال

26,550,000 ریال

پرتال مایکروسافت داینامیک سی آر ام Microsoft Dynamics CRM Portal
قیمت فروش

27,000,000 ریال

27,000,000 ریال

نرم افزار مدیریت خدمات پشتیبانی مایکروسافت CRM Microsoft Dynamics CRM Help Desk
قیمت فروش

22,500,000 ریال

22,500,000 ریال

نرم افزار گردو Recovery And Backup Assistant Software Gerdoo Recovery And Backup Assistant
قیمت فروش

130,000 ریال

130,000 ریال

نرم افزار گردو Windows 8.1 Software Windows 8.1 Gerdoo
قیمت فروش

120,000 ریال

120,000 ریال

نرم افزار رستورانی فست فود ثمین ITP-R242 Software Samin ITP-R242
قیمت فروش

5,013,000 ریال

5,013,000 ریال

نرم افزار رستورانی و فست فود ثمین ITP-R240 Software Samin ITP-R240
قیمت فروش

2,180,000 ریال

2,180,000 ریال