ذخیره ساز Tape autoloder

لیست قیمت ذخیره ساز Tape autoloder

دیتا کارتریج ذخیره ساز تیپ اتولدور اچ پی C7974A Data Cartridge Tape 1.6TB C7974A
قیمت فروش

3,000,000 ریال

160,000 ریال

دیتا کارتریج ذخیره ساز تیپ اتولدور اچ پی C7975A Tape Data Cartridge 3TB
قیمت فروش

2,600,000 ریال

1,100,000 ریال

ذخیره ساز تیپ اتولودر اچ پی E7W39A Tape Autoloader HP
قیمت فروش

165,000,000 ریال

85,000,000 ریال

ذخیره ساز تیپ اتولودر اچ پی AK379A HP Tape Autoloader
قیمت فروش

240,000,000 ریال

77,600,000 ریال

ذخیره ساز تیپ اتولدور اچ پی C0H18A TaPe Autoloder HP C0H18A
قیمت فروش

220,000,000 ریال

150,000,000 ریال

کیت ارتقا دهنده ذخیره ساز تیپ اچ پی C0H28A Tape Library Drive Upgrade Kit
قیمت فروش

145,000,000 ریال

13,000,000 ریال

ذخیره ساز تیپ اچ پی MSL4048 48 Slot AK381A HP Tape Library
قیمت فروش

146,280,000 ریال

13,000,000 ریال

دیتا کارتریج ذخیره ساز تیپ اتولدور اچ پی C7976A Data Cartridge Tape Autoloder C7976A
قیمت فروش

3,050,000 ریال

1,900,000 ریال

دیتا کارتریج ذخیره ساز تیپ اتولودر اچ C7973A HP Data Cartridge Tape
قیمت فروش

1,900,000 ریال

1,200,000 ریال

کیت ارتقا دهنده ذخیره ساز تیپ درایو اچ پی N7P36A HP N7P36A Drive Upgrade Kit
قیمت فروش

320,000,000 ریال

320,000,000 ریال

تمیزکننده کارتریج تیپ اتولودر اچ پی C7978A Cleaning Cartridge Tape HP C7978A
قیمت فروش

3,000,000 ریال

2,100,000 ریال

دیتا کارتریج ذخیره ساز تیپ اچ پی C7977A HP 15TB C7977A Data Cartridge Tape
قیمت فروش

8,500,000 ریال

6,700,000 ریال

ذخیره ساز تیپ اتولودر اچ پی EH970A HP Tape Autoloader
قیمت فروش

150,000,000 ریال

150,000,000 ریال

تمیزکننده ذخیره ساز تیپ آی بی ام 00NA0 IBM Cleaning CartridgeTape
قیمت فروش

3,500,000 ریال

3,500,000 ریال

ذخیره ساز تیپ آی بی ام TS3100 00NA119 IBM Tape Drive
قیمت فروش

320,000,000 ریال

320,000,000 ریال

نگهدارنده ذخیره ساز تیپ آی بی ام 6173 00NA089 IBM Tape Library RackMount Kit
قیمت فروش

22,000,000 ریال

22,000,000 ریال

ذخیره ساز تیپ آی بی ام TS3100 61732UL IBM Tape Drive
قیمت فروش

280,000,000 ریال

280,000,000 ریال

ذخیره ساز تیپ آی بی ام Ultrium 7 00WF769 IBM Tape Drive
قیمت فروش

380,000,000 ریال

380,000,000 ریال

دیتا کارتریج ذخیره ساز تیپ آی بی ام 35P1902 IBM Data Cartridge Tape
قیمت فروش

24,000,000 ریال

24,000,000 ریال

ذخیره ساز تیپ آی بی ام TS3200 61734UL IBM Tape Drive
قیمت فروش

380,000,000 ریال

380,000,000 ریال

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری