آی تی بازار

تجهیزات هوشمند سازی

برای هوشمند سازی تجهیزات خود می توانید انواع کیت هوشمند سازی را تهیه نمایید که به صورت یک ماژول بر روی دیوار، وایت برد معمولی و دیگر سطوح قرار می گیرند و امکان نوشتن و ترسیم اشکال بر روی کامپیوتر را برای شما فراهم می آورند. همچنین از قابلیت اتصال به ویدیو پروژکتور نیز پشتیبانی می کنند.