قیمت تجهیزات هوشمندسازی (روز 06 خرداد)

برای هوشمند سازی تجهیزات خود می توانید انواع کیت هوشمند سازی را تهیه نمایید که به صورت یک ماژول بر روی دیوار، وایت برد معمولی و دیگر سطوح قرار می گیرند و امکان نوشتن و ترسیم اشکال بر روی کامپیوتر را برای شما فراهم می آورند. همچنین از قابلیت اتصال به ویدیو پروژکتور نیز پشتیبانی می کنند.