قیمت اتاق سرد سرور (روز 27 خرداد)

برای جلوگیری از به وجود آمدن گرمایش در اتاق سرور و آسیب رسیدن به تجهیزات سرور و شبکه در اثر گرما بهتر است که فضای اتاق سرور همیشه خنک و سرد باشد. از همین رو شرکت های مختلف تولید تجهیزات شبکه و سرور نسبت به ساخت وسایل سرمایشی و خنک کننده برای اتاق سرور اقدام نموده اند. سایت آی تی بازار که معرفی کننده محصولات و فروشندگان تجهیزات شبکه می باشد انواع سیستم خنک کننده اتاق سرور را همراه لیست قیمت و مشخصات فنی دقیق آن ها در اختیار مخاطبان قرار داده است.