دزدگیر و سیستمهای امنیتی

لیست قیمت دزدگیر و سیستمهای امنیتی

سنسور لرزش و مگنت ای ام سی SS14 AMC SS14 Viberation and Magnetic Sensor
قیمت فروش

1,200,000 ریال

1,200,000 ریال

سنسور تشخیص حرکت دیجیتال ای ام سی Smile 19-P AMC Smile 19-P Digital PIR Detector
قیمت فروش

430,000 ریال

430,000 ریال

ریموت کنترل دزدگیر ای ام سی TR800 AMC TR800 Remote Controller
قیمت فروش

1,700,000 ریال

1,700,000 ریال

ماژول توسعه وایرلس دزدگیر ای ام سی Expr800 AMC Expr800 Radio Expansion
قیمت فروش

2,000,000 ریال

2,000,000 ریال

دزدگیر سیم کارتی ای ام سی X412-800 AMC X412-800 Security Alarm
قیمت فروش

11,500,000 ریال

11,500,000 ریال

سنسور تشخیص حرکت بیسیم ای ام سی IF400 AMC IF400 Infrared Wireless Detector
قیمت فروش

1,700,000 ریال

1,700,000 ریال

سنسور تشخیص حرکت دیجیتال ای ام سی Smile 19 AMC Smile 19 Digital PIR Detector
قیمت فروش

400,000 ریال

400,000 ریال

سنسور تشخیص حرکت بیسیم ای ام سی IF800 AMC IF800 Infrared Wireless Detector
قیمت فروش

2,000,000 ریال

2,000,000 ریال

ماژول توسعه 8 زون ای ام سی KXin AMC KXin Expansion Module
قیمت فروش

950,000 ریال

950,000 ریال

دزدگیر سیم کارتی ای ام سی X412-400 AMC X412-400 Security Alarm
قیمت فروش

10,700,000 ریال

10,700,000 ریال

ریموت کنترل دزدگیر ای ام سی TR400 AMC TR400 Remote Controller
قیمت فروش

950,000 ریال

950,000 ریال

دزدگیر سیم کارتی ای ام سی X824 AMC X824 Security Alarm
قیمت فروش

12,500,000 ریال

12,500,000 ریال

تلفن کننده دزدگیر سیم کارتی جی ام کی GM890 GMK Auto Dialler
قیمت فروش

4,500,000 ریال

6,200,000 ریال

تلفن کننده دزدگیر سیم کارتی جی ام کی GM910 GMK Auto Dialler
قیمت فروش

4,900,000 ریال

7,670,000 ریال

تلفن کننده دزدگیر جی ام کی GM710 GMK Auto Dialler
قیمت فروش

2,800,000 ریال

2,800,000 ریال

دزدگیر هوشمند اس اچ تری SH3 Alarm
قیمت فروش

9,500,000 ریال

9,500,000 ریال

دزدگیر سیم کارتی اس اس ایی GM204N SSE Security Alarm
قیمت فروش

5,000,000 ریال

5,000,000 ریال

تلفن کننده سیم کارتی فایروال G4 Firewall Auto Dialer
قیمت فروش

2,600,000 ریال

2,600,000 ریال

سنسور شوک بیسیم فایروال S1 Firewall Shock Sensor
قیمت فروش

280,000 ریال

280,000 ریال

آژیر دزدگیر تک صدا فایروال A2 Firewall Alarm Clocks
قیمت فروش

150,000 ریال

150,000 ریال

سنسور تشخیص حرکت فایروال H3 Firewall Motion Detector
قیمت فروش

240,000 ریال

240,000 ریال

باتری دزدگیر فایروال B4 Firewall Alarm Battery
قیمت فروش

550,000 ریال

550,000 ریال

بلندگو دزدگیر داخلی فایروال B1 Firewall Alarm Speaker
قیمت فروش

100,000 ریال

100,000 ریال

دزدگیر و تلفن کننده فایروال F7 Plus Firewall Burglar Alarm and Auto Dialer
قیمت فروش

2,550,000 ریال

2,550,000 ریال

پدال اعلام سرقت بیسیم فایروال P2 Firewall Foot Pedal Switch
قیمت فروش

470,000 ریال

470,000 ریال

آژیر دزدگیر بکاپ بیسیم فایروال A3 Firewall Alarm Clocks
قیمت فروش

720,000 ریال

720,000 ریال

تلفن کننده سیم کارتی فایروال G5 Firewall Auto Dialer
قیمت فروش

2,650,000 ریال

2,650,000 ریال

پدال اعلام سرقت فایروال P3 Firewall Foot Pedal Switch
قیمت فروش

220,000 ریال

220,000 ریال

دزدگیر فایروال F6 Plus Firewall Burglar Alarm
قیمت فروش

1,850,000 ریال

1,850,000 ریال

پدال اعلام سرقت فایروال P1 Firewall Foot Pedal Switch
قیمت فروش

270,000 ریال

270,000 ریال

پدال اعلام سرقت فایروال P4 Firewall Foot Pedal Switch
قیمت فروش

150,000 ریال

150,000 ریال

بلندگو دزدگیر خارجی فایروال B5 Firewall Alarm Speaker
قیمت فروش

100,000 ریال

100,000 ریال

سنسور تشخیص دود بیسیم فایروال D2 Firewall Smoke Detector
قیمت فروش

500,000 ریال

500,000 ریال

سنسور تشخیص حرکت ماكروويو فایروال S2 Firewall Motion Detector
قیمت فروش

150,000 ریال

150,000 ریال

سنسور تشخیص دود فایروال D1 Firewall Smoke Detector
قیمت فروش

470,000 ریال

470,000 ریال

باتری دزدگیر فایروال B3 Firewall Alarm Battery
قیمت فروش

400,000 ریال

400,000 ریال

سنسور تشخیص حرکت فایروال H6 Firewall Motion Detector
قیمت فروش

380,000 ریال

380,000 ریال

سنسور تشخیص حرکت بیسیم فایروال H7 Firewall Motion Detector
قیمت فروش

380,000 ریال

380,000 ریال

کاور بلندگو دزدگیر فایروال K1 Firewall Speaker Cover
قیمت فروش

100,000 ریال

100,000 ریال

سنسور تشخیص حرکت بیسیم فایروال H1 Firewall Motion Detector
قیمت فروش

270,000 ریال

270,000 ریال