دزدگیر و سیستمهای امنیتی

لیست قیمت دزدگیر و سیستمهای امنیتی

دزدگیر هوشمند اس اچ تری SH3 Alarm
قیمت فروش

9,500,000 ریال

9,500,000 ریال

تلفن کننده دزدگیر سیم کارتی جی ام کی GM910 GMK Auto Dialler
قیمت فروش

7,670,000 ریال

5,750,000 ریال

تلفن کننده دزدگیر جی ام کی GM710 GMK Auto Dialler
قیمت فروش

3,700,000 ریال

3,700,000 ریال

تلفن کننده دزدگیر سیم کارتی جی ام کی GM890 GMK Auto Dialler
قیمت فروش

5,400,000 ریال

5,400,000 ریال

دزدگیر کلاسیک Z4 Ultra Classic Security Guard
قیمت فروش

3,900,000 ریال

3,400,000 ریال

تلفن کننده دزدگیر سیم کارتی کلاسیک G1 PRO Classic Auto Dialler
قیمت فروش

3,900,000 ریال

3,900,000 ریال

سنسور تشخیص حرکت بیسیم کلاسیک FOX2 Classic Wireless Motion Detector
قیمت فروش

850,000 ریال

850,000 ریال

دزدگیر سیم کارتی آنیک A560 Anik A560 Security Alarm
قیمت فروش

7,450,000 ریال

7,450,000 ریال

دزدگیر سیم کارتی آنیک A700 Anik A700 Security Alarm
قیمت فروش

8,550,000 ریال

8,550,000 ریال

دزدگیر سیم کارتی آنیک A600 Anik A600 Security Alarm
قیمت فروش

8,000,000 ریال

8,000,000 ریال

دزدگیر سیم کارتی آنیک A800 Anik A800 Security Alarm
قیمت فروش

13,000,000 ریال

13,000,000 ریال

پدال اعلام سرقت فایروال P3 Firewall Foot Pedal Switch
قیمت فروش

220,000 ریال

220,000 ریال

آژیر دزدگیر تک صدا فایروال A2 Firewall Alarm Clocks
قیمت فروش

150,000 ریال

150,000 ریال

باتری دزدگیر فایروال B3 Firewall Alarm Battery
قیمت فروش

400,000 ریال

400,000 ریال

سنسور مگنت بیسیم فایروال M1 Firewall Magnet Sensor
قیمت فروش

250,000 ریال

250,000 ریال

بلندگو دزدگیر خارجی فایروال B5 Firewall Alarm Speaker
قیمت فروش

100,000 ریال

100,000 ریال

سنسور تشخیص حرکت ماكروويو فایروال S2 Firewall Motion Detector
قیمت فروش

150,000 ریال

150,000 ریال

پدال اعلام سرقت فایروال P4 Firewall Foot Pedal Switch
قیمت فروش

150,000 ریال

150,000 ریال

سنسور تشخیص حرکت بیسیم فایروال H7 Firewall Motion Detector
قیمت فروش

380,000 ریال

380,000 ریال

آژیر دزدگیر بکاپ بیسیم فایروال A3 Firewall Alarm Clocks
قیمت فروش

720,000 ریال

720,000 ریال

بلندگو دزدگیر داخلی فایروال B1 Firewall Alarm Speaker
قیمت فروش

100,000 ریال

100,000 ریال

پدال اعلام سرقت فایروال P1 Firewall Foot Pedal Switch
قیمت فروش

270,000 ریال

270,000 ریال

سنسور تشخیص حرکت فایروال H8 Firewall Motion Detector
قیمت فروش

350,000 ریال

350,000 ریال

باتری دزدگیر فایروال B4 Firewall Alarm Battery
قیمت فروش

550,000 ریال

550,000 ریال

سنسور تشخیص حرکت بیسیم فایروال H1 Firewall Motion Detector
قیمت فروش

270,000 ریال

270,000 ریال

پدال اعلام سرقت بیسیم فایروال P2 Firewall Foot Pedal Switch
قیمت فروش

470,000 ریال

470,000 ریال

دزدگیر فایروال F6 Plus Firewall Burglar Alarm
قیمت فروش

1,850,000 ریال

1,850,000 ریال

تلفن کننده سیم کارتی فایروال G5 Firewall Auto Dialer
قیمت فروش

2,650,000 ریال

2,650,000 ریال

تلفن کننده سیم کارتی فایروال G4 Firewall Auto Dialer
قیمت فروش

2,600,000 ریال

2,600,000 ریال

سنسور تشخیص دود بیسیم فایروال D2 Firewall Smoke Detector
قیمت فروش

500,000 ریال

500,000 ریال

افزایش دهنده برد دزدگیر فایروال R5 Firewall Alarm Repeater
قیمت فروش

1,600,000 ریال

1,600,000 ریال

سنسور تشخیص حرکت فایروال H3 Firewall Motion Detector
قیمت فروش

240,000 ریال

240,000 ریال

سنسور تشخیص حرکت فایروال H6 Firewall Motion Detector
قیمت فروش

380,000 ریال

380,000 ریال

کاور بلندگو دزدگیر فایروال K1 Firewall Speaker Cover
قیمت فروش

100,000 ریال

100,000 ریال

سنسور تشخیص دود فایروال D1 Firewall Smoke Detector
قیمت فروش

470,000 ریال

470,000 ریال

دزدگیر و تلفن کننده فایروال F7 Plus Firewall Burglar Alarm and Auto Dialer
قیمت فروش

2,550,000 ریال

2,550,000 ریال

سنسور شوک بیسیم فایروال S1 Firewall Shock Sensor
قیمت فروش

280,000 ریال

280,000 ریال

دزدگیر سیم کارتی اس اس ایی GM204N SSE Security Alarm
قیمت فروش

5,500,000 ریال

5,500,000 ریال

تگ دزدگیر گارد صدفی AM Gate Alarm Golfi Gard
قیمت فروش

12,000 ریال

12,000 ریال

تگ دزدگیر گلفی EAT-002 Alarm TAG Golfi
قیمت فروش

12,000 ریال

12,000 ریال