قیمت انکدر - دیکدر (روز 05 خرداد)

برای خریداری انکدر، دیکدر می توانید در سایت آی تی بازار نسبت به مطالعه مشخصات فنی و بررسی لیست قیمت های روز این دستگاه اقدام نمایید. این دستگاه در دوربین مداربسته در واقع به معنی رمز گذار می باشد که اطلاعات الکترونیکی که دریافت می کند را به صورت رمز یا کد دیجیتال و یا به صورت آنالوگ ارسال می کند. پیش از خرید دستگاه انکدر در انواع مختلف می توانید نسبت به مطالعه و بررسی مشخصات فنی آن در سایت آی تی بازار اقدام نمایید.