قیمت مینی پی سی هاترون و ای دیتا

زیرو کلاینت-Zero Client

لیست قیمت زیرو کلاینت-Zero Client

زیرو کلاینت ان کامپیوتینگ L300 Zero Client NComputing
قیمت فروش

6,800,000 ریال

10,800,000 ریال

زیرو کلاینت وی کلود پوینت S100 vCloudPoint Zero Client Computing
قیمت فروش

6,900,000 ریال

6,900,000 ریال

زیرو کلاینت سنترم C71 Centerm Zero Client
قیمت فروش

12,900,000 ریال

13,000,000 ریال

زیرو کلاینت سنترم C92 Centerm Zero Client
قیمت فروش

10,900,000 ریال

13,000,000 ریال

زیرو کلاینت ان کامپیوتینگ X550 Ncomputing Zero Client
قیمت فروش

9,500,000 ریال

9,500,000 ریال

زیرو کلاینت ان کامپیوتینگ M300 Ncomputing Zero Client
قیمت فروش

11,500,000 ریال

11,500,000 ریال

زیرو کلاینت ان کامپیوتینگ L350 Ncomputing Zero Client
قیمت فروش

7,800,000 ریال

7,800,000 ریال

زیرو کلاینت وی کلود پوینت V1 vCloudPoint Zero Client Computing
قیمت فروش

7,200,000 ریال

7,200,000 ریال

زیرو کلاینت ای تراست M320  Atrust Zero Client
قیمت فروش

6,000,000 ریال

6,000,000 ریال

زیرو کلاینت ای تراست W100 PCOIP Atrust Zero Client
قیمت فروش

15,900,000 ریال

15,900,000 ریال

فروش تین کلاینت و مینی پی سی خرید زیروکلاینت قیمت مینی پی سی