قیمت مینی پی سی هاترون و ای دیتا

زیرو کلاینت-Zero Client

لیست قیمت زیرو کلاینت-Zero Client

زیرو کلاینت ان کامپیوتینگ L300 Zero Client NComputing
قیمت فروش

10,800,000 ریال

7,500,000 ریال

زیرو کلاینت وی کلود پوینت S100 vCloudPoint Zero Client Computing
قیمت فروش

8,000,000 ریال

7,000,000 ریال

زیرو کلاینت سنترم C71 Centerm Zero Client
قیمت فروش

14,500,000 ریال

12,900,000 ریال

زیرو کلاینت سنترم C92 Centerm Zero Client
قیمت فروش

14,000,000 ریال

12,900,000 ریال

زیرو کلاینت ای تراست W100 PCOIP Atrust Zero Client
قیمت فروش

16,500,000 ریال

16,500,000 ریال

زیرو کلاینت اچ پی T410 H2W20AA HP All in One Smart Zero Client
قیمت فروش

9,900,000 ریال

9,900,000 ریال

زیرو کلاینت ان کامپیوتینگ X550 Ncomputing Zero Client
قیمت فروش

10,500,000 ریال

9,500,000 ریال

زیرو کلاینت نو پی سی i360-VDI NOPC Zero Client
قیمت فروش

7,000,000 ریال

7,000,000 ریال

زیرو کلاینت نو پی سی RDP-L300 NOPC Zero Client
قیمت فروش

5,500,000 ریال

5,500,000 ریال

زیرو کلاینت نو پی سی 2X RDP NOPC Zero Client
قیمت فروش

2,000,000 ریال

2,000,000 ریال

زیرو کلاینت دل وایز P25 Dell Wyse Zero Client
قیمت فروش

18,000,000 ریال

18,000,000 ریال

زیرو کلاینت ان کامپیوتینگ L350 Ncomputing Zero Client
قیمت فروش

9,500,000 ریال

9,500,000 ریال

زیرو کلاینت وی کلود پوینت V1 vCloudPoint Zero Client Computing
قیمت فروش

10,500,000 ریال

10,500,000 ریال

زیرو کلاینت ان کامپیوتینگ M300 Ncomputing Zero Client
قیمت فروش

13,000,000 ریال

13,000,000 ریال

فروش تین کلاینت و مینی پی سی خرید زیروکلاینت قیمت مینی پی سی