قیمت مینی پی سی هاترون و ای دیتا

زیرو کلاینت-Zero Client

لیست قیمت زیرو کلاینت-Zero Client

زیرو کلاینت اچ پی HP T310 Zero Client
قیمت فروش

28,000,000 ریال

28,000,000 ریال

زیرو کلاینت ان کامپیوتینگ L300 Zero Client NComputing
قیمت فروش

25,000,000 ریال

7,500,000 ریال

زیرو کلاینت وی کلود پوینت S100 vCloudPoint Zero Client Computing
قیمت فروش

8,000,000 ریال

8,000,000 ریال

زیرو کلاینت سنترم C71 Centerm Zero Client
قیمت فروش

28,000,000 ریال

20,700,000 ریال

زیرو کلاینت سنترم C92 Centerm Zero Client
قیمت فروش

25,000,000 ریال

18,000,000 ریال

زیرو کلاینت اچ پی T310 Quad Display HP T310 Quad Display X9S70EA Zero Client
قیمت فروش

33,000,000 ریال

33,000,000 ریال

زیرو کلاینت اچ پی T310 G2 HP T3T310 G2 Zero Client
قیمت فروش

30,000,000 ریال

30,000,000 ریال

زیرو کلاینت ان کامپیوتینگ X550 Ncomputing Zero Client
قیمت فروش

9,500,000 ریال

9,500,000 ریال

زیرو کلاینت ان کامپیوتینگ M300 Ncomputing Zero Client
قیمت فروش

13,000,000 ریال

13,000,000 ریال

زیرو کلاینت ان کامپیوتینگ L350 Ncomputing Zero Client
قیمت فروش

12,000,000 ریال

12,000,000 ریال

زیرو کلاینت سنترم C75 V2 Centerm C75 V2 Zero Client
قیمت فروش

9,200,000 ریال

9,200,000 ریال

فروش تین کلاینت و مینی پی سی خرید زیروکلاینت قیمت مینی پی سی