قیمت شارژر کنترلر خورشیدی ای پی سولار (روز 11 مهر)