لایسنس شبکه - License

لیست قیمت لایسنس شبکه - License

لایسنس امنیت روتر سیسکو L-SL-29-SEC-K9 Cisco Security PAK License Router
قیمت فروش

6,500,000 ریال

12,000,000 ریال

لایسنس دیتا روتر سیسکو L-SL-39-DATA-K9 Cisco Data PAK License Router
قیمت فروش

8,000,000 ریال

15,000,000 ریال

لایسنس ویس روتر سیسکو L-SL-39-UC-K9 Cisco Unified Commn PAK License Router
قیمت فروش

8,500,000 ریال

16,500,000 ریال

لایسنس امنیت روتر سیسکو L-SL-39-SEC-K9 Cisco Security PAK License Router
قیمت فروش

11,000,000 ریال

265,000,000 ریال

لایسنس دیتا روتر سیسکو 1900 L-SL-19-DATA-K9 Cisco Data PAK License Router
قیمت فروش

5,500,000 ریال

9,500,000 ریال

لایسنس ویس روتر سیسکو L-SL-29-UC-K9 Cisco Unified Commn PAK License Router
قیمت فروش

5,500,000 ریال

12,000,000 ریال

لایسنس امنیت روتر سیسکو L-SL-19-SEC-K9 Cisco Security PAK License Router
قیمت فروش

6,000,000 ریال

11,000,000 ریال

لایسنس دیتا روتر سیسکو L-SL-29-DATA-K9 Cisco Data PAK License Router
قیمت فروش

6,500,000 ریال

9,500,000 ریال

لایسنس نرم افزار سیسکو VWLC Cisco License
قیمت فروش

5,000,000 ریال

140,000,000 ریال

لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5585-60-TAMC-1Y Cisco Firepower Firewall License
قیمت فروش

730,000,000 ریال

740,000,000 ریال

لایسنس نرم افزار سیسکو ISE Cisco License
قیمت فروش

30,000,000 ریال

30,000,000 ریال

لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5525-TAMC-3Y Cisco Firewall Licence
قیمت فروش

160,000,000 ریال

160,000,000 ریال

لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5516-TAMC-1Y Cisco Firepower Firewall License
قیمت فروش

45,000,000 ریال

47,500,000 ریال

لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5545-TAMC-3Y Cisco Firewall Licence
قیمت فروش

340,000,000 ریال

370,000,000 ریال

لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5506H-TAC-1Y Cisco Firepower Firewall License
قیمت فروش

5,500,000 ریال

6,500,000 ریال

لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5506H-TA-1Y Cisco Firepower Firewall Licence
قیمت فروش

3,500,000 ریال

4,000,000 ریال

لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5506-URL-1Y Cisco Firewall License
قیمت فروش

300,000 ریال

3,500,000 ریال

لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5506-TAMC-1Y Cisco Firepower Firewall License
قیمت فروش

8,500,000 ریال

9,000,000 ریال

لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5506-TAC-1Y Cisco Firepower Firewall License
قیمت فروش

5,500,000 ریال

6,000,000 ریال

لایسنس سوئیچ شبکه سیسکو DCNM-SAN-N5K-K9 Cisco Switch Licence
قیمت فروش

120,000,000 ریال

180,000,000 ریال

لایسنس فایروال سیسکو FS-VMW-2-SW-K9 Cisco Firewall Licence
قیمت فروش

600,000 ریال

9,000,000 ریال

لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5525-AMP-1Y Cisco Firewall Licence
قیمت فروش

32,000,000 ریال

45,000,000 ریال

لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5525-TA-1Y Cisco Firewall Licence
قیمت فروش

31,000,000 ریال

45,000,000 ریال

لایسنس فایروال دی لینک DFL260-IPS-12 D-Link Firewall License
قیمت فروش

4,740,000 ریال

4,740,000 ریال

لایسنس سوئیچ شبکه سیسکو L-C3560X-48-L-E Cisco Switch License
قیمت فروش

26,000,000 ریال

28,000,000 ریال

لایسنس نرم افزار سیسکو WebEX Cisco License
قیمت فروش

25,000,000 ریال

25,000,000 ریال

لایسنس نرم افزار مانیتورینگ شبکه سولارویندز NPM Solarwinds license
قیمت فروش

5,000,000 ریال

10,000,000 ریال

لایسنس نرم افزار مدیریت شبکه سولارویندز NCM Solarwinds license
قیمت فروش

5,000,000 ریال

10,000,000 ریال

لایسنس نرم افزار سیستم ذخیره سازی سولارویندز SRM Solarwinds license
قیمت فروش

5,000,000 ریال

10,000,000 ریال

لایسنس نرم افزار مانیتورینگ سرور سولارویندز SAM Solarwinds license
قیمت فروش

5,000,000 ریال

10,000,000 ریال

لایسنس نرم افزار مدیریت لاگ شبکه سولارویندوز LEM Solarwinds license
قیمت فروش

5,000,000 ریال

10,000,000 ریال

لایسنس نرم افزار سیسکو ACS Cisco License
قیمت فروش

10,000,000 ریال

10,000,000 ریال

لایسنس نرم افزار امنیت وب سیسکو WSA-WSP-1Y-S1 Cisco Premium Web Security Virtual Appliance License
قیمت فروش

10,000,000 ریال

10,500,000 ریال

لایسنس فایروال فورتی نت FC-10-V0403-933-02-12 Fortinet FortiWeb Firewall License
قیمت فروش

125,000,000 ریال

125,000,000 ریال

لایسنس نرم افزار امنیت سازمانی اسپلانک 1GB 1Day Splunk 1Year 1GB/1Day Enterprise Security License
قیمت فروش

50,000,000 ریال

50,500,000 ریال

لایسنس دستگاه امنیت میل سیسکو ESA C690X 1Year Cisco ESA C690X 1Year Email Security Appliance License
قیمت فروش

10,000,000 ریال

12,500,000 ریال

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری