تعمیرات سرور-خدمات Server

لیست قیمت تعمیرات سرور-خدمات Server

تعمیر سرور Server Repair
قیمت فروش

3,000,000 ریال

100,000 ریال

تعمیر ذخیره ساز تحت شبکه Storage Repair
قیمت فروش

5,000,000 ریال

10,000 ریال

تعمیر پاور سرور Server Power Supply Repair
قیمت فروش

3,000,000 ریال

10,000 ریال

تعمیر کارت شبکه سرور Server Network Adapter Repair
قیمت فروش

1,000,000 ریال

10,000 ریال

تعمیر مادربرد سرور Server Motherboard Repair
قیمت فروش

5,000,000 ریال

2,900,000 ریال

تعمیر هارد سرور Server HDD Repair
قیمت فروش

3,000,000 ریال

1,500,000 ریال

پیکربندی سرور HP Server Configuration
قیمت فروش

15,000,000 ریال

1,000,000 ریال

پیکربندی سرور SuperMicro Server Configuration
قیمت فروش

10,000,000 ریال

2,500,000 ریال

راه اندازی سرور Server Setup
قیمت فروش

1,000,000 ریال

100,000 ریال

نصب ویندوز سرور Server Windows Installation
قیمت فروش

1,800,000 ریال

10,000 ریال

طراحی و پیاده سازی Active Directory در ویندوز سرور Design and Implementation
قیمت فروش

8,000,000 ریال

1,000,000 ریال

طراحی و پیاده سازی DHCP در ویندوز سرور Design and Implementation
قیمت فروش

6,000,000 ریال

1,000,000 ریال

طراحی و پیاده سازی File Server در ویندوز سرور Design and Implementation
قیمت فروش

8,000,000 ریال

2,000,000 ریال

پیکربندی ذخیره ساز تحت شبکه NAS Qnap Network Storage Configuration
قیمت فروش

5,000,000 ریال

1,000,000 ریال

پیاده سازی DirectAdmin Implementation
قیمت فروش

4,000,000 ریال

2,500,000 ریال

طراحی و پیاده سازی MDaemon Mail Server ویندوز سرور Design and Implementation
قیمت فروش

9,000,000 ریال

4,000,000 ریال

طراحی و پیاده سازی Symantec Backup Exec در ویندوز Design and Implementation
قیمت فروش

8,000,000 ریال

7,000,000 ریال

پیاده سازی cPanel Implementation
قیمت فروش

6,000,000 ریال

4,000,000 ریال

پیاده سازی Plesk در ویندوز Implementation
قیمت فروش

6,000,000 ریال

5,000,000 ریال

پیاده سازی Plesk در لینوکس Implementation
قیمت فروش

6,000,000 ریال

6,000,000 ریال