آی تی بازار

کابل کشی ساختاریافته

مقایسه قیمت کابل کشی ساختاریافته در انواع برند های موجود

شما در حال مشاهده کالاهای گروه کابل کشی ساختاریافته هستید. جهت مقایسه قیمت کابل کشی ساختاریافته در انواع برند موجود در بازار طراحی شبکه، روی نام برند مورد نظرتان کلیک نمایید.
کابل کشی مسی
5,000تومان
12 فروشگاه
بستر سازی شبکه
200,000تومان
10 فروشگاه
داکت کشی و ترانکینگ
6,500تومان
10 فروشگاه
طراحی شبکه های LAN و WAN
100,000تومان
10 فروشگاه
کابل کشی شبکه همراه با نقشه
35,000تومان
9 فروشگاه
نصب و سربندی اتصالات مسی
35,000تومان
7 فروشگاه
کابل کشی مخابراتی
35,000تومان
6 فروشگاه
مستند سازی شبکه
3,000,000تومان
5 فروشگاه
تست بستر شبکه
10,000تومان
3 فروشگاه
9کابل کشی ساختاریافته