خدمات سوئیچینگ و روتینگ

لیست قیمت خدمات سوئیچینگ و روتینگ

خدمات میکروتیک MikroTik Services
قیمت فروش

2,000,000 ریال

100,000 ریال

خدمات سیسکو Cisco Services
قیمت فروش

3,000,000 ریال

100,000 ریال

تعمیر سوئیچ شبکه Switch Repair
قیمت فروش

3,000,000 ریال

600,000 ریال

تعمیر روتر Router Repair
قیمت فروش

4,000,000 ریال

600,000 ریال

تعمیر سوئیچ شبکه سیسکو Cisco Switch Repair
قیمت فروش

5,000,000 ریال

500,000 ریال

تعمیر سوئیچ شبکه اچ پی HP Switch Repair
قیمت فروش

1,000,000 ریال

900,000 ریال

تعمیر روتر سیسکو Cisco Router Repair
قیمت فروش

5,000,000 ریال

900,000 ریال

تعمیر سوئیچ شبکه یوبیکویتی Ubiquiti Switch Repair
قیمت فروش

600,000 ریال

600,000 ریال

تعمیر روتر یوبیکویتی Ubiquiti Router Repair
قیمت فروش

600,000 ریال

600,000 ریال

تعمیر سوئیچ شبکه میکروتیک Mikrotik Switch Repair
قیمت فروش

600,000 ریال

500,000 ریال

تعمیر روتر میکروتیک Mikrotik Router Repair
قیمت فروش

600,000 ریال

500,000 ریال

تعمیر روتربرد میکروتیک Mikrotik Router Board Repair
قیمت فروش

600,000 ریال

500,000 ریال

تعمیر روتر میکروتیک RB1100 Mikrotik Router Repair
قیمت فروش

700,000 ریال

500,000 ریال

تعمیر روتر میکروتیک RB1200 Mikrotik Router Repair
قیمت فروش

700,000 ریال

500,000 ریال

تعرفه بهینه سازی سایت برای موتور جستجو