خدمات شبکه خدمات کابل کشی شبکه داکت کشی و ترانکینگ خدمات فیبر نوری قیمت کابل فیبر نوری

نمایندگی فروش تجهیزات شبکه نگزنس قیمت محصولات گیگانت لیست قیمت کابل شبکه مسی و فیبر نوری

کابل فیبر نوری

لیست قیمت کابل فیبر نوری

پچ کورد فیبر نوری اچ پی LC-LC MM OM4 2m QK733A HP Fiber Optic Patch Cord Premier Flex
قیمت فروش

1,300,000 ریال

3,000,000 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس UC 24x OM2 PE N162.191 Nexans LANmark-OF Fiber Optic Cable
قیمت فروش

19,000 ریال

85,000 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس 24Core SM OUT Nexans Fiber Optical Cable
قیمت فروش

43,000 ریال

85,000 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس UC 12x OM2 PE N162.185 Nexans LANmark-OF Fiber Optic Cable
قیمت فروش

40,000 ریال

150,000 ریال

پیگتیل فیبر نوری نگزنس SC SM 1m N123.4MCY Nexans Fiber Optic Pigtail
قیمت فروش

50,000 ریال

350,000 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس UC 12x OS2 PE N164.185 Nexans LANmark-OF Fiber Optic Cable
قیمت فروش

19,000 ریال

110,000 ریال

پیگتیل فیبر نوری نگزنس LC SM 1m N123.4MLY Nexans Fiber Optic Pigtail
قیمت فروش

75,000 ریال

250,000 ریال

پیگتیل فیبر نوری نگزنس SC MM OM2 1m N123.5MCA Nexans Fiber Optic Pigtail
قیمت فروش

70,000 ریال

250,000 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس 12Core SM OUT Nexans Fiber Optical Cable
قیمت فروش

23,000 ریال

69,000 ریال

پیگتیل فیبر نوری نگزنس LC OM3 1m N123.5MLA Nexans Fiber Optic Pigtail
قیمت فروش

230,000 ریال

330,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری نگزنس LC-FC SM Duplex 20m Nexans Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

290,000 ریال

390,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری نگزنس LC-FC SM Duplex 10m Nexans Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

290,000 ریال

300,000 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس UT 12x OS2 LSZH N164.225 Nexans LANmark-OF Fiber Optic Cable
قیمت فروش

12,000 ریال

29,000 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس UC 8x OM2 PE N162.183 Nexans LANmark-OF Fiber Optic Cable
قیمت فروش

42,000 ریال

46,000 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس UC 8x OS2 PE N164.183 Nexans LANmark-OF Fiber Optic Cable
قیمت فروش

21,000 ریال

25,000 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس UT 24x OS2 LSZH N164.231 Nexans LANmark-OF Fiber Optic Cable
قیمت فروش

35,000 ریال

1,400,000 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس UT 12x OM2 LSZH N162.231 Nexans LANmark-OF Fiber Optic Cable
قیمت فروش

39,000 ریال

100,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری فایبرلند LC-LC SM Duplex 5m Fibreland Optic Fibre Patch Cord
قیمت فروش

469,000 ریال

520,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری فایبرلند SC-SC MM Duplex 5m Fibreland Optic Fibre Patch Cord
قیمت فروش

395,000 ریال

435,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری فایبرلند LC-LC SM Duplex 3m Fibreland Optic Fibre Patch Cord
قیمت فروش

430,000 ریال

475,000 ریال

کابل فیبر نوری فایبرلند SM 12Core Steel Armoured S Optic Fibre Cable Fibreland Single Jacket
قیمت فروش

59,000 ریال

59,000 ریال

کابل فیبر نوری فایبرلند SM 24Core Steel Armoured S Optic Fibre Cable Fibreland Single Jacket
قیمت فروش

79,000 ریال

79,000 ریال

کابل فیبر نوری فایبرلند MM 12Core OM3 Tight Buffer Optic Fibre Cable Fibreland
قیمت فروش

149,000 ریال

149,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری فایبرلند SC-LC SM Duplex 5m Fibreland Optic Fibre Patch Cord
قیمت فروش

415,000 ریال

457,000 ریال

قرقره کابل اپتکن RBD-200 Optokon Cable reels
قیمت فروش

46,494,000 ریال

46,494,000 ریال

کابل فیبر نوری فایبرلند SM 12Core Tight Buffered Optic Fibre Cable Fibreland
قیمت فروش

57,000 ریال

57,000 ریال

کابل فیبر نوری فایبرلند SM 12Core Self Support Optic Fibre Cable Fibreland
قیمت فروش

109,000 ریال

109,000 ریال

کابل فیبر نوری فایبرلند SM 48Core Steel Armoured D Optic Fibre Cable Fibreland Double Jacket
قیمت فروش

149,000 ریال

149,000 ریال

کابل فیبر نوری فایبرلند MM 24Core Steel Armoured D Optic Fibre Cable Fibreland Double Jacket
قیمت فروش

149,000 ریال

149,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری فایبرلند LC-LC MM Duplex 5m Fibreland Optic Fibre Patch Cord
قیمت فروش

455,000 ریال

500,000 ریال

کابل فیبر نوری فایبرلند MM 12Core Steel Armoured S Optic Fibre Cable Fibreland Single Jacket
قیمت فروش

129,000 ریال

129,000 ریال

کابل فیبر نوری فایبرلند SM 24Core Steel Armoured D Optic Fibre Cable Fibreland Double Jacket
قیمت فروش

129,000 ریال

129,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری اپتکن HMA-SLD8 S7A-JC-005 Optokon Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

128,290,500 ریال

128,290,500 ریال

قرقره کابل اپتکن CBD-80 Optokon Cable reels
قیمت فروش

1,170,000 ریال

1,170,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری فایبرلند SC-SC SM Duplex 3m Patch Cord Fibreland
قیمت فروش

370,000 ریال

407,000 ریال

کابل فیبر نوری فایبرلند FTTH 2Core SM Out Fiberland Fiber Optic Drop Cable
قیمت فروش

36,800 ریال

36,800 ریال

قرقره کابل اپتکن MBD-200 Optokon Cable reels
قیمت فروش

36,754,000 ریال

36,754,000 ریال

قرقره کابل اپتکن MBD-500 Optokon Cable reels
قیمت فروش

22,815,000 ریال

22,815,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری فایبرلند SC-SC MM Duplex 3m Fibreland Optic Fibre Patch Cord
قیمت فروش

340,000 ریال

430,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری فایبرلند SC-LC MM Duplex 3m Fibreland Optic Fibre Patch Cord
قیمت فروش

340,000 ریال

375,000 ریال

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری

قیمت تجهیزات شبکه قیمت کابل شبکه مسی قیمت کابل شبکه فیبر نوری لیست قیمت محصولات لگران