تجهیزات شبکه قیمت خرید کابل شبکه مدیاکانورتور خرید پسیو شبکه

مدیا کانورتور - Media Converter

لیست قیمت مدیا کانورتور - Media Converter

مدیا کانورتور فیبر نوری پلنت GT-802 Planet Optical Fiber Media Converter
قیمت فروش

4,000,000 ریال

5,150,000 ریال

مدیا کانورتور فیبر نوری پلنت FT-802S15 Planet Optical Fiber Media Converter
قیمت فروش

3,750,000 ریال

4,750,000 ریال

مدیا کانورتور فیبر نوری پلنت FT-802 Planet Optical Fiber Media Converter
قیمت فروش

2,850,000 ریال

3,400,000 ریال

مدیا کانورتور فیبر نوری وین تاپ WT-8110SA-11-20  Wintop WT-8110SA-11-20 Optical Fiber Media Converter
قیمت فروش

3,600,000 ریال

3,600,000 ریال

مدیا کانورتور فیبر نوری وین تاپ WT-8110MA-11-2 Wintop WT-8110MA-11-2 Optical Fiber Media Converter
قیمت فروش

2,800,000 ریال

2,800,000 ریال

مدیا کانورتور فیبر نوری وین تاپ WT-8110GMA-11-2-AS Wintop WT-8110GMA-11-2-AS Optical Fiber Media Converter
قیمت فروش

4,000,000 ریال

4,000,000 ریال

مدیاکانورتور فیبر نوری وین تاپ WT-8110GSA-11-60-AS Wintop WT-8110GSA-11-60-AS Optical Fiber Media Converter
قیمت فروش

7,000,000 ریال

7,000,000 ریال

مدیا کانورتور فیبر نوری دی لینک DMC-515SC D-Link DMC-515SC Media Converter
قیمت فروش

3,399,000 ریال

5,370,000 ریال

مدیا کانورتور تری دی لینک 100-10 3D-Link Media Converter
قیمت فروش

1,950,000 ریال

1,990,000 ریال

مدیا کانورتور تری دی لینک 1000-100-10 3D-Link Media Converter
قیمت فروش

5,300,000 ریال

5,350,000 ریال

مدیا کانورتور سی تی اس 4 پورت FWRIII-3105SFP CTS Media Converter
قیمت فروش

7,000,000 ریال

7,000,000 ریال

مدیا کانورتور اپتکن LMC-01 GF Optokon Media Converter
قیمت فروش

69,205,500 ریال

69,205,500 ریال

مدیا کانورتور تری وان دیتا 3012S-ST-20KM 3Onedata Media Converter
قیمت فروش

7,500,000 ریال

7,500,000 ریال

مدیا کانورتور تری وان دیتا 1100MS-ST 3Onedata Media Converter
قیمت فروش

3,800,000 ریال

3,800,000 ریال

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری