قیمت تجهیزات فیبر نوری نگزنس

قیمت تجهیزات دیتا سنتر و تجهیزات شبکه

تجهیزات فیبر نوری

لیست قیمت تجهیزات فیبر نوری

اتنیتور فیبر نوری نری به مادگی سومیکو FC SM 10dB Sumico Attenuator Optical fiber
قیمت فروش

320,000 ریال

320,000 ریال

آداپتور فیبر نوری سومیکو LC-FC SM Simplex Sumico Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

750,000 ریال

750,000 ریال

آداپتور فیبر نوری سومیکو FC-DIN SM Simplex Sumico Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

350,000 ریال

350,000 ریال

آداپتور فیبر نوری سومیکو SC-SC SM Simplex Sumico Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

40,000 ریال

40,000 ریال

اتنیتور فیبر نوری نری به مادگی سومیکو SC SM 03dB Sumico Attenuator Optical fiber
قیمت فروش

320,000 ریال

320,000 ریال

آداپتور فیبر نوری سومیکو SC-SC SM Duplex Sumico Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

75,000 ریال

75,000 ریال

آداپتور فیبر نوری سومیکو SC-SC APC SM Duplex Sumico Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

85,000 ریال

85,000 ریال

آداپتور فیبر نوری سومیکو DIN-DIN SM Simplex Sumico Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

150,000 ریال

150,000 ریال

آداپتور فیبر نوری سومیکو SC-FC SM Simplex Sumico Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

95,000 ریال

95,000 ریال

آداپتور فیبر نوری سومیکو SC-SC MM Duplex Sumico DN-96003-1 Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

75,000 ریال

75,000 ریال

آداپتور فیبر نوری سومیکو LC-LC SM Quad Sumico Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

150,000 ریال

150,000 ریال

اتنیتور فیبر نوری نری به مادگی سومیکو LC SM 03dB Sumico Attenuator Optical fiber
قیمت فروش

390,000 ریال

390,000 ریال

آداپتور فیبر نوری سومیکو LC-LC SM Duplex Sumico Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

80,000 ریال

80,000 ریال

آداپتور فیبر نوری سومیکو FC-FC SM Simplex Sumico Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

45,000 ریال

45,000 ریال

اتنیتور فیبر نوری نری به مادگی سومیکو FC SM 05dB Sumico Attenuator Optical fiber
قیمت فروش

320,000 ریال

320,000 ریال

آداپتور فیبر نوری سومیکو ST-ST SM Simplex Sumico Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

50,000 ریال

50,000 ریال

آداپتور فیبر نوری سومیکو LC-LC MM Duplex Sumico Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

80,000 ریال

80,000 ریال

آداپتور فیبر نوری سومیکو SC-SC APC SM Simplex Sumico Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

45,000 ریال

45,000 ریال

آداپتور فیبر نوری سومیکو LC-LC SM Simplex Sumico Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

45,000 ریال

45,000 ریال

پچ پنل فیبر نوری نگزنس 24Port DX Unloaded N441.204 Nexans LANmark-OF Patch Panel
قیمت فروش

3,800,000 ریال

3,800,000 ریال

کاتر فیبر نوری Fiber Optic Cutter Pen
قیمت فروش

28,000,000 ریال

19,000,000 ریال

دستگاه پان مرکزی هوآوی MA5608T 16Port Huawei Mini OLT
قیمت فروش

155,000,000 ریال

130,000,000 ریال

دستگاه پان مرکزی هوآوی MA5608T 32Port Huawei Mini OLT
قیمت فروش

175,000,000 ریال

165,000,000 ریال

کوپلر فیبر نوری دت وایلر SC Duplex Single Mode Datwyler Fiber Coupler
قیمت فروش

150,000 ریال

150,000 ریال

اسپلیتر فیبر نوری ایران فایبر Mini PLC SC-UPC 2x4 iranfiber Fiber Optic Splitter
قیمت فروش

980,000 ریال

980,000 ریال

کانکتور فیبر نوری اودیکس SC-UPC to SC-UPC SM SX ODiX Fiber Optic Fast Connector
قیمت فروش

50,000 ریال

50,000 ریال

کوپلر فیبر نوری دت وایلر LC Multi Mode Datwyler Fiber Coupler
قیمت فروش

150,000 ریال

150,000 ریال

اسپلیتر فیبر نوری ایران فایبر ABS PLC SC-UPC 2x32 iranfiber Fiber Optic Splitter
قیمت فروش

4,790,000 ریال

4,790,000 ریال

پچ پنل فیبر نوری دت وایلر LC Quad 24Port Datwyler Fiber Patch Panel
قیمت فروش

1,500,000 ریال

1,500,000 ریال

پچ پنل فیبر نوری دت وایلر SC Duplex 12Port Datwyler Fiber Patch Panel
قیمت فروش

1,500,000 ریال

1,500,000 ریال

اسپلیتر فیبر نوری اودیکس Mini PLC SC-APC 1x32 ODiX Fiber Optic Splitter
قیمت فروش

2,500,000 ریال

2,500,000 ریال

پچ پنل فیبر نوری دت وایلر LC Duplex 24Port Datwyler Fiber Patch Panel
قیمت فروش

1,650,000 ریال

1,500,000 ریال

پچ پنل فیبر نوری کشویی دت وایلر OV-S Unloaded Datwyler Fiber Patch Panel
قیمت فروش

1,500,000 ریال

1,500,000 ریال

مفصل فیبر نوری آی تک خاکی 24 کور I-Tak Optical Fiber Splice Closure
قیمت فروش

1,850,000 ریال

150,000 ریال

پچ پنل فیبر نوری دت وایلر SC Duplex 24Port Datwyler Fiber Patch Panel
قیمت فروش

1,500,000 ریال

1,500,000 ریال

باکس دیواری فیبر نوری آی تک 6 پورت I-Tak Optical Fiber Terminal Box
قیمت فروش

500,000 ریال

500,000 ریال

اسپلیتر فیبر نوری یوسورس ABS PLC SC-APC 1x4 uSOURCE Fiber Optic Splitter
قیمت فروش

550,000 ریال

550,000 ریال

کانکتور فیبر نوری اودیکس SC-APC to SC-APC SM SX ODiX Fiber Optic Fast Connector
قیمت فروش

59,000 ریال

59,000 ریال

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری