قیمت تجهیزات فیبر نوری نگزنس

نمایندگی فروش تجهیزات شبکه نگزنس قیمت محصولات گیگانت لیست قیمت کابل شبکه مسی و فیبر نوری

قیمت تجهیزات دیتا سنتر و تجهیزات شبکه

تجهیزات فیبر نوری

لیست قیمت تجهیزات فیبر نوری

آداپتور فیبر نوری ام ام سی SC-SC UPC SM Duplex MMC Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

200,000 ریال

200,000 ریال

آداپتور فیبر نوری ام ام سی SC-SC UPC MM Duplex MMC Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

200,000 ریال

200,000 ریال

اسپلیتر فیبر نوری فایبرلند FTTH SC-APC SM 1 to 8 Fiberland Fiber Optic Splitter
قیمت فروش

1,600,000 ریال

1,550,000 ریال

آداپتور فیبر نوری LC-SC SM Duplex Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

32,000 ریال

32,000 ریال

اسپلیتر فیبر نوری ABS PLC SC-PC 1x32 Fiber Optic Splitter
قیمت فروش

1,850,000 ریال

1,850,000 ریال

پریز فیبر نوری فایبرلند FTTH SC-APC SM Fiberland Fiber Optic Outlet
قیمت فروش

520,000 ریال

450,000 ریال

آداپتور فیبر نوری SC -SC SM Duplex Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

32,000 ریال

32,000 ریال

اسپلیتر فیبر نوری ABS PLC SC-PC 1x8 Fiber Optic Splitter
قیمت فروش

1,000,000 ریال

1,000,000 ریال

اسپلیتر فیبر نوری فایبرلند FTTH SC-APC SM 1 to 2 Fiberland Fiber Optic Splitter
قیمت فروش

1,100,000 ریال

1,000,000 ریال

اسپلیتر فیبر نوری فایبرلند FTTH SC-APC SM 1 to 4 Fiberland Fiber Optic Splitter
قیمت فروش

1,300,000 ریال

1,170,000 ریال

اسپلیتر فیبر نوری ABS PLC SC-UPC 1x4 Fiber Optic Splitter
قیمت فروش

700,000 ریال

650,000 ریال

کاتر فیبر نوری Fiber Optic Cutter Pen
قیمت فروش

28,000,000 ریال

19,000,000 ریال

کانکتور فیبر نوری فایبرلند FTTH SC-APC SM Simplex Fiberland Fiber Optic Fast Connector
قیمت فروش

450,000 ریال

247,000 ریال

اسپلیتر فیبر نوری ABS PLC SC-UPC 1x8 Fiber Optic Splitter
قیمت فروش

950,000 ریال

90,000 ریال

اسپلیتر فیبر نوری فایبرلند FTTH SC-APC SM 1 to 16 Fiberland Fiber Optic Splitter
قیمت فروش

3,000,000 ریال

2,900,000 ریال

اسپلیتر فیبر نوری Mini PLC SC-PC 2x32 Fiber Optic Splitter
قیمت فروش

1,800,000 ریال

1,800,000 ریال

پچ پنل فیبر نوری فایبرلند FTTH 24Port SC SM Fiberland Fiber Optic Patch Panel
قیمت فروش

29,000,000 ریال

2,700,000 ریال

آداپتور فیبر نوری FC-FC SM Simplex Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

30,000 ریال

25,000 ریال

پچ پنل فیبر نوری دت وایلر SC Duplex 12Port Datwyler Fiber Patch Panel
قیمت فروش

1,500,000 ریال

1,500,000 ریال

کانکتور فیبر نوری اودیکس SC-APC to SC-APC SM Sx ODiX Fiber Optic Fast Connector
قیمت فروش

59,000 ریال

59,000 ریال

آداپتور فیبر نوری هلوکیبل SC-SC SM Duplex 800732 Helukabel Helucom Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

50,000 ریال

50,000 ریال

کوپلر فیبر نوری دت وایلر SC Duplex Single Mode Datwyler Fiber Coupler
قیمت فروش

150,000 ریال

150,000 ریال

مفصل فیبر نوری آی تک خاکی 24 کور I-Tak Optical Fiber Splice Closure
قیمت فروش

1,850,000 ریال

150,000 ریال

باکس دیواری فیبر نوری آی تک 6 پورت I-Tak Optical Fiber Terminal Box
قیمت فروش

500,000 ریال

500,000 ریال

اسپلیتر فیبر نوری اودیکس Mini PLC SC-APC 1x32 ODiX Fiber Optic Splitter
قیمت فروش

2,500,000 ریال

2,500,000 ریال

پچ پنل فیبر نوری دت وایلر LC Quad 24Port Datwyler Fiber Patch Panel
قیمت فروش

1,500,000 ریال

1,500,000 ریال

کانکتور فیبر نوری اودیکس SC-APC to SC-UPC SM Sx ODiX Fiber Optic Fast Connector
قیمت فروش

50,000 ریال

50,000 ریال

اسپلیتر فیبر نوری ایران فایبر ABS PLC SC-UPC 1x32 iranfiber Fiber Optic Splitter
قیمت فروش

3,372,000 ریال

2,200,000 ریال

اسپلیتر فیبر نوری یوسورس ABS PLC SC-APC 1x4 uSOURCE Fiber Optic Splitter
قیمت فروش

550,000 ریال

550,000 ریال

اسپلیتر فیبر نوری ایران فایبر ABS PLC SC-UPC 2x32 iranfiber Fiber Optic Splitter
قیمت فروش

5,808,000 ریال

4,790,000 ریال

کوپلر فیبر نوری دت وایلر LC Multi Mode Datwyler Fiber Coupler
قیمت فروش

150,000 ریال

150,000 ریال

پچ پنل فیبر نوری کشویی دت وایلر OV-S Unloaded Datwyler Fiber Patch Panel
قیمت فروش

1,500,000 ریال

1,500,000 ریال

آداپتور فیبر نوری اکسین FC-DIN SM Simplex OXIN Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

150,000 ریال

150,000 ریال

اسپلیتر فیبر نوری فایبرلند FTTH SC-APC SM 1 to 32 Fiberland Fiber Optic Splitter
قیمت فروش

4,000,000 ریال

3,900,000 ریال

اسپلیتر فیبر نوری ایران فایبر Mini PLC SC-UPC 2x4 iranfiber Fiber Optic Splitter
قیمت فروش

1,188,000 ریال

980,000 ریال

پچ پنل فیبر نوری دت وایلر LC Duplex 24Port Datwyler Fiber Patch Panel
قیمت فروش

1,650,000 ریال

1,500,000 ریال

پچ پنل فیبر نوری دت وایلر SC Duplex 24Port Datwyler Fiber Patch Panel
قیمت فروش

1,500,000 ریال

1,500,000 ریال

دستگاه پان مرکزی هوآوی MA5608T 32Port Huawei Mini OLT
قیمت فروش

175,000,000 ریال

16,000,000 ریال

دستگاه پان مرکزی هوآوی MA5608T 16Port Huawei Mini OLT
قیمت فروش

155,000,000 ریال

130,000,000 ریال

اسپلیتر فیبر نوری یوسورس ABS PLC SC-APC 1x8 uSOURCE Fiber Optic Splitter
قیمت فروش

690,000 ریال

690,000 ریال

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری

قیمت تجهیزات شبکه قیمت کابل شبکه مسی قیمت کابل شبکه فیبر نوری لیست قیمت محصولات لگران