قیمت تجهیزات دیتا سنتر و تجهیزات شبکه

نمایندگی فروش تجهیزات شبکه نگزنس قیمت محصولات گیگانت لیست قیمت کابل شبکه مسی و فیبر نوری

تجهیزات فیبر نوری

لیست قیمت تجهیزات فیبر نوری

دستگاه پان مرکزی هوآوی MA5608T 32Port Huawei Mini OLT
قیمت فروش

16,000,000 ریال

175,000,000 ریال

دستگاه پان مرکزی هوآوی MA5608T 16Port Huawei Mini OLT
قیمت فروش

125,000,000 ریال

155,000,000 ریال

میکروسکوپ فیبر نوری ترایبرر FMS-200 TriBrer FMS-200 Fiber Microscope
قیمت فروش

12,000,000 ریال

12,000,000 ریال

کاتر فیبر نوری Fiber Optic Cutter Pen
قیمت فروش

20,000,000 ریال

28,000,000 ریال

پریز فیبر نوری فایبرلند FTTH SC-APC SM Fiberland Fiber Optic Outlet
قیمت فروش

490,000 ریال

520,000 ریال

اسپلیتر فیبر نوری فایبرلند FTTH SC-APC SM 1 to 4 Fiberland Fiber Optic Splitter
قیمت فروش

1,200,000 ریال

1,300,000 ریال

پچ پنل فیبر نوری فایبرلند FTTH 24Port SC SM Fiberland Fiber Optic Patch Panel
قیمت فروش

2,800,000 ریال

29,000,000 ریال

کابل لخت کن فیبر نوری پروسکیت CP-246 Proskit CP-246 Fiber Optic Stripper
قیمت فروش

1,400,000 ریال

1,400,000 ریال

کابل لخت کن فیبر نوری میلر CP-FB01 Miller CP-FB01 Fiber Optic Stripper
قیمت فروش

1,000 ریال

1,000 ریال

کانکتور فیبر نوری فایبرلند FTTH SC-APC SM Simplex Fiberland Fiber Optic Fast Connector
قیمت فروش

247,000 ریال

247,000 ریال

میکروسکوپ فیبر نوری اکسین OFM-100 OXIN Fiber Optic Microscope
قیمت فروش

10,000,000 ریال

10,000,000 ریال

اسپلیتر فیبر نوری فایبرلند FTTH SC-APC SM 1 to 64 Fiberland Fiber Optic Splitter
قیمت فروش

4,499,000 ریال

4,500,000 ریال

اسپلیتر فیبر نوری فایبرلند FTTH SC-APC SM 1 to 16 Fiberland Fiber Optic Splitter
قیمت فروش

2,990,000 ریال

3,000,000 ریال

اسپلیتر فیبر نوری فایبرلند FTTH SC-APC SM 1 to 32 Fiberland Fiber Optic Splitter
قیمت فروش

3,900,000 ریال

4,000,000 ریال

کابل لخت کن فیبر نوری میلر CFS-2 900 Miller Fiber Optic Stripper
قیمت فروش

4,500,000 ریال

4,500,000 ریال

اسپلیتر فیبر نوری فایبرلند FTTH SC-APC SM 1 to 2 Fiberland Fiber Optic Splitter
قیمت فروش

1,010,000 ریال

1,100,000 ریال

اسپلیتر فیبر نوری فایبرلند FTTH SC-APC SM 1 to 8 Fiberland Fiber Optic Splitter
قیمت فروش

1,550,000 ریال

1,600,000 ریال

کیف ابزار فیبر نوری ایران فایبر iranfiber Fiber Optic Tool Bag
قیمت فروش

20,000,000 ریال

30,000,000 ریال

آداپتور فیبر نوری سومیکو SC-SC APC SM Duplex Sumico Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

85,000 ریال

85,000 ریال

آداپتور فیبر نوری سومیکو SC-SC MM Duplex Sumico DN-96003-1 Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

75,000 ریال

75,000 ریال

آداپتور فیبر نوری سومیکو LC-LC SM Quad Sumico Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

150,000 ریال

150,000 ریال

آداپتور فیبر نوری سومیکو SC-SC APC SM Simplex Sumico Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

45,000 ریال

45,000 ریال

آداپتور فیبر نوری سومیکو SC-SC SM Duplex Sumico Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

75,000 ریال

75,000 ریال

آداپتور فیبر نوری سومیکو LC-FC SM Simplex Sumico Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

750,000 ریال

750,000 ریال

آداپتور فیبر نوری سومیکو ST-ST SM Simplex Sumico Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

50,000 ریال

50,000 ریال

آداپتور فیبر نوری سومیکو SC-FC SM Simplex Sumico Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

95,000 ریال

95,000 ریال

آداپتور فیبر نوری سومیکو LC-LC SM Simplex Sumico Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

45,000 ریال

45,000 ریال

آداپتور فیبر نوری سومیکو LC-LC SM Duplex Sumico Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

80,000 ریال

80,000 ریال

آداپتور فیبر نوری سومیکو DIN-DIN SM Simplex Sumico Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

150,000 ریال

150,000 ریال

اتنیتور فیبر نوری نری به مادگی سومیکو FC SM 10dB Sumico Attenuator Optical fiber
قیمت فروش

320,000 ریال

320,000 ریال

اتنیتور فیبر نوری نری به مادگی سومیکو SC SM 03dB Sumico Attenuator Optical fiber
قیمت فروش

320,000 ریال

320,000 ریال

آداپتور فیبر نوری سومیکو LC-LC MM Duplex Sumico Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

80,000 ریال

80,000 ریال

آداپتور فیبر نوری سومیکو FC-DIN SM Simplex Sumico Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

350,000 ریال

350,000 ریال

اتنیتور فیبر نوری نری به مادگی سومیکو LC SM 03dB Sumico Attenuator Optical fiber
قیمت فروش

390,000 ریال

390,000 ریال

آداپتور فیبر نوری سومیکو SC-SC SM Simplex Sumico Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

40,000 ریال

40,000 ریال

آداپتور فیبر نوری سومیکو FC-FC SM Simplex Sumico Fiber Optic Adapter
قیمت فروش

45,000 ریال

45,000 ریال

اتنیتور فیبر نوری نری به مادگی سومیکو FC SM 05dB Sumico Attenuator Optical fiber
قیمت فروش

320,000 ریال

320,000 ریال

اسپلیتر فیبر نوری یوسورس ABS PLC SC-APC 1x4 uSOURCE Fiber Optic Splitter
قیمت فروش

550,000 ریال

550,000 ریال

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری

قیمت تجهیزات شبکه قیمت کابل شبکه مسی قیمت کابل شبکه فیبر نوری لیست قیمت محصولات لگران