اسکوتر برقی

لیست قیمت اسکوتر برقی

اسکوتر برقی هوشمند برنا برد P5 Multi Color Borna Board P5 Multi Auto Water Color Self Balancing Electric Scooter
قیمت فروش

14,500,000 ریال

14,500,000 ریال

اسکوتر برقی دسته دار هوشمند برنا برد P5-B P5-B Self Balancing Handle Electric Scooter
قیمت فروش

19,500,000 ریال

19,500,000 ریال

اسکوتر برقی دسته دار هوشمند برنا برد P2-B Borna Board P2-B Self Balancing Handle Electric Scooter
قیمت فروش

20,500,000 ریال

20,500,000 ریال

قیمت تجهیزات شبکه هواوی مودم سوییچ