دی اسلم - DSLAM

لیست قیمت دی اسلم - DSLAM

کارت دی اسلم هوآوی MA5616 ADPE 64Port Huawei DSLAM Card
قیمت فروش

86,000,000 ریال

85,000,000 ریال

کارت دی اسلم هواوی MA5600 SHEB 32Port Huawei DSLAM Card
قیمت فروش

120,000,000 ریال

75,000,000 ریال

دی اسلم هوآوی 64 پورت Huawei MA5600 DSLAM 64Port ADSL2
قیمت فروش

36,000,000 ریال

32,000,000 ریال

دی اسلم هوآوی MA5616 128Port DSLAM Huawei MA5616 128Port ADSL2
قیمت فروش

49,000,000 ریال

30,000,000 ریال

دی اسلم آی تس IPAM-4800 48Port DSLAM ITAS IPAM-4800 48Port ADSL2
قیمت فروش

27,000,000 ریال

26,000,000 ریال

دی اسلم زایکسل IES-6000 17Slot DSLAM ZyXEL IES-6000 17Slot 12.5U
قیمت فروش

30,000,000 ریال

30,000,000 ریال

کارت دی اسلم هوآوی MA5600 ADEF 64Port Huawei Dslam Card
قیمت فروش

24,000,000 ریال

24,000,000 ریال

کابل دی اسلم هوآوی MA5600 3m Huawei Cable DSLAM
قیمت فروش

2,300,000 ریال

2,300,000 ریال

کارت دی اسلم هوآوی MA5616 ASPB 64Port Huawei Dslam Card
قیمت فروش

12,000,000 ریال

12,000,000 ریال

کارت دی اسلم هوآوی MA5616 ADLE 32Port Huawei Dslam Card
قیمت فروش

50,000,000 ریال

50,000,000 ریال

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری