دی اسلم - DSLAM

لیست قیمت دی اسلم - DSLAM

دی اسلم زایکسل IES-6000 17Slot DSLAM ZyXEL IES-6000 17Slot 12.5U
قیمت فروش

61,000,000 ریال

30,000,000 ریال

دی اسلم آی تس IPAM-4800 48Port DSLAM ITAS IPAM-4800 48Port ADSL2
قیمت فروش

29,000,000 ریال

23,000,000 ریال

دی اسلم هوآوی 64 پورت Huawei MA5600 DSLAM 64Port ADSL2
قیمت فروش

36,000,000 ریال

30,000,000 ریال

دی اسلم هوآوی MA5616 128Port DSLAM Huawei MA5616 128Port ADSL2
قیمت فروش

49,000,000 ریال

30,000,000 ریال

دی اسلم هوآوی MA5605 64Port DSLAM Huawei MA5605 64Port ADSL2
قیمت فروش

42,000,000 ریال

41,000,000 ریال

کابل دی اسلم هوآوی MA5616 3m Huawei Cable DSLAM
قیمت فروش

600,000 ریال

580,000 ریال

دی اسلم کورسس DX-6524 24Port ADSL DSLAM Corecess DX-6524 24Port ADSL
قیمت فروش

18,000,000 ریال

18,000,000 ریال

کارت دی اسلم هوآوی MA5600 ADEE 64Port Huawei Dslam Card
قیمت فروش

12,000,000 ریال

12,000,000 ریال

کارت دی اسلم هوآوی MA5600 ADEF 64Port Huawei Dslam Card
قیمت فروش

14,000,000 ریال

14,000,000 ریال

کابل دی اسلم هوآوی MA5600 3m Huawei Cable DSLAM
قیمت فروش

650,000 ریال

650,000 ریال

کارت دی اسلم هوآوی MA5616 ASPB 64Port Huawei Dslam Card
قیمت فروش

9,500,000 ریال

9,500,000 ریال

کارت دی اسلم هوآوی MA5616 VDLE 32Port Huawei Dslam Card
قیمت فروش

10,000,000 ریال

10,000,000 ریال

کارت دی اسلم هوآوی MA5616 ADLE 32Port Huawei Dslam Card
قیمت فروش

4,200,000 ریال

4,200,000 ریال

کارت دی اسلم هوآوی MA5616 CALE 32Port Huawei Dslam Card
قیمت فروش

12,500,000 ریال

12,500,000 ریال

کارت دی اسلم هوآوی MA5616 ADPE 64Port Huawei DSLAM Card
قیمت فروش

36,000,000 ریال

36,000,000 ریال

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری