دوربین فیلمبرداری

لیست قیمت دوربین فیلمبرداری

دوربین فیلمبرداری سونی PXW-FS5 Sony Camcorder
قیمت فروش

200,000,000 ریال

200,000,000 ریال

دوربین فیلمبرداری سونی HDR-CX405 Sony Camcorder
قیمت فروش

9,800,000 ریال

9,990,000 ریال

دوربین فیلمبرداری سونی HDR-PJ675 Sony Camcorder
قیمت فروش

23,000,000 ریال

23,000,000 ریال

دوربین فیلمبرداری دی جی آی Osmo Plus DJI Camcorder
قیمت فروش

25,500,000 ریال

25,790,000 ریال

دوربین فیلمبرداری سونی FDR-AX53 Sony Camcorder
قیمت فروش

35,500,000 ریال

35,500,000 ریال

دوربین فیلمبرداری سونی FDR-AXP55 Sony Camcorder
قیمت فروش

45,500,000 ریال

45,500,000 ریال

دوربین فیلمبرداری سونی HXR-MC2500 Sony Camcorder
قیمت فروش

41,000,000 ریال

41,000,000 ریال

دوربین فیلمبرداری سونی HXR-NX5R Sony Camcorder
قیمت فروش

125,000,000 ریال

125,000,000 ریال

دوربین فیلمبرداری سونی FDR-AX100 Sony Camcorder
قیمت فروش

55,000,000 ریال

55,000,000 ریال

دوربین فیلمبرداری سونی HDR-PJ410 Sony Camcorder
قیمت فروش

13,400,000 ریال

13,500,000 ریال

دوربین فیلمبرداری سونی HXR-NX100 Sony Camcorder
قیمت فروش

104,100,000 ریال

104,100,000 ریال

دوربین فیلمبرداری ورزشی گوپرو Hero5 Black Gopro Camera
قیمت فروش

22,500,000 ریال

22,500,000 ریال

دوربین فیلمبرداری ورزشی گوپرو HERO6 Black Gopro Camera
قیمت فروش

19,350,000 ریال

19,350,000 ریال