کابل و مبدل

لیست قیمت کابل و مبدل

کابل مبدل بافو USB To Serial BF-810 BAFO Adapter Cable
قیمت فروش

1,500,000 ریال

720,000 ریال

کابل پرینتر تسکو USB 1.5m TC 01 TSCO TC 01 Printer Cable
قیمت فروش

130,000 ریال

105,000 ریال

کابل پرینتر تسکو USB 5m TC 03 TSCO TC 03 Printer Cable
قیمت فروش

140,000 ریال

140,000 ریال

کابل پرینتر تسکو USB 3m TC 02 TSCO TC 02 Printer Cable
قیمت فروش

140,000 ریال

125,000 ریال

کابل وی جی ای تسکو TC 586 5m TSCO VGA Cable
قیمت فروش

270,000 ریال

160,000 ریال

کابل وی جی ای تسکو TC-582 1.5m TSCO TC-582 VGA Cable
قیمت فروش

200,000 ریال

150,000 ریال

کابل وی جی ای تسکو TC 584 3m TSCO VGA Cable
قیمت فروش

250,000 ریال

190,000 ریال

مبدل Mini DisplayPort to VGA Adapter
قیمت فروش

250,000 ریال

250,000 ریال

مبدل بافو USB3 to LAN BF-330 BAFO Adapter
قیمت فروش

1,650,000 ریال

1,120,000 ریال

کابل مبدل بافو DisplayPort to HDMI BF-2610 BAFO Adapter Cable
قیمت فروش

2,120,000 ریال

850,000 ریال

کابل پرینتر USB3 1.5m Printer Cable
قیمت فروش

50,000 ریال

50,000 ریال

مبدل افزایش طول اچ دی ام آی با کابل شبکه 60m HDMI Extender over LAN
قیمت فروش

2,620,000 ریال

2,420,000 ریال

مبدل افزایش طول اچ دی ام آی با کابل شبکه 60m IR HDMI Extender over LAN
قیمت فروش

2,420,000 ریال

2,420,000 ریال

کابل مبدل بافو USB To 2xSerial BF-816 BAFO Adapter Cable
قیمت فروش

942,000 ریال

942,000 ریال

مبدل بافو Mini DisplayPort to DisplayPort BAFO Adapter
قیمت فروش

480,000 ریال

480,000 ریال

کابل مبدل بافو USB2 to Mini USB 2m 1FC Gold Mesh BAFO Adapter Cable
قیمت فروش

280,000 ریال

280,000 ریال

کابل دیسپلی پورت بافو 3m v1.2 BAFO DisplayPort Cable
قیمت فروش

880,000 ریال

880,000 ریال

کابل هارد اکسترنال بافو USB3 1m BAFO External HDD Cable
قیمت فروش

240,000 ریال

240,000 ریال

کابل مبدل بافو DisplayPort to HDMI BF-3382 BAFO Adapter Cable
قیمت فروش

1,250,000 ریال

600,000 ریال

کابل مبدل بافو USB To Serial BF-812 BAFO Adapter Cable
قیمت فروش

720,000 ریال

720,000 ریال

کابل مبدل بافو DisplayPort to HDMI Active BF-2651 BAFO Adapter Cable
قیمت فروش

1,760,000 ریال

1,760,000 ریال

مبدل بافو MHL to HDMI BF-2640 BAFO Adapter
قیمت فروش

800,000 ریال

800,000 ریال

کابل لینک یو اس بی بافو USB3 1.5m BAFO USB Link Cable
قیمت فروش

288,000 ریال

288,000 ریال

کابل افزایش طول یو اس بی بافو USB2 3m Gold BAFO USB Extension Cable
قیمت فروش

280,000 ریال

280,000 ریال

مبدل بافو MHL to HDMI BF-2647 BAFO Adapter
قیمت فروش

800,000 ریال

800,000 ریال

کابل لینک یو اس بی بافو USB2 1.8m BF-7314 BAFO USB Easy Transfer Cable
قیمت فروش

456,000 ریال

456,000 ریال

کابل مبدل بافو USB2 to Mini USB 3m 2FC Gold PVC BAFO Adapter Cable
قیمت فروش

304,000 ریال

304,000 ریال

کابل مبدل بافو 2xUSB2 to Mini USB 0.75m BAFO Adapter Cable
قیمت فروش

144,000 ریال

144,000 ریال

کابل اچ دی ام آی بافو 5m v2 Mesh BAFO HDMI Cable
قیمت فروش

1,200,000 ریال

1,200,000 ریال

کابل اچ دی ام آی تخت بافو 2m v2 Mesh BAFO HDMI Flat Cable
قیمت فروش

600,000 ریال

600,000 ریال

کابل برق کامپیوتر بافو EU to C19 3x1.5mm 2m Bafo PC Power Cable
قیمت فروش

600,000 ریال

600,000 ریال

کابل برق کامپیوتر بافو EU to C15 3x1.5mm 2m Bafo PC Power Cable
قیمت فروش

600,000 ریال

600,000 ریال

کابل برق بک تو بک بافو C14 to C13 3x1.5mm 5m BAFO Back to Back Power Cable
قیمت فروش

720,000 ریال

720,000 ریال

کابل برق بک تو بک بافو C14 to C15 3x1.5mm 2m BAFO Back to Back Power Cable
قیمت فروش

600,000 ریال

600,000 ریال

کابل مبدل بافو USB2 to Mini USB 5m 2FC Gold PVC BAFO Adapter Cable
قیمت فروش

448,000 ریال

448,000 ریال

کابل اچ دی ام آی بافو 20m v1.4 BAFO HDMI Cable
قیمت فروش

7,000,000 ریال

4,400,000 ریال

کابل دی وی آی بافو 5m 3D-1D0513-801 BAFO DVI-D Cable
قیمت فروش

760,000 ریال

760,000 ریال

مبدل بافو MHL to VGA BF-2645 BAFO Adapter
قیمت فروش

1,360,000 ریال

1,360,000 ریال

مبدل بافو SlimPort to VGA BF-2642 BAFO Adapter
قیمت فروش

1,200,000 ریال

1,200,000 ریال

مبدل بافو USB to Centronix BF-1284 BAFO Adapter
قیمت فروش

720,000 ریال

720,000 ریال