قیمت تایم سرور (روز 02 مهر)

یکپارچگی زمانی میان تمام اجزای شبکه از نکات حائز اهمیت در آن می باشد که در همین زمینه شرکت های تولید کننده تجهیزات سرور نسبت به تولید تایم سرور نیز اقدام نموده اند که برای یکپارچگی زمانی از از سرویسی مبتنی بر استاندارد NTP یا Network Time Protocol می باشد. از این تایم سرور ها برای ثبت دقیق زمان در سرویس های سازمانی مهم مانند اتوماسیون، پست الکترونیکی، وب سرور و غیره استفاده می شود. سایت آی تی بازار انواع تایم سرور در برندهای پرفروش مانند تایم سرور مایکروسیمی را به همراه مشخصات فنی و لیست قیمت ها در اختیار مخاطبان قرار داده است.