قیمت دستگاه امحاء اطلاعات (روز 23 تیر)

15 دستگاه امحاء اطلاعات

از طریق دستگاه امحاء فیزیکی و مغناطیسی می توانید انواع وسایل الکترونیکی و مغناطیسی را امحاء و از بین ببرید. به عنوان مثال دستگاه امحاء مغناطیسی هارد دیسک می تواند بدون آسیب ظاهری به هارد، اطلاعات ذخیره شده روی هارد را با استفاده از میدان مغناطیسی از بین ببرد. یکی از برندهای شناخته شده و پرفروش دستگاه امحاء اطلاعات مغناطیسی می توان به اینتیموس اشاره نمود که آی تی بازار فروشندگان معتبر آن را به شما معرفی می کند.  با استفاده از دستگاه امحاء فیزیکی اطلاعات نیز این امکان وجود دارد که قطعاتی مانند انواع هارد و انواع حافظه و یا سی دی را خرد و به تکه های کوچک تبدیل کرد.