قیمت برد هوشمند (روز 30 اردیبهشت)

42 برد هوشمند

از تخته وایت برد هوشمند معمولا برای آموزش در فضاهای گسترده وسیع مانند مدارس و دانشگاه ها استفاده می شود. می توانید از طریق قلم دیجیتال برد هوشمند برای آموزش سریعتر استفاده کنید و برای رسم نمودار ها و الگوهای مختلف از سرعت عملکرد بالاتری برخوردار شوید. آی تی بازار اطلاعاتی جامع از فروشندگان و مشخصات فنی انواع برد هوشمند مانند پروگرس، دانش آوران، میکرونیتس، ای برد، پرومتین و پارس برد را برای کاربران فراهم آورده است.